Cookies nám pomáhajú poskytovať naše služby. Využitím našich služieb, súhlasíte s našimi používanie cookies.
Tip: Iné jazyky sú Google preložené. Môžete navštíviť English verziu tohto odkazu.
Prihlásiť sa
x
or
x
x
Registrovať
x

or

Kutools - kombinuje 100 + Handy funkcie a nástroje pre Microsoft Outlook

Kutools pre Microsoft® Outlook will simplify your daily email communication through Outlook by adding following handy features that majority of Outlook users have to perform daily! 30,000+ users’ choice. Full Feature Free Trial 45-day. No Credit Card Required.

skrinky-Kutools-word-125x125
 • Easily Set Up Auto Reply for Out of Office without Exchange Server
 • Automaticky CC / BCC Každý odosielajúci e-mail a jednoduché prispôsobenie pravidiel
 • Posielať viacero e-mailov individuálne jedným kliknutím
 • Výkonný filter nevyžiadanej pošty pomáha znižovať nežiaduce správy v doručenej pošte
 • Bunch of One-click Operations: Such as Remove Duplicate Emails, Reply with Attachment, Search Emails, etc.

See how Kutools for Outlook save your time in Outlook 2019, 2016, 2013, 2010 and Office 365:

Softvér je popísaný nižšie, usporiadaný skupinou pásky, v ktorej sa zobrazuje.

Kutools Tab

Kutools up
kutools automatic kutools multiple mails kutools search kutools delete kutools attachments kutools options
automaticky Viac mailov Vyhľadanie Odpoveď vymazať prílohy možnosti

Kutools Plus Tab

kutools plus up
kutools plus up kutools plus up
správa kontakt Zložky pohľad vytlačiť kalendár O Nás

Other Kutools tab

other kutools tab group2 other kutools tab none2
Related Group Features

Other Kutools tab

other kutools tab group1 other kutools tab none1
Related Group Features

Poznámky: These two Kutools tabs will be displayed when opening an email or replying/forwarding an email in Outlook.


Automatic Group:

Auto CC / BCC: This utility can help you to easily set up CC or BCC rules for all sending emails in Outlook. Besides, you can easily customize rules with specific criteria for controlling auto CC or BCC when sending emails. For example, you can:

 • 1. Easily create a cc / bcc rule to auto cc / bcc when sending email from a specific account;
 • 2. Easily create a cc / bcc rule to auto cc / bcc when the subject of sending email contains specific keywords;
 • 3. Easily create a cc / bcc rule to auto cc / bcc when the attachment name of a sending email contains certain keywords;
 • 4. Easily create a cc / bcc rule to auto cc / bcc when sending email to specific persons, etc.

Auto Vpred: With this utility, you can easily set up rules for automatically forwarding all receiving emails to specific recipients. Beyond that, this feature allows you to customize rules for automatically forwarding certain incoming emails to recipients based on criteria. For example, you can:

 • 1. Create a rule to auto-forward incoming emails when they arrive at a specific account;
 • 2. Create a rule to auto-forward incoming emails when the email subjects containing specific keywords;
 • 3. Create a rule to auto-forward incoming emails when the emails' attachment name contains certain keywords;
 • 4. Create a rule to auto-forward incoming emails if certain keywords existing in the email body, etc.

Auto odpoveď: With this utility, you can easily set up Auto Reply rules for out of office for one or multiple email accounts at the same time with customized subject and body.

Filter nevyžiadanej pošty: This group collects useful features to block and unblock emails, which can help to reduce unwanted (junk) emails from your Inbox folder.

