Tip: andere talen zijn Google-Vertaald. Je kunt het English versie van deze link.
Log in
x
or
x
x
Registreren
x

or

End User License Agreement

bijwerken: 10 / 16 / 2019

Het is noodzakelijk dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentie voordat u toestemming krijgt om de software te blijven installeren. Door op het onderstaande pictogram [enter] of [geaccepteerd] te klikken, of door de software te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentie, inclusief de garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en beëindigingsbepalingen.

ZEER BELANGRIJK - ZORGVULDIG DOORLEGEN: Deze softwarelicentieovereenkomst (hierna deze "LICENTIE") is een wettelijke overeenkomst tussen u (hetzij een individu of een enkele entiteit) en ExtendOffice (hierna genoemd AUTHOR), de auteur van het softwareproduct (hierna genoemd SOFTWARE). SOFTWARE betekent het softwareproduct en alles inbegrepen in zijn officiële distributiepakketten, zoals de documentatie, bibliotheken en alle andere bestanden.

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN. ALS U HEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DE SOFTWARE DAN OP GEEN ENKELE WIJZE. PLAATS HET IN PLAATS DAARVAN NAAR DE DETAILLIST VOOR TERUGBETALING OF WIS ELKE EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE IN UW BEVOLKING.

Licentieverlening

De SOFTWARE is beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De SOFTWARE is in licentie gegeven, niet verkocht.

Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten:

* Voor abonnementslicentie: Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten in de abonnementsperiode van de SOFTWARE. Abonnement op de software is gelicentieerd voor één gebruiker; dat wil zeggen, iedereen die de SOFTWARE binnen een abonnement gebruikt, moet een abonnementslicentie hebben. (Met andere woorden, voor elke gebruiker moet een abonnementslicentie worden gekocht). Wanneer de abonnementsperiode is verstreken, wordt uw abonnement NIET automatisch verlengd. Nadat de abonnementsperiode is verstreken, hebt u geen verder recht om de volgende rechten te ontvangen zonder de aankoop van een nieuw abonnement.

A. Deze licentievoorwaarden staan ​​installatie en gebruik van één exemplaar van de SOFTWARE op één apparaat toe, samen met andere rechten, allemaal zoals hieronder beschreven.

B. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. Voordat u de software onder een licentie gebruikt, moet u die licentie aan één apparaat toewijzen. Dat apparaat is het 'gelicentieerde apparaat'. Een hardwarepartitie of -blad wordt als een afzonderlijk apparaat beschouwd.

C. Gelicentieerd apparaat. U mag één exemplaar van de software op het gelicentieerde apparaat installeren en gebruiken. Als u een exemplaar van de Software op een Terminal Server of Citrix Server installeert, is een afzonderlijke licentie vereist voor elke fysieke desktop waartoe de toepassing toegang heeft.

D. Draagbaar apparaat. U mag een ander exemplaar op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik door de enige primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat.

E. Volume Licenties. AUTEUR levert grote kortingen op volumelicenties. Als u Volumelicenties hebt aangeschaft (u hebt bij het aanschaffen verschillende exemplaren van de software opgegeven), mag de Software alleen voor interne doeleinden worden geïnstalleerd en gebruikt. De hoeveelheid van uw gelicentieerde apparaat waarop de software is geïnstalleerd, is niet meer dan één keer met licenties. U mag een ander exemplaar op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik door de enige primaire gebruiker van elke licentie.

F. Scheiding van componenten. De componenten van de software hebben een licentie als een enkele eenheid. U mag de componenten niet scheiden en op verschillende apparaten installeren.

G. Externe toegang. De enige primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de op het gelicentieerde apparaat geïnstalleerde software op afstand openen vanaf een ander apparaat. U kunt andere gebruikers toestaan ​​om toegang te krijgen tot de software om u te voorzien van ondersteunende diensten. Voor deze toegang hebt u geen aanvullende licenties nodig. Geen enkele andere persoon mag de software onder dezelfde licentie tegelijkertijd gebruiken voor enig ander doel.

