Совет: Други јазици се Google-преведени. Можете да ја посетите English верзија на оваа врска.
Логирај Се
x
or
x
x
Регистрирај се
x

or

Краен корисник Договор за лиценца

Ажурирање: 10 / 26 / 2016

Потребно е да се согласите да бидете обврзани со условите на оваа лиценца пред да ви биде дозволено да продолжите да го инсталирате софтверот. Со кликнување на иконата [внесете] или [прифатено] подолу, или со инсталирање, копирање или на друг начин користење на софтверот, вие се согласувате да бидете обврзани со условите на оваа лиценца, вклучувајќи ги гарантните одрекувања, ограничувањата на одредбите за одговорност и престанок.

МНОГУ ВАЖНО - ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО: Овој Договор за лиценца за софтвер (во натамошниот текст, оваа "ЛИЦЕНЦА") е правен договор помеѓу вас (или поединец или единствен ентитет) и ExtendOffice (во понатамошниот текст: AUTHOR), автор на софтверскиот производ (во понатамошниот текст СОФТВЕР). СОФТВЕРОТ значи софтверски производ и сè што е вклучено во неговите официјални дистрибутивни пакети, како што се документацијата, библиотеките и сите други датотеки.

СО КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ, ВИЕ ПРИФАЌАТЕ ОВИЕ УСЛОВИ. Ако не ги прифатите, НЕ КОРИСТЕТЕ СОФТВЕРОТ НА ЛИЧНИТЕ НАЧИНИ. INSTEAD, Вратете го на малопродажниот објект за наплата или избришете КОПИИ НА СОФТВЕРОТ ВО ВАШАТА ПОСРЕДУВАЊЕ.

Грант за лиценца

СОФТВЕРОТ е заштитен со закони за авторски права и меѓународни договори за авторски права, како и други закони и договори за интелектуална сопственост. СОФТВЕРОТ е лиценциран, не се продава.

Оваа Лиценца ви ги дава следните права:

* За лиценца за претплата: Оваа ЛИЦЕНЦА ви ги дава следните права во периодот на претплата на СОФТВЕРОТ. Претплатата на софтверот е лиценцирана за еден корисник; односно секој што го користи СОФТВЕРОТ во претплата мора да има лиценца за претплата. (Со други зборови, една лиценца за претплата мора да се купи за секој корисник.). Кога истекол периодот на претплата, вашата претплата НЕМА автоматски да се обновува. По истекот на периодот на претплата, немате право да ги добиете следните права без купување нова претплата.

А. Овие услови за лиценца дозволуваат инсталирање и користење на една копија од СОФТВЕРОТ на еден уред, заедно со други права, како што е опишано подолу.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА И ПРАВА ЗА УПОТРЕБА. Пред да го користите софтверот под лиценца, мора да ја доделите таа лиценца на еден уред. Овој уред е "лиценциран уред". Хардверска партиција или нож се смета за посебен уред.

C. Лиценцирано Уред. Можете да инсталирате и да користите една копија од софтверот на лиценцираниот уред. Ако инсталирате копија од Софтверот на терминален сервер или Citrix Server, потребна е посебна лиценца за секоја физичка работна околина од која се пристапува до апликацијата.

D. Пренослив уред. Можете да инсталирате друга копија на пренослив уред за користење од страна на единствен примарен корисник на лиценцираниот уред.

E. Том Лиценци. АВТОР обезбедува одличен попуст за Количинските лиценци. Доколку сте купиле Количински лиценци (сте навеле неколку копии од софтверот кога сте го купиле), Софтверот може да се инсталира и да се користи само за внатрешни цели. Количината на вашиот лиценциран уред на кој е инсталиран софтверот не е повеќе од еден пати од лиценците. Може да инсталирате друга копија на пренослив уред за користење од страна на единствен примарен корисник на секоја лиценца.

Ф. Раздвојување на компоненти. Компонентите на софтверот се лиценцирани како единечна единица. Не можете да ги одделите компонентите и да ги инсталирате на различни уреди.

Г. Далечен пристап. Единствен примарен корисник на лиценцираниот уред може да пристапува и да го користи софтверот инсталиран на лиценцираното уред од далечина од кој било друг уред. Можете да им дозволите на другите корисници да пристапат до софтверот за да ви обезбедат услуги за поддршка. Не ви се потребни дополнителни лиценци за овој пристап. Ниту едно друго лице не може да го користи софтверот под иста лиценца во исто време за која било друга цел.

