نکته: زبانهای دیگر گوگل ترجمه شده اند. شما می توانید از English نسخه این لینک
ورود
x
or
x
x
ثبت نام
x

or

اگر اطلاعات مجوز نامعتبر باشد چه باید بکنم؟

امکانات زیر برای ایجاد شکست وجود دارد:


اطمینان حاصل کنید که نرم افزاری که ثبت می کنید نرم افزار خریداری شده است

نحوه بررسی اینکه آیا شما ثبت نام کرده اید نرم افزاری است که خریداری کرده اید؟

برای منوی کلاسیک برای دفتر: لطفا راه اندازی کنید مدیر منوی کلاسیک با کلیک کردن شروع > همه برنامه ها > منوی کلاسیک برای دفتر > مدیر منوی کلاسیک، و بر روی کلیک کنید آشنایی با مهدی زند تب.

اگر شما خریداری کرده اید منوی کلاسی برای Office Enterprise 2010 و 2013، لطفا از اطلاعات مجوز برای ثبت نام نرم افزار استفاده کنید و اگر نه، لطفا برای دانلود و نصب نرم افزار مناسب از وب سایت ما: https://www.addintools.com.

برای Office Tab: لطفا راه اندازی کنید دفتر تب مرکز با کلیک کردن شروع > همه برنامه ها > دفتر تب > دفتر تب مرکز، و بر روی کلیک کنید آشنایی با مهدی زند تب.

اگر شما خریداری کرده اید Office Tab Enterprise، سپس می توانید از اطلاعات مجوز خود برای ثبت نام نرم افزار استفاده کنید و اگر نه، لطفا برای دانلود و نصب نرم افزار مناسب از وب سایت ما: https://www.extendoffice.com.

برای Kutools برای اکسل: لطفا راه اندازی کنید مرکز تنظیم KTE با کلیک کردن شروع > همه برنامه ها > Kutools برای اکسل > مرکز تنظیم KTE، و بر روی کلیک کنید آشنایی با مهدی زند تب.

اگر شما خریداری کرده اید Kutools برای اکسل، سپس می توانید از اطلاعات مجوز خود برای ثبت نام نرم افزار استفاده کنید و اگر نه، لطفا برای دانلود و نصب نرم افزار مناسب از وب سایت ما: https://www.extendoffice.com.

برای Kutools برای ورد: لطفا راه اندازی کنید مدیر Word Kutools با کلیک کردن شروع > همه برنامه ها > Kutools برای ورد > مدیر Word Kutools، و بر روی کلیک کنید آشنایی با مهدی زند تب.

اگر شما خریداری کرده اید Kutools برای ورد، سپس می توانید از اطلاعات مجوز خود برای ثبت نام نرم افزار استفاده کنید و اگر نه، لطفا برای دانلود و نصب نرم افزار مناسب از وب سایت ما: https://www.extendoffice.com.


املای نامناسب و نام مجوز و کد مجوز

لطفا سعی کنید هر دو نام مجوز و کد مجوز را از طریق ایمیل ثبت نام خود کپی کنید و آنها را در جعبه متن مناسب در پنجره ثبت نام قرار دهید. اگر نام مجوز مانند "تونی جیم 1"، لطفا مطمئن شوید که در"تونی جیم"و"-1"در جعبه مجوز نام.

توجه داشته باشید"-1"به عنوان بخشی از نام مجوز شما نمایش داده نمی شود، اما شما باید هر دو نام خود و"-1"در جعبه مجوز نام.

اگر فوقالعاده درست باشد، هنوز هم نمیتوانید برنامه را با موفقیت ثبت کنید، لطفا با فروش # expandoffice.com (جایگزین # با @) با تصویری از آشنایی با مهدی زند پنجره نرم افزار