Tip: andere talen zijn Google-Vertaald. Je kunt het English versie van deze link.
Log in
x
or
x
x
Registreren
x

or

Excel-functiegids | ExtendOffice


Database

argumenten

DAVERAGE Retourgemiddelde dat overeenkomt met de specifieke criteria. Database Veld criteria

Datum en tijd

DATUM Maak datum met jaar, maand en dag jaar maand dag
DATEDIF Retourneer de jaren, maanden of dagen tussen twee datums begindatum einddatum eenheid
DATEVALUE Converteer een datum opgeslagen als tekstformaat naar een geldige datum datum_tekst
DAG Ontvang de dag als een getal (1 naar 31) vanaf een datum gegevens
DAGEN Verkrijg het aantal dagen tussen twee datums begindatum einddatum
DAYS360 Haal het aantal dagen op tussen 2-datums in een jaar 360-dag begindatum einddatum methode
EDATE Voeg n maanden toe voor een datum begindatum maanden
EOMONTH Ontvang de laatste dag van maand n maanden in de toekomst of verleden tijd begindatum maanden
ISOWEEKNUM Krijg een ISO-weeknummer vanaf een bepaalde datum gegevens
HOUR Ontvang het uur als een getal (0 tot 23) vanaf een datumtijd Serienummer
MINUUT Retourneer de minuut als tijd (0 naar 59) serienummer
MAAND Haal de maand op als geheel getal (1 tot 12) vanaf datum serienummer
NETWORKDAYS Krijg het aantal werkdagen tussen twee datums Begin datum Einddatum Vakantie
NETWORKDAYS.INTL Werkdagen ophalen tussen twee datums Begin datum Einddatum Weekend Vakantie
NU Verkrijg de huidige datum en tijd
TWEEDE Retourneer de seconden als nummer (0 naar 59) in de tijd serienummer
TIJD Maak tijd met uren, minuten en seconden uur Minuut Tweede
TIJDSWAARDE Haal tijd uit een tekstreeks TIME_TEXT
VANDAAG Haal de huidige datum op
WEEKDAG Kies de dag van de week als een nummer (1 tot 7) vanaf de datum Serienummer Return_type

Lookup en referentie

ADRES Retourneer de celadresreferentie op kolomnummer en rijnummer. rij_getal kolom_getal Abs_num A1 Sheet_text
GEBIEDEN Retourneer het aantal gebieden waaruit de referentie bestaat Referentie
KIEZEN Retourneer een waarde uit het lijst met waardeargumenten met het gegeven indexnummer indexgetal Value1 [Value2]
COLUMN Retourneer het kolomnummer met de formule die verschijnt of het kolomnummer van de opgegeven verwijzing Referentie
COLUMNS Retourneer het totale aantal kolommen in een gegeven array of referentie reeks
FORMULATEXT Retourneer een formule als een tekstreeks van een gegeven verwijzing Referentie
GETPIVOTDATA Retourgegevens op basis van de draaitabelstructuur dataveld pivot_table [field1, item1]
HLOOKUP Zoek een waarde in tabel op door overeen te komen met de eerste rij Waarde tafel ROW_INDEX [Range_lookup]
HYPERLINK Maak een hyperlink met links naar een bepaalde webpagina, een celverwijzing Link_location [Vriendelijke naam]
INDEX Retourneert de weergegeven waarde op basis van een gegeven positie uit een bereik of een array reeks rij_getal [Col_num] [Area_num]
INDIRECTE Converteer een tekstreeks naar een geldige referentie ref_text a1
OPZOEKEN Zoek naar een bepaalde waarde in een bereik van één kolom opzoekwaarde zoekvector [Resultaatvector]
MATCH Verkrijg de positie van een item in een array opzoekwaarde opzoekmatrix [Match_type]
MMULT Retourneer de matrixproducten van twee arrays Array1 Array2
OFFSET Retourneer een referentieoffset vanaf een startpunt Referentie Rijen kragen [hoogte] [breedte]
RIJ Rijnummer van een referentie retourneren [referentie]
RIJEN Retourneer het aantal rijen in een verwijzing of een array reeks
TRANSPOSE Roteer de richting van een bereik of array reeks
VLOOKUP Zoek een waarde in een tabel op door overeen te komen in de eerste kolom en waarde terug te halen uit een bepaalde kolom opzoekwaarde table_array kolomindex [Range_lookup]

Financieel

FV Bereken de toekomstige waarde van een investering tarief NPER pmt pv type
FVSCHEDULE Bereken de toekomstige waarde van een forfaitaire investering met aanpasbare rentetarieven hoofd- Plan
INTRATE Bereken de rentevoet voor een volledig geïnvesteerde beveiliging Nederzetting Rijpheid Investering Verlossing Basis
IRR Bereken de interne rentabiliteit van een reeks cashflows die zich met regelmatige tussenpozen voordoen waarden Guess
ISPMT Bereken rentebetaling van een bepaalde periode van een investering of lening tarief Per NPER pv
MDURATION Zoek naar de gewijzigde Macauley-duur voor een beveiliging nederzetting Rijpheid Coupon yld Frequentie Basis
GIR Bereken het gewijzigde interne rendement voor een reeks cashflows waarden Finance_rate herinvesteringspercentage
IPMT Bereken de rentebetaling voor de opgegeven periode voor een investering of belasting tarief voor NPER fv type

Math

buikspieren Retourneer de absolute waarde van het nummer. Getal
AGGREGAAT Rendement op basis van de specifieke gebruikte functie. Function_num opties Ref1 [Ref2]
ARABISCH Retourneer een Arabisch nummer met het gegeven Romeinse nummer. Tekst
ALS IN Keer een hoek van driehoek terug in radialen. Getal
PLAFOND Rond getal naar boven op het dichtstbijzijnde veelvoud Getal meervoudig
CEILING.MATH Rond getal tot het dichtstbijzijnde veelvoud of dichtstbijzijnde geheel getal Getal [Betekenis] [Mode]
CEILING.PRECISE Rond getal tot het dichtstbijzijnde veelvoud of het dichtstbijzijnde gehele getal negerend teken van nummer Getal [Betekenis]
COS Retourneer de cosinus van een hoek gegeven in radialen. Getal
DECIMALE Decimaal getal retourneren. Tekst Radix
GRADEN Keer een hoek in graden terug. Hoek

logisch

EN Test meerdere voorwaarden om Waar of niet waar te retourneren. Logical1 Logical2 ...
Juist Genereer de logische FALSE-waarde.
IF Test voor een specifieke conditie. logische test waarde_indien_waar waarde_als_onwaar
IFERROR Trap en handel fouten af. waarde waarde_bij_fout
IFNA Trap en deal met # N / A fouten. waarde value_if_na
IFS Test meerdere voorwaarden om de eerste wedstrijd te retourneren. test1 value1 test2, value2 ...
NIET Keer de argumenten of resultaten om. logisch
OR Test meerdere voorwaarden met OR. logical1 logical2 ...
SWITCH Overeenkomen met meerdere waarden, maar de eerste overeenkomst retourneren. uitdrukking value1, result1 value2, result2 ... verzuim
ONJUIST Genereer de logische TRUE-waarde
FREE Voer de exclusieve OF-functie uit. logical1 logical2 ...