რჩევა: სხვა ენები Google- ით თარგმნილია. შეგიძლიათ ეწვიოთ English ამ ბმის ვერსია.
შესვლა
x
or
x
x
რეგისტრაცია
x

or

Excel ფუნქციები გზამკვლევი | ExtendOffice


მონაცემთა ბაზა

არგუმენტები

DAVERAGE საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება კონკრეტულ კრიტერიუმებს. მონაცემთა ბაზა საველე კრიტერიუმები

თარიღი და დრო

DATE შექმენით თარიღი წელი, თვე და დღე წელი თვის დღეს
DATEDIF დაბრუნება ორ წელიწადში, თვეში ან დღეებში დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი ერთეულის
DATEVALUE კონვერტაციის თარიღია, რომელიც ინახება ტექსტის ფორმატში სწორი თარიღისთვის თარიღი_ტექსტი
DAY მიიღეთ დღე, როგორც რიცხვი (1- დან 31) თარიღიდან თარიღი
DAYS მიიღეთ დღეების რაოდენობა ორ თარიღს შორის დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი
DAYS360 მიიღეთ რიცხვი დღეების განმავლობაში 2- ის თარიღების მიხედვით დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი მეთოდი
EDATE დაამატეთ n თვე თარიღი დაწყების თარიღი თვე
EOMONTH მიიღეთ ბოლო თვის თვის n თვეში ან წარსულში დაწყების თარიღი თვე
ISOWEEKNUM მიიღეთ ISO კვირის ნომერი მოცემული თარიღიდან თარიღი
HOUR მიიღეთ დრო, როგორც რიცხვი (0 to 23) თარიღიდან Სერიული ნომერი
MINUTE დაბრუნდით წუთში (რიცხვიდან 0 to 59) სერიული ნომერი
თვე მიიღეთ თვის რიცხვი რიცხვიდან (1 to 12) სერიული ნომერი
NETWORKDAYS მიიღეთ სამუშაო დღეების რაოდენობა ორ თარიღს შორის Დაწყების თარიღი Დასრულების თარიღი დღესასწაულები
NETWORKDAYS.INTL მიიღე სამუშაო დღეები ორ თარიღს შორის Დაწყების თარიღი Დასრულების თარიღი Weekend დღესასწაულები
ფორუმი მიიღეთ მიმდინარე თარიღი და დრო
SECOND დაუბრუნეთ წამების დრო (0- დან 59) სერიული ნომერი
TIME შექმენი დრო საათობით, წუთიანი და წამით საათი Minute მეორე
TIMEVALUE მიიღეთ დრო ტექსტური სტრიიდან time_text
დღეს მიიღეთ მიმდინარე თარიღი
WEEKDAY მიიღეთ კვირის დღე, როგორც რიცხვი (1- დან 7) თარიღიდან Სერიული ნომერი Return_type

საძიებელი და მითითება

ADDRESS უჯრედის მისამართის მითითება სვეტის ნომრისა და რიგის ნომრით. Row_num Column_num Abs_num A1 Sheet_text
AREAS მიუთითეთ ის სფეროები, რომლებიც ქმნიან მითითებას Reference
აირჩიეთ მიუთითეთ მნიშვნელობა არგუმენტის სიიდან მოცემული ინდექსით ინდექსი_ნუმი Value1 [Value2]
სვეტი მიუთითეთ ის სვეტის ნომერი, რომლის ფორმულაც ჩანს ან მოცემული მინიშნების სვეტის ნომერი Reference
COLUMNS მიუთითეთ სვეტების საერთო რაოდენობა მოცემულ მასივში ან მითითებაში Array
FORMULATEXT მიუთითეთ ფორმულა მოცემული ტექსტის ტექსტის სახით Reference
GETPIVOTDATA პრივილეგირებული ცხრილის სტრუქტურაზე დაფუძნებული მონაცემების დაბრუნება data_field pivot_table [ველი 1, პუნქტი 1]
HLOOKUP შეხედეთ პირველ რიგში შესატყვისი ღირებულების ცხრილს ღირებულება მაგიდის Row_index [Range_lookup]
HYPERLINK შექმნა ჰიპერბმული, რომელიც აკავშირებს მოცემულ ვებ გვერდზე, საკანში მინიშნება Link_location [მეგობარს]
ინდექსი აბრუნებს ნაჩვენებ მნიშვნელობას მოცემულ პოზიციაზე სპექტრი ან მასივიდან Array Row_num [Col_num] [Area_num]
არა ტექსტის სტრიტის სწორი მომართვის კონვერტაცია ref_text a1
ᲛᲝᲫᲔᲑᲜᲐ, ᲐᲘᲮᲔᲓᲔ ᲖᲔᲛᲝᲗ იპოვეთ გარკვეული მნიშვნელობა ერთი სვეტის დიაპაზონში lookup_value lookup_vector [შედეგი_ვექტორი]
მატჩი მიიღეთ პოზიციის ელემენტი მასივში lookup_value lookup_array [match_type]
MMULT დააბრუნეთ ორი მასივის მატრიცა პროდუქტები Array1 Array2
OFFSET დაბრუნების მინიშნება ოფციდან დაწყებული წერტილიდან Reference რიგები მანჟეტები [სიმაღლე] [სიგანე]
ROW მინიშნება რიგის ნომრის დაბრუნება [მითითება]
მწკრივი მიუთითეთ რიგების რაოდენობა მინიშნებით ან მასივში Array
TRANSPOSE როტაცია სპექტრი ან მასივი Array
VLOOKUP შეარჩიეთ მნიშვნელობა მაგიდაზე, რომელიც შეესაბამება პირველი სვეტის და დაბრუნების მნიშვნელობას გარკვეული სვეტისგან lookup_value Table_array Col_index [Range_lookup]

