Tips: Andre språk er Google-oversatt. Du kan besøke English versjon av denne lenken.
Logg inn
x
or
x
x
Registrere
x

or

End User License Agreement

Oppdater: 10 / 26 / 2016

Det er nødvendig for deg å godta å være bundet av vilkårene i denne lisensen før du får lov til å fortsette å installere programvaren. Ved å klikke på [enter] eller [accepted] ikonet nedenfor, eller ved å installere, kopiere eller på annen måte bruke programvaren, godtar du å være bundet av vilkårene i denne lisensen, inkludert garantibevis, begrensninger på ansvar og oppsigelsesbestemmelser.

VIKTIG VIKTIG - LES VIKTIG: Denne programvarelisensavtalen (heretter "LISENSEN") er en juridisk avtale mellom deg (enten en enkeltperson eller en enhet) og ExtendOffice (heretter kalt AUTHOR), forfatteren av programvaren (heretter kalt SOFTWARE). PROGRAMVARE betyr programvareproduktet og alt inkludert i sine offisielle distribusjonspakker, for eksempel dokumentasjon, biblioteker og alle andre filer.

Ved å bruke programvaren, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer dem, må du ikke bruke programvaren på noen måte. I stedet, RETUR DET TIL RETAILEREN FOR EN GJENSTILLING ELLER SLETT ENHVER KOPIER AV SOFTWAREN I DIN MULIGHET.

Lisensstøtte

PROGRAMVAREN er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter. PROGRAMVAREN er lisensiert, ikke solgt.

Denne LISENSEN gir deg følgende rettigheter:

* For abonnementslisens: Denne LISENSEN gir deg følgende rettigheter i abonnementsperioden for PROGRAMVAREN. Abonnement på programvaren er lisensiert for en enkelt bruker; det vil si alle som bruker PROGRAMVAREN i et abonnement må ha en abonnementslisens. (Med andre ord, en abonnementslisens må kjøpes for hver bruker.). Når abonnementsperioden utløp, blir ikke abonnementet ditt fornyet automatisk. Etter at tegningsperioden er utløpt, har du ikke ytterligere rett til å motta følgende rettigheter uten kjøp av nytt abonnement.

A. Disse lisensvilkårene tillater installasjon og bruk av en kopi av PROGRAMVAREN på en enhet, sammen med andre rettigheter, alt som beskrevet nedenfor.

B. INSTALLASJON OG BRUKERETTIGHETER. Før du bruker programvaren under en lisens, må du tildele lisensen til en enhet. Den enheten er "lisensiert enhet." En maskinvarepartisjon eller -blad anses å være en separat enhet.

C. Lisensiert enhet. Du kan installere og bruke en kopi av programvaren på den lisensierte enheten. Hvis du installerer en kopi av Programvaren på en Terminal Server eller Citrix Server, kreves det en separat lisens for hvert fysisk skrivebord der søknaden er tilgjengelig.

D. Bærbar enhet. Du kan installere en annen kopi på en bærbar enhet for bruk av den eneste primære brukeren av den lisensierte enheten.

E. Volumlisenser. AUTHOR leverer stor rabatt for volumlisenser. Hvis du har kjøpt volumlisenser (du angav flere kopier av programvaren når du kjøpte den), kan programvaren kun installeres og brukes kun til interne formål. Mengden av din lisensierte enhet som programvaren er installert på, er ikke mer enn en ganger med lisenser. Du kan installere en annen kopi på en bærbar enhet for bruk av den eneste primære brukeren av hver lisens.

F. Separasjon av komponenter. Komponentene i programvaren er lisensiert som en enkelt enhet. Du må ikke skille komponentene og installere dem på forskjellige enheter.

G. Fjerntilgang. Den eneste primære brukeren av den lisensierte enheten kan få tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, eksternt fra en hvilken som helst annen enhet. Du kan tillate andre brukere å få tilgang til programvaren for å gi deg støttetjenester. Du trenger ikke flere lisenser for denne tilgangen. Ingen annen person kan bruke programvaren under samme lisens samtidig for andre formål.