 • Blokovať odosielateľov: This utility can help to block all emails which send from a specific person. Enable this utility after selecting an email contains the sender you will block, then all emails sent from this person will be automatically moved to the Junk Email folder when they arrive.
 • Blokovať domény odosielateľa: With this utility, you can easily block all emails which send from a specific email domain. For example, if you select an email which the sender domain is "@gmail.com" and enable this feature, all emails send from this domain "@gmail.com" will be automatically moved to the Junk Email folder when they arrive.
 • Predmet blokovania: This utility can detect and intercept the emails that containing the words you have configured to be the blocked subjects in the email subject line. After enabling this utility, those emails that contain the subject that meet the conditions will be moved to the Junk Emails folder automatically when they arrive.
 • Blokovať telo: With this feature, you can easily block emails by specific body content after configuring the texts to be the blocked body. For example, you can block all emails which include the phrase "Rolex watch" in the body when they arrive.
 • Nikdy zablokujte odosielateľov: Add one email sender's address or multiple email senders' addresses into never block sender list so that you can always receive all emails from them no matter how you configure the block or filter rules.
 • Nikdy nezablokujte domény odosielateľov: Add one email sender's domain or multiple email senders' domains into never block sender domains list so that you can always receive all emails from those senders' domains no matter how you configure the block or filter rules.
 • Nikdy neblokovať predmet: Always receive emails with a specific subject no matter how you configure the block or filter rules.
 • Nikdy neblokovať telo: Always receive emails which includes specific keywords or phrases in the email body no matter how you configure the block or filter rules.
 • Run Junk Rules Now: With this feature, you can manually apply all junk email rules which you have configured with the Junk Email Filter.
 • Správca filtrov nevyžiadanej pošty: You can create / edit / remove / enable / disable the junk email rules with it. It is the configure settings center of Junk Email Filter.

Označiť ako odstránené: When deleting emails from the Inbox folder without reading them, these emails will be displayed as unread status in the Deleted Items folder. This feature can help you to quickly mark all unread deleted items in the Deleted Items folder as well as the subfolders as read with only one click.

Formátovanie pevnej odpovede: By default, Outlook always replies with the initial format of the received messages. This utility can help to easily set one format as the default replying format in Outlook and always use it when repling in the future. Besides the default formatting of Outlook, this feature prvides three formattings for replying emails:

 • 1. HTML formatting;
 • 2. Plain Text formatting;
 • 3. RTF formatting.

Upozornenie BCC: After enabling this utility, a warning dialog will pop up when you apply the Reply All function of an email which your email address locates in the BCC field.


Multiple Mails Group:

Hromadná odpoveď: With this utility, you can quickly reply to multiple received emails at the same time without manually replying one by one or creating complex and time-consuming rules.

Hromadné dopredu: When selecting multiple emails and apply the Forward function, all selected emails will be attached as attachments in the forward message window by default. With this utility, you can forward multiple emails individually as normal emails instead of sending them as attachments.

Hromadné ukladanie: This utility helps to save multiple emails as other format files separately in bulk. It gathers six file formattings as follows:

 • 1. You can batch save multiple emails as individual Formát HTML files;
 • 2. You can batch save multiple emails as individual Formát Txt files;
 • 3. You can batch save multiple emails as individual Word format files;
 • 4. You can batch save multiple emails as individual Vo formáte PDF files;
 • 5. You can batch save multiple emails as individual Formát CSV files;
 • 6. You can batch save multiple emails as individual Vo formáte Excel súbory.

Search group:

(Vyhľadávanie) Odosielateľ: This function gathers three utilities to quickly search emails in all mail folders based on an email sender.

(Vyhľadávanie) Doména odosielateľa: With this utility, you can quickly search emails in all mail folders which contain the sender domain of selected email.

(Vyhľadávanie) Tento kontakt: With this utility, you can quickly search emails in all mail folders which include a specific contact in the Contact list.

Vymazať históriu vyhľadávania: With this utility, you can clear all recent search history in Outlook with only a click.


Response Group:

Odpovedať s prílohou: This utility can help to keep the original attachments when replying an email with attachments.

Odpovedať všetkým s prílohou: This utility can help to keep the original attachments when clicking the Reply All button of an email with attachments.


Delete Group:

Relative Current: This function collects two utilities which can help to delete emails which relative with the selected one.

 • vymazať od odosielateľa: This feature helps to quickly delete all emails in current folder which the sender matches the sender of a selected email. It is optional to delete related emails in a specified date range.
 • vymazať podľa témy: This feature helps to quickly delete all emails in the current folder which the subject is the same as the subject of a selected email. It is optional to delete related emails in a specified date range.

vymazať Duplicitné správy: This utility helps to quickly delete duplicate emails from folders of one or multiple email accounts. Besides, it allows moving all duplicate emails from folders across multiple email accounts to a specific folder.
Poznámky: By default, duplicate emails should contain the same body, attachment and subject. You can customize other criteria for duplicates checking as you need.

vymazať Duplicitné úlohy: This utility helps to quickly remove all duplicate tasks in a single folder or across multiple folders at the same time and just keep one.


Attachment Group:

Pripevnenie manažér: With this utility, you can easily save / delete / compress / detach multiple attachments from multiple emails. This manager also enables to automatically detach all attachments in incoming emails, and automatically compress all attachments in incoming and outgoing emails as well.

Komprimovať všetko príslušenstvo: With this utility, you can quickly compress all attached pictures and attachments in one email or multiple emails. Besides, it allows you to auto compress the attachments when sending or receiving emails.

Rozbaliť všetko príslušenstvo: With this utility, you can quickly uncompress all zipped attachments in one email or multiple emails at once.

Premenovať všetko príslušenstvo: With this utility, you can quickly rename all attachments in a selected email without saving the attachments to disk.

Odpojte všetko príslušenstvo: With this utility, you can quickly save the attachments from multiple selected emails to a specific folder, at the meanwhile, it converts the attachments to corresponding URL links to decreases storage space in your Outlook.

Odstránenie zotavenia: After detaching attachments from emails, sometimes you may move the detached attachments from the original saving folder to other folders, which will cause broken links between attachments and emails. In this case, this utility will help to batch update links between detached attachments and emails in Outlook.

Pripevnenie možnosti: Here provide useful options for you to easily managing the saving, detaching and compressing of attachments.


Options Group:

Automatically insert date into subject: This option can help to automatically insert the current date into the subject when creating new emails in Outlook.

Automatically insert date into signature: This option can help to automatically insert the current date into the signature when creating new emails or replying/forwarding emails in Outlook.

Always reply messages with default account: With this option, you can always reply all emails with the default email account in Outlook.

Automatically add greeting: Enable this option can help to automatically insert greeting in the email body when replying email in Outlook.

Include myself when replying all: With this utility, you can always include yourself in a reply all message.

Warning when Reply / Reply All: Enable this utility will display a warning when clicking on the "Reply" or "Reply All" button of a message containing multiple recipients .

Skontrolujte škodlivý: After enabling this utility, a phishing warning will display before the email subject when it arrives (the incoming email must contain phishing links in the message body).

Zobraziť skryté odkazy: This utility can help you extract and display all hidden links for all incoming email messages automatically in Outlook.

Zobrazené rady: Zobrazí sa upozornenie, ktoré vám povie, že to, čo urobil Kutools pre program Outlook.

Povoliť protokol: You can enable the Log to help record all logs of Kutools for Outlook.

Change default text zoom: With this utility, you can change the text zoom of reading, composing, replying and forwarding email windows to a specific percentage.

Enable query builder: This option can help you to easily enable the Query Builder in Outlook.

Change maximum attachment size: This option can help to quickly increase or change the maximum attachment size limit in Outlook.

Configure attachment types: This option can help Outlook users easily unblock or access to attachments with specific file extensions.

Change the default attachment saving folder: This option can help you configure the default folder for saving your attachments easily.


Report Group:

štatistika: This utility can help you to quickly count emails in Outlook in a certain time. It is optional to export the final report of all counting results to a new file such as an Excel workbook. For example, you can:

 • 1. Count total emails you have sent or received per day/week/month;
 • 2. Count number of emails you have selected;
 • 3. Count emails in all folders across email accounts at the same time, etc.
Rýchla správa: With this utility, the information of all messages in the selected email folder or all tasks in the selected task folder will be exported to an Excel file.

Analyzer hlavičky správ: This utility can help you to easily view and analyze the full internet headers of an email with one click.


Kontaktná skupina:

vymazať Duplicitné kontakty: With this utility, you can quickly delete all duplicate contacts from one or multiple contacts folders at once. It is optional to move all duplicate contacts from the specified folder(s) to another folder instead of permanently removing them.
Poznámky: By default, duplicate contacts should contain the same Email 1 Address and Full name. You can customize your own criteria for duplicates checking as you need.