ფინანსური

FV გაითვალისწინეთ ინვესტიციის მომავალი ღირებულება კურსი nper PMT pv ტიპი
FVSCHEDULE მოახდინეთ ერთჯერადი საპროცენტო განაკვეთების მქონე ერთობლივი ინვესტიციის მომავალი ღირებულება მთავარი განრიგი
INTRATE გაითვალისწინეთ საპროცენტო განაკვეთი სრულად ინვესტირებული უსაფრთხოებისათვის განსახლება დაფარვა საინვესტიციო Redemption ბაზისბანკი
IRR გაითვალისწინეთ რეგულარული ინტერვალებით წარმოქმნილი ფულადი ნაკადების სერიის შიდა განაკვეთი ფასეულობები გამოიცანით
ISPMT გაითვალისწინეთ საინვესტიციო ან სესხის მოცემული პერიოდის საპროცენტო განაკვეთი კურსი for nper pv
MDURATION გამოიყურება შეცვლილი Macauley ხანგრძლივობა უსაფრთხოებისთვის დასახლება დაფარვა კუპონის Yld სიხშირე ბაზისბანკი
MIRR ფიგურიდან შეცვლილია ფულადი ნაკადების სერიის დაბრუნების შიდა კურსი ფასეულობები ფინანსები _rate Reinvest_rate
IPMT გაითვალისწინეთ საპროცენტო განაკვეთი საინვესტიციო ან დატვირთვისთვის განსაზღვრული ვადით კურსი for Nper fv ტიპი

მათემატიკის

ABS დააბრუნეთ რიცხვის აბსოლუტური მნიშვნელობა. ხმების
ᲐᲒᲠᲔᲒᲐᲢᲘ დაბრუნება სპეციფიკური გამოყენებული ფუნქციის საფუძველზე. ფუნქცია_ნუმი პარამეტრები Ref1 [Ref2]
არაბული დააბრუნეთ არაბული ნომერი მოცემული რომაულის ნომრით. ტექსტი
ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ დავუბრუნდეთ სამკუთხედის კუთხე რადიანებში. ხმების
CEILING მრგვალი ნომერი მდე უახლოეს მრავალჯერადი ხმების მრავალჯერადი
CEILING.MATH მრგვალი რიცხვი უახლოეს მრავალჯერადი ან უახლოეს რიცხვამდე ხმების [მნიშვნელობა] [რეჟიმი]
CEILING.PRECISE მრგვალი რიცხვი უახლოეს მრავალჯერადი ან უახლოეს რიცხვამდე იგნორირებას იწვევს რიცხვის ნიშანს ხმების [მნიშვნელობა]
COS დავუბრუნდეთ რადიოს კოზიას, რომელიც მოცემულია რადიანებში. ხმების
DECIMAL დაბრუნების ათობითი რიცხვი. ტექსტი Radix
DEGREES დაბრუნება კუთხე გრადუსი. კუთხე

ლოგიკური

და შეამოწმე სხვადასხვა პირობები True ან False- ის დასაბრუნებლად. ლოგიკური 1 ლოგიკური 2 ...
FALSE გენერირება ლოგიკური FALSE მნიშვნელობა.
IF ტესტი სპეციფიკურ მდგომარეობაში. logical_test მნიშვნელობა __ value_if_false
IFERROR ხაფანგი და შეცდომები. ღირებულება value_if_error
IFNA Trap და გაუმკლავდეთ # N / შეცდომებს. ღირებულება value_if_na
IFS პირველი მატჩის დასაბრუნებლად მრავალჯერადი პირობების შესამოწმებლად. test1 მნიშვნელობა 1 გამოცდა 2, მნიშვნელობა 2 ...
არა არგუმენტებისა და შედეგების უკუგება. ლოგიკური
OR შეამოწმე სხვადასხვა პირობები OR. ლოგიკური 1 ლოგიკური 2 ...
SWITCH შეასრულეთ მრავალი მნიშვნელობა, მაგრამ დაბრუნდით პირველი მატჩი. გამოხატვის მნიშვნელობა 1, შედეგი 1 მნიშვნელობა 2, შედეგი 2 ... პოსტი
TRUE ლოგიკური TRUE მნიშვნელობის გენერირება
XOR შეასრულეთ ექსკლუზიური ან ფუნქცია. ლოგიკური 1 ლოგიკური 2 ...