H. Судење и конверзија. Некои или целиот софтвер може да биде лиценциран на пробна основа. Вашите права за користење на пробен софтвер се ограничени на пробниот период. Пробниот софтвер и должината на пробниот период се утврдени за време на процесот на активирање. Може да имате можност да ги конвертирате вашите судечки права на претплата или постојани права. Опциите за реализација ќе ви бидат презентирани по истекот на вашиот пробен период. По истекот на секој пробен период без конверзија, повеќето функции на пробниот софтвер ќе престанат да работат.

I. РЕЗЕРВНИ КОПИЈА. Може да направите една резервна копија од медиумот. Можете да го користите само за да го инсталирате софтверот.

Ј. ТРАНСФЕР НА ТРЕТА СТРАНА. Првиот корисник на софтверот може да направи еднократен пренос на софтверот, и овој договор, директно на трето лице. Првиот корисник мора да го деинсталира софтверот пред да го префрли одделно од уредот. Првиот корисник не може да задржи копии. Пред било кој дозволен пренос, другата страна мора да се согласи дека овој договор важи за пренос и користење на софтверот. Трансферот мора да го содржи доказот за лиценца. Ако софтверот е надградба, секој пренос мора да ги содржи и сите претходни верзии на софтверот.

Копирај, дистрибуирај, пушти и превземи

Можете да ја ослободите копијата, дистрибуирате, испратите и да ја преземете пробната верзија на овој СОФТВЕР.

Забранета употреба

Не можете, без претходна писмена дозвола од АВТОР:

А. Расклопување, декомпилирање или "отклучување", декодирање или на друг начин обратна преведува или инженер, или обид на кој било начин да се реконструира или откријат било кој изворниот код или основните алгоритми на СОФТВЕРОТ обезбедени само во облик на објект код.

Б. Користете, копирајте, менувате или спојте копии од СОФТВЕРОТ и сите придружни документи, освен како што е дозволено во оваа ЛИЦЕНЦА.

В. Трансфер, изнајмување, закуп или подлиценцирање на СОФТВЕРОТ.

D. Одделете ги софтверските програми што ги содржат СОФТВЕРОТ за користење од повеќе од еден корисник одеднаш.

Авторски права

Сите наслови и авторски права во и на СОФТВЕРОТ (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на било какви слики, фотографии, анимација, видео, аудио, музика, текст и "аплети" вградени во СОФТВЕРОТ) и придружните печатени материјали се во сопственост на AUTHOR или неговите добавувачи . СОФТВЕРОТ е заштитен со законите за авторски права и одредбите од меѓународниот договор. Сите права се задржани во целиот свет. Треба да го третирате СОФТВЕРОТ како и секој друг материјал заштитен со авторски права, освен што покрај копиите дозволени во оваа ЛИЦЕНЦА, можете да направите една копија од СОФТВЕРОТ исклучиво за резервни или архивски цели. Ниту еден дел од приложените печатени материјали не смее да биде репродуциран, пренесен, транскрибиран или складиран во кој било систем за пребарување, без претходна писмена дозвола од АВТОР.

престанок

Оваа ЛИЦЕНЦА и вашето право да го користите СОФТВЕРОТ ќе завршат веднаш без претходна најава од АВТОР ако не ги почитувате условите и условите од оваа ЛИЦЕНЦА. По раскинувањето, вие се согласувате да го уништите СОФТВЕРОТ, вклучувајќи ги и сите придружни документи и копии. Ова е во прилог на, а не наместо какви било кривични, граѓански или други лекови на располагање на АВТОР. АВТОР кредитна политика ќе се применува. АВТОР кредитна политика е достапна на барање.

Општи услови

Авторот изречно се одрекува од сите гаранции, без разлика дали се изразува, имплицира или законски, вклучувајќи ги, без ограничување, имплицираните гаранции за трговија, фитнес за посебна намена и каква било гаранција што може да произлезе од причината за користењето на трговијата, обичајот или курсот за справување . Без ограничување на претходното, вие признавате дека софтверот е обезбеден "како што е" и дека авторот не гарантира дека софтверот ќе работи непрекинато или грешка бесплатно, ниту тој софтвер ќе работи со хардверот и / или софтверот што не е обезбеден од авторот. Ова одрекување на гаранцијата претставува суштински дел од договорот. Некои држави не дозволуваат исклучување на имплицираните гаранции, така што над исклучувањето не може да се примени за вас, а може да имате и други права што се разликуваат од држава до држава.

Правата на потрошувачите не се засегнати. Може да имате дополнителни права на потрошувачите според вашите локални закони, кои овој договор не може да ги промени.