H. Trial en conversie. Sommige of alle software kan op proef worden gelicentieerd. Uw rechten om proefsoftware te gebruiken, zijn beperkt tot de proefperiode. De testsoftware en de lengte van de proefperiode worden uiteengezet tijdens het activeringsproces. Je hebt misschien de mogelijkheid om je proefrechten om te zetten in abonnement of eeuwigdurende rechten. Conversie-opties zullen aan u worden gepresenteerd na het verstrijken van uw proefperiode. Na het verlopen van een proefperiode zonder conversie, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet meer worden uitgevoerd.

I. BACKUP-KOPIE. U mag een back-up van de media maken. U mag het alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

J. OVERDRACHT NAAR EEN DERDE PARTIJ. De eerste gebruiker van de software kan een eenmalige overdracht van de software en deze overeenkomst rechtstreeks aan een derde partij uitvoeren. De eerste gebruiker moet de software verwijderen voordat deze afzonderlijk van het apparaat wordt overgedragen. De eerste gebruiker bewaart mogelijk geen kopieën. Voor elke toegestane overdracht moet de andere partij ermee instemmen dat deze overeenkomst van toepassing is op de overdracht en het gebruik van de software. De overdracht moet het bewijs van licentie bevatten. Als de software een upgrade is, moet elke overdracht ook alle eerdere versies van de software bevatten.

Kopiëren, distribueren, uploaden en downloaden

U kunt de proefversie van deze SOFTWARE gratis kopiëren, verspreiden, uploaden en downloaden.

verboden gebruik

U mag niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTHOR:

A. Demonteren, decompileren of "ontgrendelen", decoderen of anderszins vertalen of engineeren of op enige manier proberen om enige broncode of onderliggende algoritmen van SOFTWARE te reconstrueren of te ontdekken die alleen in objectcodevorm worden geleverd.

B. Kopieën van de SOFTWARE en alle bijbehorende documenten gebruiken, kopiëren, wijzigen of samenvoegen, behalve zoals toegestaan ​​in deze LICENTIE.

C. Overdracht, huur, lease of sublicentie van de SOFTWARE.

D. Scheid de softwareprogramma's uit de SOFTWARE voor gebruik door meer dan één gebruiker tegelijk.

auteursrecht

Alle titels en auteursrechten in en naar de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animatie, video, audio, muziek, tekst en "applets" opgenomen in de SOFTWARE) en de bijbehorende gedrukte materialen zijn eigendom van AUTHOR of haar leveranciers . De SOFTWARE is beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Alle rechten zijn wereldwijd gereserveerd. U moet de SOFTWARE behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve dat u, naast de kopieën die in deze LICENTIE zijn toegestaan, één kopie van de SOFTWARE mag maken uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Geen enkel deel van de bijbehorende gedrukte materialen mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd of opgeslagen in een ophaalsysteem zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTHOR.

Beëindiging

Deze LICENTIE en uw recht om de SOFTWARE te gebruiken, worden onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving van AUTHOR als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze LICENTIE. Na beëindiging stemt u ermee in de SOFTWARE te vernietigen, inclusief alle bijbehorende documenten en kopieën. Dit is een aanvulling op en niet in de plaats van enige criminele, civiele of andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor AUTEUR. Het AUTEUR-kredietbeleid is van toepassing. Het kredietbeleid van AUTEUR is op aanvraag verkrijgbaar.

DISCLAIMER

De auteur wijst uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en elke garantie die kan ontstaan ​​door reden van gebruik, gebruik of handelswijze . Zonder het voorgaande te beperken erkent u dat de software wordt geleverd "zoals het is" en dat de auteur geen garantie geeft dat software zonder onderbrekingen of fouten zal werken en dat software niet zal werken met hardware en / of software die niet door de auteur wordt geleverd. Deze garantiebepaling vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Sommige staten laten de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing, en u kunt andere rechten hebben, die van staat tot staat verschillen.

Consumentenrechten worden niet beïnvloed. Mogelijk hebt u aanvullende consumentenrechten volgens uw lokale wetten, die deze overeenkomst niet kan wijzigen.

Wat wij garanderen

We garanderen dat onze software virusvrij, trojanvrij is, geen gebruikersgegevens verkrijgt en geen gebruikersinformatie uploadt.

Als u een waarschuwing van de Antivirus-software bent tegengekomen, raden wij u aan het software-installatiepakket met de te analyseren VirusTotal.