H. Trial og konvertering. Noen eller alle programvarene kan være lisensiert på prøveversjon. Dine rettigheter til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveprogramvaren og lengden på prøveperioden er angitt under aktiveringsprosessen. Du kan ha muligheten til å konvertere prøverettighetene til abonnement eller evigvarende rettigheter. Konverteringsalternativer vil bli presentert for deg ved utløpet av prøveperioden. Etter utløpet av en prøveperiode uten konvertering, vil de fleste funksjonene i prøveprogrammet slutte å løpe.

I. BACKUP COPY. Du kan lage en sikkerhetskopi av mediet. Du kan bare bruke den til å installere programvaren på nytt.

J. Overfør til en tredje part. Den første brukeren av programvaren kan foreta en engangsoverføring av programvaren, og denne avtalen, direkte til en tredjepart. Den første brukeren må avinstallere programvaren før den overføres separat fra enheten. Den første brukeren kan ikke beholde noen kopier. Før en eventuell overføring må den annen part være enig i at denne avtalen gjelder overføring og bruk av programvaren. Overføringen må inneholde bevis på lisens. Hvis programvaren er en oppgradering, må overføring også inneholde alle tidligere versjoner av programvaren.

Kopier, distribuer, last opp og last ned

Du kan gratis kopiere, distribuere, laste opp og laste ned prøveversjonen av denne PROGRAMVAREN.

Forbudte bruksområder

Du kan ikke, uten forhånds skriftlig tillatelse fra AUTHOR:

A. Demonter, dekompilere eller "låse opp", avkode eller på annen måte reversere translate eller manipulere, eller forsøk på noen måte å rekonstruere eller oppdage noen kildekoden eller underliggende algoritmer for PROGRAMVAREN som bare er gitt i objektkodeform.

B. Bruk, kopiere, modifisere eller fusjonere kopier av PROGRAMVAREN og eventuelle tilhørende dokumenter, bortsett fra som tillatt i denne LISENSEN.

C. Overføre, leie, leie eller underlicensiere PROGRAMVAREN.

D. Separat programvare som består av PROGRAMVAREN for bruk av mer enn én bruker om gangen.

opphavsrett

All tittel og opphavsrett i og til PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst og "applets" innlemmet i PROGRAMVAREN) og de medfølgende trykte materialene eies av AUTHOR eller dets leverandører . PROGRAMVAREN er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale bestemmelser. Alle rettigheter er reservert over hele verden. Du må behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettsbeskyttet materiale, bortsett fra at du, i tillegg til kopiene som er tillatt i denne LISENSEN, kan lage en kopi av PROGRAMVAREN utelukkende for sikkerhetskopiering eller arkivering. Ingen del av det medfølgende trykte materialet kan reproduseres, overføres, transkriberes eller lagres i ethvert gjenvinningssystem på noen måte uten skriftlig tillatelse fra AUTHOR.

Oppsigelse

Denne LISENSEN og din rett til å bruke PROGRAMVAREN, opphører umiddelbart uten varsel fra AUTHOR hvis du ikke overholder vilkårene i denne LISENSEN. Ved oppsigelse godtar du å ødelegge PROGRAMVAREN, inkludert alle vedlagte dokumenter og kopier. Dette er i tillegg til og ikke i stedet for kriminelle, sivile eller andre rettsmidler som er tilgjengelige for AUTHOR. AUTHORs kredittpolicy gjelder. AUTHORs kredittpolicy er tilgjengelig på forespørsel.

Ansvarsfraskrivelse

Forfatteren fraskriver seg uttrykk for alle garantier, uansett uttrykte, implisitte eller lovbestemte, herunder, uten begrensning, de implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og enhver garanti som måtte oppstå på grunn av bruksbruk, egendefinert eller kurs for å håndtere . Uten begrensning av det foregående, bekrefter du at programvaren er gitt "som det er" og at forfatteren ikke garanterer at programvaren vil kjøre uavbrutt eller feil uten at programvaren vil fungere med maskinvare og / eller programvare som ikke er gitt av forfatteren. Denne ansvarsfraskrivelsen utgjør en viktig del av avtalen. Noen stater tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier, slik at ovennevnte ekskludering ikke gjelder for deg, og du kan ha andre rettigheter, som varierer fra stat til stat.

Forbrukerrettigheter er ikke berørt. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter under dine lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre.