Petua: Bahasa lain diterjemahkan Google. Anda boleh melawat English versi pautan ini.
Log masuk
x
or
x
x
Daftar Sekarang
x

or

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir

Update: 10 / 26 / 2016

Anda perlu bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat lesen ini sebelum anda dibenarkan untuk terus memasang perisian tersebut. Dengan mengklik ikon [masukkan] atau [diterima] di bawah, atau dengan memasang, menyalin, atau menggunakan perisian ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma lesen ini termasuk penafian jaminan, batasan ke atas liabiliti dan peruntukan penamatan.

SANGAT PENTING - BACA HANYA: Perjanjian Lesen Perisian ini (kemudian dari "LESEN" ini) adalah perjanjian undang-undang antara anda (entah individu atau satu entiti) dan ExtendOffice (yang selanjutnya disebut AUTHOR), pengarang produk perisian (kemudian dari ini disebut PERISIAN). SOFTWARE bermaksud produk perisian dan semua yang termasuk dalam pakej pengedaran rasminya, seperti dokumentasi, perpustakaan, dan semua fail lain.

DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN, ANDA MENERIMA SYARAT-SIFAT INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA MEREKA, JANGAN MENGGUNAKAN PERISIAN DALAM MANA-MANA ​​LANGKAH. INSTEAD, KEMBALIKAN DENGAN RETAILER BAGI PEMBAYARAN ATAU MENGHANTAR SEBARANG KORPORI PERISIAN DALAM POSSI ANDA.

Pemberian Lesen

PERISIAN ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian hak cipta antarabangsa, serta undang-undang dan perjanjian harta intelek yang lain. PERISIAN ini dilesenkan, tidak dijual.

LESEN ini memberi anda hak-hak berikut:

* Untuk lesen Langganan: LESEN ini memberi anda hak-hak berikut dalam tempoh langganan PERISIAN. Langganan perisian dilesenkan untuk pengguna tunggal; iaitu, setiap orang yang menggunakan PERISIAN dalam langganan mesti mempunyai lesen langganan. (Dengan kata lain, satu lesen langganan mesti dibeli untuk setiap pengguna.). Apabila tempoh langganan tamat tempoh, langganan anda TIDAK akan diperbaharui secara automatik. Selepas tempoh langganan telah tamat tempoh, anda tidak mempunyai hak lagi untuk menerima hak-hak berikut tanpa membeli langganan baharu.

A. Syarat lesen ini membenarkan pemasangan dan penggunaan satu salinan PERISIAN pada satu peranti, bersama-sama dengan hak-hak lain, seperti yang dijelaskan di bawah.

B. PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN HAK. Sebelum anda menggunakan perisian di bawah lesen, anda mesti memberikan lesen itu kepada satu peranti. Peranti itu adalah "peranti berlesen." Pemisahan perkakasan atau pisau dianggap sebagai peranti yang berasingan.

C. Peranti Berlesen. Anda boleh memasang dan menggunakan satu salinan perisian pada peranti berlesen. Jika anda memasang salinan Perisian pada Server Terminal atau Citrix Server, lesen berasingan diperlukan untuk setiap desktop fizikal yang mana aplikasi itu diakses.

D. Peranti Mudah Alih. Anda boleh memasang salinan lain pada peranti mudah alih untuk digunakan oleh pengguna utama tunggal peranti berlesen.

E. Lesen Volume. AUTHOR membekalkan diskaun hebat untuk Lesen Kelantangan. Jika anda telah membeli Lesen Volume (anda menyatakan beberapa salinan perisian apabila anda membelinya), Perisian mungkin dipasang dan digunakan untuk tujuan dalaman sahaja. Kuantiti peranti berlesen anda yang dipasang perisian tidak melebihi satu kali lesen. Anda boleh memasang salinan lain pada peranti mudah alih untuk digunakan oleh pengguna utama tunggal bagi setiap lesen.

F. Pemisahan Komponen. Komponen perisian dilesenkan sebagai unit tunggal. Anda tidak boleh memisahkan komponen dan memasangnya pada peranti yang berbeza.

G. Akses Jauh. Pengguna utama tunggal peranti berlesen boleh mengakses dan menggunakan perisian yang dipasang pada peranti berlesen dari mana-mana peranti lain. Anda boleh membenarkan pengguna lain mengakses perisian untuk memberikan anda perkhidmatan sokongan. Anda tidak memerlukan lesen tambahan untuk akses ini. Tiada orang lain boleh menggunakan perisian di bawah lesen yang sama pada masa yang sama untuk apa-apa maksud lain.

H. Percubaan dan Penukaran. Sesetengah atau semua perisian mungkin dilesenkan secara percubaan. Hak anda untuk menggunakan perisian percubaan adalah terhad kepada tempoh percubaan. Perisian percubaan dan tempoh percubaan dibentangkan semasa proses pengaktifan. Anda mungkin mempunyai pilihan untuk menukar hak percubaan anda kepada langganan atau hak kekal. Pilihan penukaran akan dibentangkan kepada anda semasa tamat tempoh percubaan anda. Selepas tamat sebarang tempoh percubaan tanpa penukaran, kebanyakan ciri perisian percubaan akan berhenti berjalan.

