Padoms. Citas valodas ir Google tulkotas. Jūs varat apmeklēt English šīs saites versiju.
Pieslēgties
x
or
x
x
Reģistrēties
x

or

Galalietotāja licences līgums

Update: 10 / 26 / 2016

Jums ir jāapmierina šīs licences noteikumi, pirms jums ir atļauts turpināt instalēt programmatūru. Noklikšķinot uz zemāk esošās ikonas [enter] vai [accept], vai arī instalējot, kopējot vai citādi izmantojot programmatūru, jūs piekrītat ievērot šīs licences noteikumus, ieskaitot garantijas atteikšanos no atbildības, atbildības ierobežojumus un noteikumus par izbeigšanu.

ĻOTI SVARĪGI - LŪDZU IZLASIET: šis programmatūras licences līgums (turpmāk tekstā - šī "LICENCE") ir juridiska vienošanās starp jums (fiziska vai juridiska persona) un ExtendOffice (turpmāk tekstā AUTHOR), programmatūras produkta autors (turpmāk tekstā saukts PROGRAMMATŪRA). PROGRAMMATŪRA ir programmatūras produkts un viss, kas iekļauts tā oficiālajos izplatīšanas paketēs, piemēram, dokumentācijā, bibliotēkās un visos citos failos.

IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs tos nepieņem, nelietojiet programmatūru jebkuros veidos. INSTEAD, atgriezieties pie mazumtirgotāja, lai saņemtu atlīdzību vai izņemtu jebkuru jūsu programmatūras kopijas.

Licences piešķīrums

Programmatūru aizsargā autortiesību likumi un starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma tiesību akti un līgumi. PROGRAMMATŪRA ir licencēta, nevis pārdota.

Šī LICENSE piešķir jums šādas tiesības:

* Parakstīšanās licence: Šī LICENSE piešķir Jums šādas tiesības PAR PROGRAMMATŪRAS abonēšanas periodā. Programmatūras abonēšana ir licencēta vienam lietotājam; tas ir, ikvienam, kas lieto PROGRAMMATŪRU abonēšanas laikā, ir jābūt abonēšanas licencei. (Citiem vārdiem sakot, katram lietotājam ir jāpērk viena abonēšanas licence). Kad abonēšanas periods ir beidzies, jūsu abonements NĒ tiks automātiski atjaunots. Pēc abonēšanas perioda beigām jums vairs nav tiesību saņemt šādas tiesības, neiegādājoties jaunu abonementu.

A. Šie licences noteikumi atļauj instalēt un lietot vienu programmatūras kopiju vienā ierīcē kopā ar citām tiesībām, kā aprakstīts tālāk.

B. UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS. Pirms programmatūras izmantošanas saskaņā ar licenci, šī licence ir jāpiešķir vienai ierīcei. Šī ierīce ir "licencēta ierīce". Aparatūras nodalījums vai asmeņi tiek uzskatīti par atsevišķu ierīci.

C. Licencētā ierīce. Jūs varat instalēt un izmantot vienu programmatūras kopiju licencētajā ierīcē. Ja instalējat Programmatūras kopiju Terminal Serverī vai Citrix Serverī, katrai fiziskajai darbnetei, no kuras ir pieejams lietojumprogramma, ir nepieciešama atsevišķa licence.

D. Pārnēsājama ierīce. Pārnēsājamajā ierīcē varat instalēt vēl vienu kopiju, kuru var izmantot licencētās ierīces vienīgais primārais lietotājs.

E. Apjoma licences. AUTHOR piedāvā lielas atlaides lielapjoma licencēm. Ja esat iegādājies lielapjoma licences (ja iegādājāties vairākas programmatūras kopijas), programmatūru drīkst instalēt un izmantot tikai iekšējiem nolūkiem. Jūsu licencētās ierīces daudzums, kurā programmatūra ir instalēta, ir ne vairāk kā vienu reizi licencēs. Pārnēsājamajā ierīcē var instalēt vēl vienu kopiju, ko var izmantot katra licence viens primārais lietotājs.

F. Komponentu atdalīšana. Programmatūras komponenti ir licencēti kā viena vienība. Jūs nedrīkstat atdalīt komponentus un instalēt tos dažādās ierīcēs.

G. attālā piekļuve. Licencētās ierīces vienīgais primārais lietotājs var piekļūt un licencētā ierīcē instalēto programmatūru izmantot attāli no jebkuras citas ierīces. Jūs varat atļaut citiem lietotājiem piekļūt programmatūrai, lai sniegtu jums atbalsta pakalpojumus. Jums nav nepieciešama papildu licence šai piekļuvei. Neviena cita persona nedrīkst izmantot programmatūru ar vienu un to pašu licenci vienlaicīgi ar citiem mērķiem.

H. Pārbaude un pārveidošana. Dažas vai visas programmatūras var būt licencētas izmēģinājuma kārtā. Jūsu tiesības izmantot izmēģinājuma programmatūru ir ierobežotas līdz izmēģinājuma periodam. Izmēģinājuma programmatūra un izmēģinājuma perioda ilgums ir norādīti aktivizācijas procesa laikā. Iespējams, jums būs iespēja pārvērst jūsu tiesas tiesības uz abonēšanu vai pastāvīgām tiesībām. Reklāmguvumu opcijas tiks iesniegtas pēc izmēģinājuma perioda beigām. Pēc jebkāda izmēģinājuma perioda beigām bez konvertēšanas vairums izmēģinājuma programmatūras funkciju vairs nedarbosies.