ísť Duplicitné kontakty: With this utility, you can easily merge all duplicate contacts in one or multiple contacts folders by certain fields in outlook.
Poznámky: By default, duplicate contacts should contain the same Email 1 Address and Full name. You can customize your own criteria for duplicates checking as you need.

Pridať z správy: This utility can help to quickly add all senders and recipients from selected emails to Contacts folder at once without duplicates creating.

Pridať do skupiny: This utility can help to quickly add multiple recipients’ or senders’ email addresses of selected emails to a specific contact group.

Kontaktná skupina: This function collects two utilities which can help to not only split a contact group into two groups but also break all members of a contact group into individual contact.

 • Rozdeliť na skupinu kontaktov: This feature can help to quickly split a contact group or distribution list into two groups at ease.
 • Break contact group: With this utility, you can quickly save / convert all members of a distribution list into individual contacts in a Contact folder.

Folders Group:

Prejsť na Dosky: With this utility, you can quickly search a folder by name then go to this folder directly in Outlook.

Priečinok Temp: This utility can help to open Outlook secure temporary folder with just one click.

Konsolidácia priečinkov: With this utility, you can combine multiple same type folders from different email accounts into one folder quickly and easily. It is optional to merge all items or only merge items during a specific time range in selected folders.

Zlúčiť schránky: This utility can help to categorize emails by message types and merge all the same type emails from specified inboxes across email accounts into one. It is optional to merge all items or only merge items during a specific time range in selected inboxes.


Zobraziť skupinu:

view group1

Zatvoriť na Minimalizovať: This utility can help to minimize Outlook instead of closing when clicking on the Close button.

Upomienky správ: This utility can help to create rules to set important emails based on specified texts. It will pop an important reminder when important email arrives. For example, you have configured texts such as "Test" as important email criteria, when receiving an email that contains "Test" in the email subject, body, sender name or even in the sender's email address, this email will be regarded as an important email and you will get a reminder at the same time.

Zobraziť počet položiek: This function gathers two features which can help to display the total number of unread items or all items (includes read and unread items) in all Outlook folders at the same time.

Sender TimeZone: This utility can display the sent time and current time of sender’s time zone for you to choose a good time to reply emails in Outlook.


Print Group:

Rozšírená tlač: You can easily print Contacts, contact group, meetings as well as emails with this function.

 • Print contacts or contact group: The Advanced Print feature can help to easily print contacts with notes, or print the members of a contact group on one page.
 • Print meetings: The Advanced print feature can also print a list of meeting attendees and responses of a selected meeting.
 • Print email: With this Advanced Print utility, it is optional to print a selected email with or without the message header. Besides, it allows printing a selected sent email with bcc field showing.

Výber tlače: This utility helps to print only the selection of an email.


Calendar Group:

narodeniny: This function provides two utilities to remove and restore birthday reminders based on your needs.


About Group:

log: Zaznamenáva všetky protokoly Kutools pre program Outlook. Môžete ísť skontrolovať protokoly pre podrobné informácie o tom, ako softvér spracoval operácie pre vás.

Registrovať: Tu môžete zaregistrovať softvér.

Nápoveda: You can access the feature tutorials and change or customize the language of the software from here. It also includes a register, version information of the software.

Režim panela s nástrojmi: You can choose a toolbar mode to suit your toolbar.

informácie: Ukáže vám, koľko operácií spracováva softvér.


Features on this tab:

Pole Automatický text: You may want to save those frequently-used contents as a template for easily use in the future. This AutoText Pane can help to save the frequently-used phrases, pictures or shapes as autotext entries in Outlook. When composing an email, you can just click on the autotext entry to insert it into the email body.

Duplicitné mená: With this utility, you can quickly remove all duplicate recipients from the To/Cc/Bcc fields at the same time with only one click.

Moje meno je: With this utility, you can quickly remove the email accounts of yourself from the To, Cc, and Bcc fields when composing an email message.

Preskočiť automatické CC / BB: Nebude automaticky cc alebo bcc tento e-mail, aj keď spĺňa pravidlá auto cc / bcc.


Features on this tab:

Rely Selection: With this utility, you can reply to an email with some selected important text only in Outlook.

Podpis pre kontakt:: With this utility, you can convert the sender’s signature to a contact quickly.