I. COPY BACKUP. Anda boleh membuat satu salinan sandaran media. Anda hanya boleh menggunakannya untuk memasang semula perisian tersebut.

J. PEMINDAHAN KE PIHAK KETIGA. Pengguna pertama perisian mungkin membuat satu kali pemindahan perisian, dan perjanjian ini, langsung kepada pihak ketiga. Pengguna pertama mesti menyahpasang perisian sebelum memindahkannya secara berasingan dari peranti. Pengguna pertama mungkin tidak menyimpan sebarang salinan. Sebelum sebarang pemindahan yang dibenarkan, pihak lain mesti bersetuju bahawa perjanjian ini terpakai untuk pemindahan dan penggunaan perisian. Pemindahan mesti termasuk bukti lesen. Sekiranya perisian itu naik taraf, sebarang pemindahan juga mesti termasuk semua versi perisian terdahulu.

Salin, Pengedaran, Muat Naik dan Muat Turun

Anda boleh menyalin, mengedarkan, memuat naik, dan memuat turun versi percubaan PERISIAN ini.

Kegunaan Larangan

Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AUTHOR:

A. Membongkar, menyusun semula atau "membuka kunci", menyahkod atau sebaliknya menterbalikkan atau jurutera, atau cuba dengan cara apapun untuk membina semula atau menemui sebarang kod sumber atau algoritma asas SOFTWARE yang disediakan dalam bentuk kod objek sahaja.

B. Menggunakan, menyalin, mengubah suai, atau menggabungkan salinan PERISIAN dan apa-apa dokumen yang disertakan kecuali yang dibenarkan dalam LESEN ini.

C. Pemindahan, sewa, pajakan, atau sublesen PERISIAN.

D. Pisahkan program perisian yang merangkumi PERISIAN untuk digunakan oleh lebih daripada satu pengguna pada satu masa.

hak cipta

Semua tajuk dan hak cipta dalam dan ke PERISIAN (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana imej, gambar, animasi, video, audio, muzik, teks dan "aplet" yang dimasukkan ke PERISIAN) dan bahan bercetak yang disertakan dimiliki oleh AUTHOR atau pembekalnya . PERISIAN ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian antarabangsa. Semua hak terpelihara di seluruh dunia. Anda mesti merawat SOFTWARE seperti mana-mana bahan berhak cipta lain, kecuali anda boleh, sebagai tambahan kepada salinan yang dibenarkan dalam LESEN ini, membuat satu salinan SOFTWARE semata-mata untuk keperluan sandaran atau arkib. Tidak ada bahagian bahan bercetak yang disertakan boleh diterbitkan semula, dihantar, ditranskripsikan, atau disimpan dalam sistem pengambilan apa-apa cara dengan apa-apa cara tanpa izin bertulis terlebih dahulu dari AUTHOR.

Penamatan

LESEN ini dan hak anda untuk menggunakan SOFTWARE akan ditamatkan serta-merta tanpa notis dari AUTHOR jika anda gagal mematuhi terma dan syarat LESEN ini. Setelah penamatan, anda bersetuju untuk memusnahkan PERISIAN, termasuk semua dokumen dan salinan yang disertakan. Ini adalah sebagai tambahan kepada dan bukan sebagai pengganti mana-mana jenayah, sivil atau remedi lain yang tersedia kepada AUTHOR. Polisi kredit AUTHOR akan dikenakan. Polisi kredit AUTHOR tersedia atas permintaan.

Penafian

Penulis menyatakan dengan jelas Semua Waranti, Sama ada Ekspres, Diinsuranskan Atau Statutori, Termasuk, Tanpa Batasan, Jaminan Tertanggung Merchantability, Kecergasan Untuk Tujuan Tertentu, Dan Mana-mana Waranti Yang Mungkin Terbit Dengan Sebab Kegunaan Perdagangan, Adat, Atau Kursus Berurusan . Tanpa Mengehadkan Yang Terdahulu, Anda Mengakui Bahawa Perisian Telah Disediakan "Seperti Apakah" Dan Bahwa Penulis Tidak Waran Itu Perisian Akan Jalankan Tidak Terganggu Atau Ralat Bebas Nor Perisian Itu Akan Beroperasi Dengan Perkakasan Dan / Atau Perisian Tidak Disediakan Dengan Penulis. Penafian Waranti ini merupakan sebahagian penting dari perjanjian ini. Sesetengah Negara Tidak Mengizinkan Pengecualian Waranti Diimplan, Jadi Pengecualian Di Atas Tidak Boleh Menerima Kepada Anda, Dan Anda Mungkin Mempunyai Hak Lain, Yang Berbeda Dari Negeri Ke Negara.

Hak Pengguna Tidak Terjejas. Anda Boleh Mempunyai Hak Pengguna Tambahan Di bawah Undang-undang Tempatan Anda, Yang Perjanjian ini Tidak Boleh diubah.