Съвет: Други езици са преведени от Google. Можете да посетите English версия на тази връзка.
Влизане
x
or
x
x
Регистрирам
x

or

Лицензионно споразумение с краен потребител

Актуализация: 10 / 26 / 2016

Необходимо е да приемете, че сте обвързани с условията на този лиценз, преди да имате разрешение да продължите да инсталирате софтуера. Като кликнете върху иконата [enter] или [accept] по-долу или като инсталирате, копирате или използвате по друг начин софтуера, вие се съгласявате да спазвате условията на този лиценз, включително отказите за гаранция, ограниченията за отговорност и прекратяването.

МНОГО ВАЖНО - ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това Споразумение за лицензиране на софтуер (наричано по-долу "ЛИЦЕНЗ") е юридическо споразумение между вас (физическо или юридическо лице) и ExtendOffice (наричано по-долу AUTHOR) софтуер). СОФТУЕР означава софтуерен продукт и всичко включено в официалните му дистрибуционни пакети, като например документацията, библиотеките и всички други файлове.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА ПО НЯКОИ ПЪТИ. Вместо това го върнете на търговеца за възстановяване или изтриете каквито и да е копия на софтуера във вашето предложение.

Лицензионно предоставяне

СОФТУЕРЪТ е защитен от законите за авторското право и международните договори за авторско право, както и други закони и договори за интелектуална собственост. СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не продаван.

Това ЛИЦЕНЗ дава следните права:

* За лиценз за абонамент: Тази Лицензия Ви предоставя следните права в периода на абонамента на СОФТУЕРА. Абонаментът на софтуера е лицензиран за един потребител; т.е. всеки, който използва СОФТУЕРА в рамките на абонамент, трябва да има лиценз за абонамент. (С други думи, един лиценз за абонамент трябва да бъде закупен за всеки потребител.). Когато изтече срокът за абонамент, абонаментът ви НЕ СЕ автоматично се подновява. След изтичането на периода на абонамент нямате право да получавате следните права без закупуване на нов абонамент.

А. Тези лицензни условия позволяват инсталирането и използването на едно копие на СОФТУЕРА на едно устройство заедно с други права, както е описано по-долу.

Б. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. Преди да използвате софтуера под лиценз, трябва да го присвоите на едно устройство. Това устройство е "лицензираното устройство". Хардуерният дял или блейд се счита за отделно устройство.

C. Лицензирано устройство, Можете да инсталирате и използвате едно копие на софтуера на лицензираното устройство. Ако инсталирате копие на софтуера на терминален сървър или Citrix Server, за всеки физически настолен компютър, от който е достъпно приложението, се изисква отделен лиценз.

D. Портативно устройство, Можете да инсталирате друго копие на преносимо устройство, което да се използва от единствения основен потребител на лицензираното устройство.

E. Лицензите, AUTHOR осигурява голяма отстъпка за Volume Licenses. Ако сте закупили Обемни лицензи (сте посочили няколко копия на софтуера, когато сте го закупили), Софтуерът може да бъде инсталиран и използван само за вътрешни цели. Количеството на лицензираното ви устройство, на което е инсталиран софтуерът, е не повече от един път от лицензите. Можете да инсталирате друго копие на преносимо устройство, което да се използва от единствения основен потребител на всеки лиценз.

Е. Разделяне на компонентите. Компонентите на софтуера се лицензират като едно цяло. Не може да отделите компонентите и да ги инсталирате на различни устройства.

G. Отдалечен достъп. Единичният основен потребител на лицензираното устройство може да осъществява дистанционен достъп и да използва софтуера, инсталиран на лицензираното устройство, от всяко друго устройство. Можете да разрешите на други потребители да имат достъп до софтуера, за да ви предоставят услуги за поддръжка. Нямате нужда от допълнителни лицензи за този достъп. Никое друго лице не може да използва софтуера под един и същ лиценз едновременно за всяка друга цел.

З. Проучване и конверсия. Някои или целият софтуер може да бъде лицензиран на изпитание. Вашите права за използване на пробния софтуер са ограничени до пробния период. Пробният софтуер и продължителността на пробния период са изложени по време на процеса на активиране. Възможно е да имате възможност да конвертирате вашите пробни права в абонамент или вечни права. Опциите за реализации ще ви бъдат представени след изтичане на пробния период. След изтичането на всеки пробен период без конвертиране, повечето функции на пробния софтуер ще спрат да се изпълняват.

I. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ. Можете да направите едно резервно копие на носителя. Можете да го използвате само за повторно инсталиране на софтуера.

Й. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТРЕТА СТРАНА. Първият потребител на софтуера може да направи еднократно прехвърляне на софтуера и това споразумение директно на трета страна. Първият потребител трябва да деинсталира софтуера, преди да го прехвърли отделно от устройството. Първият потребител може да не задържа никакви копия. Преди всяко разрешено прехвърляне, другата страна трябва да се съгласи, че това споразумение се отнася за прехвърлянето и използването на софтуера. Прехвърлянето трябва да включва доказателство за лиценз. Ако софтуерът е ъпгрейд, всяко прехвърляне трябва да включва и всички предишни версии на софтуера.

Копиране, разпространение, качване и изтегляне

Можете да освободите копирането, разпространението, качването и изтеглянето на пробната версия на този СОФТУЕР.

Забранени употреби

Не можете, без предварителното писмено разрешение на AUTHOR:

А. Разглобявайте, декомпилирате или "отключвате", декодирайте или по друг начин обръщате превод или инженерство или опитвате по някакъв начин да възстановите или откриете произволен изходен код или базови алгоритми на СОФТУЕРА, предоставени само във форма на обект-код.

Б. Използвайте, копирайте, модифицирайте или обединявайте копия на СОФТУЕРА и придружаващите го документи, освен ако това е разрешено в тази ЛИЦЕНЗ.

C. Прехвърляте, наемате, арендирате или подлицензирате СОФТУЕРА.

Г. Разделете програмните програми, съдържащи СОФТУЕРА, за използване от повече от един потребител едновременно.

авторско право

Цялото заглавие и авторски права във и в СОФТУЕРА (включително, но не само, изображения, снимки, анимация, видео, аудио, музика, текст и "аплети", включени в СОФТУЕРА) и придружаващите ги печатни материали са собственост на AUTHOR или неговите доставчици , СОФТУЕРЪТ е защитен от законите за авторското право и разпоредбите на международните договори. Всички права са запазени в цял свят. Трябва да третирате СОФТУЕРА като всеки друг материал, защитено с авторски права, с изключение на това, че в допълнение към копията, разрешени в тази ЛИЦЕНЗ, можете да направите едно копие на СОФТУЕРА само за архивни или архивни цели. Никаква част от придружаващите печатни материали не може да бъде възпроизвеждана, предавана, преписвана или съхранявана във всяка система за извличане по какъвто и да е начин без изричното писмено разрешение на AUTHOR.

Приключване

Това ЛИЦЕНЗ и вашето право да използвате СОФТУЕРА ще се прекратят незабавно без предизвестие от AUTHOR, ако не спазите условията на това ЛИЦЕНЗ. При прекратяване приемате да унищожите СОФТУЕРА, включително всички придружаващи документи и копия. Това е допълнение към и не вместо криминални, граждански или други средства за правна защита на АВТОР. Ще се прилага кредитната политика на AUTHOR. Кредитната политика на AUTHOR е налице при поискване.

опровержение

Авторът изрично отказва всички гаранции, независимо дали са изрични, имплицитни или законосъобразни, включително, без ограничение, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел и всякаква гаранция, която може да възникне поради причина за използване на търговията, обичай или курс на търговия , Без да ограничаваме посочените по-горе, Вие потвърждавате, че софтуерът се предоставя "както е" и че авторът не гарантира, че софтуерът ще работи без прекъсване или без грешка, нито че софтуерът ще работи с хардуер и / или софтуер, предоставен от автора. Това отхвърляне на гаранцията представлява съществена част от споразумението. Някои държави не позволяват изключването на имплицитни гаранции, така че горното изключване може да не се отнася до вас, а вие може да имате други права, които се променят от държава в държава.

Правата на потребителите не са засегнати. Може да имате допълнителни права на потребителите съгласно местните си закони, които не могат да се променят.