I. IEPAKOJUMA KOPIJA. Varat izveidot vienu datu nesēja rezerves kopiju. Jūs to varat izmantot tikai programmatūras pārinstalēšanai.

J. PĀRVIETOJUMS TREŠAI PERSONAI. Pirmais programmatūras lietotājs var vienreiz pārsūtīt programmatūru un šo līgumu tieši trešai pusei. Pirmajam lietotājam programmatūra jāatinstalē, pirms to nodod atsevišķi no ierīces. Pirmais lietotājs nedrīkst saglabāt kopijas. Pirms jebkādas atļautās pārsūtīšanas otra pusei ir jāpiekrīt, ka šis līgums attiecas uz programmatūras nodošanu un izmantošanu. Pārskaitījumā jāiekļauj licences apliecinājums. Ja programmatūra ir jauninājums, jebkurā nodošanā jāietver arī visas iepriekšējās programmatūras versijas.

Kopēt, izplatīt, augšupielādēt un lejupielādēt

Jūs varat bez maksas kopēt, izplatīt, augšupielādēt un lejupielādēt šī PROGRAMMATŪRAS izmēģinājuma versiju.

Aizliegti izmantošanas veidi

Jūs nedrīkstat bez AUTHOR iepriekšējas rakstiskas atļaujas:

A. Izkliedēt, dekompilēt vai "atbloķēt", dekodēt vai citādi reverse translate vai inženieris, vai mēģināt jebkādā veidā rekonstruēt vai atklāt jebkuru avota kodu vai pamatā algoritmu programmatūras, kas sniegta tikai objekta koda formā.

B. Lietot, kopēt, modificēt vai apvienot PROGRAMMATŪRAS kopijas un visus pavaddokumentus, izņemot gadījumus, kas atļauti šajā LICENCĒ.

C. Pārdod, nomas, iznomā vai sublicenē PROGRAMMATŪRA.

D. Atsevišķas programmatūras, kas ietver PROGRAMMATŪRU, lai to izmantotu vairāk nekā vienam lietotājam vienā laikā.

Autortiesības

Viss Programmatūras un programmatūras nosaukums un autortiesības (ieskaitot, bet ne tikai, PROGRAMMATŪRĀ iekļautos attēlus, fotogrāfijas, animāciju, video, audio, mūziku, tekstu un "appletus") un pievienotos drukātos materiālus pieder AUTHOR vai tā piegādātājiem . Programmatūru aizsargā autortiesību likumi un starptautisko līgumu noteikumi. Visas tiesības aizsargātas visā pasaulē. Jums ir jārīkojas ar PROGRAMMATŪRU, tāpat kā ar jebkuru citu ar autortiesībām aizsargātu materiālu, izņemot to, ka papildus šajā LICENCĒ atļauto kopiju varat izdot vienu programmatūras kopiju tikai rezerves vai arhīvu vajadzībām. Nevienu pievienoto drukāto materiālu daļu nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, transkribēt vai glabāt jebkādā izgūšanas sistēmā ar jebkādiem līdzekļiem bez iepriekšējas rakstiskas AUTHOR rakstiskas atļaujas.

Izbeigšana

Šī LICENSE un jūsu tiesības lietot PROGRAMMATŪRU nekavējoties izbeidzas bez AUTHOR paziņojuma, ja neievērosit šīs LICENCES noteikumus un nosacījumus. Pēc izbeigšanas jūs piekrītat iznīcināt PROGRAMMATŪRU, ieskaitot visus pavadošos dokumentus un kopijas. Tas papildina un nevis aizstāj jebkādus kriminālatbildības, civiltiesiskos vai citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami AUTHOR. AUTORS kredītpolitika tiks piemērota. AUTHOR kredītpolitika ir pieejama pēc pieprasījuma.

Atruna

Autors skaidri atsakās no visām garantijām, neatkarīgi no tā, vai tie ir izteikti, netieši vai likumīgi, ieskaitot ierobežojumus, netiešās tirdzniecības garantijas, īpaša rakstura derīguma garantijas un jebkādas garantijas, kas var rasties tirdzniecības nolūkos, pasūtījuma vai darījumu norises dēļ. . Neierobežojot iepriekšējo versiju, jūs atzīstat, ka programmatūra ir nodrošināta kā tāda, kā arī tas, ka autors nepieprasa, ka programmatūra darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām, kā arī šī programmatūra darbosies ar aparatūru un / vai programmatūru, ko nesniedz autors. Šī garantijas atruna ir būtiska nolīguma sastāvdaļa. Dažas valstis neatļauj netiešās garantijas, tādēļ augstāk minētā izslēgšana uz jums neattiecas, un jums var būt citas tiesības, kas atšķiras no valsts uz valsti.

Patērētāju tiesības netiek ietekmētas. Jums var būt papildu patērētāju tiesības saskaņā ar vietējiem likumiem, kurus šo līgumu nevar mainīt.