Tip: Iné jazyky sú Google preložené. Môžete navštíviť English verziu tohto odkazu.
Prihlásiť sa
x
or
x
x
Registrovať
x

or

Kutools for Word: Výkonný Office Word Toolbox

Kutools pre Word je výkonný Word add-in, ktorý vás oslobodzuje od časovo náročných operácií, ktoré väčšina používateľov programu Word musí vykonávať denne! Obsahuje skupiny nástrojov na uloženie hodín vášho času! Môžete získať podrobné návody pre Kutools pre Word odtiaľto. Pre programy Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 a 2003 / Office 365.

Najnovšia aktualizácia: Kutools pre Word 8.90
Dátum: november 20, 2018
Vítame všetky otázky, spätnú väzbu a správy o chybách. Obvykle potrebujeme nasledujúce informácie: Kontaktuj nás
 • Stručný opis problému a spôsob jeho replikácie (ak je to možné).
 • Váš operačný systém (Windows 8, Windows 7 atď.) A informácie o verzii vašej sady Microsoft Office.
 • Obrázky, ktoré ilustrujú problém - Ako urobím snímku obrazovky? http://www.take-a-screenshot.org

Prihlásiť sa k aktualizácii Newsletter:


Môžete rýchlo pristupovať k výukovým funkciám zadaním názvu funkcie do nasledujúceho vyhľadávacieho poľa. Napríklad, ak chcete vedieť, ako používať Snímka dokumentu, musíte len napísať Dokument kľúčové slovo vo vyhľadávacom poli.

Poznámka: Po inštalácii otvorte aplikáciu programu Word a uvidíte všetky funkcie a príkazy, ako je uvedené na obrázku vyššie.

Súbor:

Snímka dokumentu: Dočasne zálohujte alebo uložte dokument a obnovte dokument
Pridať dokument do skupiny: Rýchlo spravujte a otvorte viaceré dokumenty so skupinou
Usporiadajte skupinu dokumentov: Spravovanie dokumentov pomocou skupín v programe Word
obnoviť: Obnovte alebo znovu načítajte aktuálny dokument naposledy uložený
Premenovať (dokument): Premenujte aktuálny dokument bez jeho zatvorenia
Kopírovať aktuálny súbor: Rýchlo kopírujte aktuálne otvorené súbory alebo dokumenty
Kopírovať všetky otvorené súbory: Rýchlo kopírujte všetky aktuálne otvorené súbory alebo dokumenty
Otvoriť aktuálny dokument: Rýchlo otvorte súčasný existujúci dokument
Otvoriť predvolené Uložiť polohu: Otvorte predvolený priečinok na uloženie v programe Word
Otvoriť miesto automatického obnovenia: Otvorte priečinok automatického obnovenia v programe Word
Otvoriť šablónu Užívateľské šablóny: Otvorte priečinok šablón používateľov programu Word
Otvorte miesto spustenia programu Word: Otvorte alebo sprístupnite umiestnenie spúšťacieho priečinka v programe Word

Záložka:

Podokna záložiek: Rýchlo uveďte všetky názvy záložiek a prechádzajte medzi záložkami
Vložiť záložku: Ľahko vložte záložku do dokumentu
Odstrániť záložku: Odstráňte alebo odstráňte všetky záložky z dokumentu
Zobraziť / skryť (Symboly záložek): Skryť alebo zobraziť všetky symboly záložek v dokumente

vložka:

Auto Text Window: Ľahko ukladajte, uvádzajte a vložte položky autotext do slova
Začiarkavacie pole: Začiarknite políčko, zaškrtávacie políčko alebo aktívne políčko (aktívne ovládanie) v programe Word
Tlačítko na Rádiu: Rýchle vloženie viacerých prepínačov naraz
Zoskupiť rádiové tlačidlá: Jednoduché skupinové prepínacie tlačidlá v dokumente
(Vložiť viac) Obrázky: Rýchlo vložte alebo importujte viacero obrázkov alebo obrázkov naraz, aby ste dokumentovali
čiarový kód: Vložte alebo vytvorte čiarový kód do dokumentu
Vložiť zo skenera alebo fotoaparátu:Rýchle importovanie alebo vloženie obrázkov zo skenera alebo fotoaparátu do dokumentu Poznámka: Platí len v programoch Word 2007 a 2010.
Vložiť informácie o súbore: Rýchlo vložte informácie o súbore (názov súboru, cesta súboru) do hlavičky alebo päty programu Word
Pridať Thousand Separator: Rýchlo pridajte tisíce separátorov pre viaceré čísla v dokumente programu Word
Spell Out Numbers: Rýchlo konvertovať viaceré čísla do angličtiny alebo čínskej meny v dokumente Word
Rám: Rýchlo vložte rámček do programu Word
Formátovať rámce: Rýchle formátovanie rámu v programe Word
Odstrániť rámčeky: Rýchle odstránenie všetkých snímok a zachovanie textu z dokumentu
Previesť textový rámček na snímku: Rýchle prevod textového poľa na snímku
(Odstrániť) Odstránenie odseku: Rýchlo odstráňte medzery pred / po alebo medzi odsekmi v dokumente programu Word
Odstrániť tisícky oddeľovačov: Ľahko odstrániť tisíce separátorov z čísel
Jasné riadky hlavičky: Rýchlo odstráňte horizontálne riadky v záhlaví dokumentu programu Word
Odstrániť prerušenia stránky: Odstrániť všetky prerušenia stránky z dokumentu
Odstrániť prerušenia stĺpcov: Odstráňte všetky prerušenia stĺpcov z dokumentu
Odstrániť prerušenia úseku: Odstráňte všetky oddiely sekcií z dokumentu
Odstrániť všetky prestávky: Odstráňte všetky prestávky v programe Word jediným kliknutím
Odstrániť všetky medzery / odsadenia karty: Rýchlo odstráňte všetky ľavé záložky / medzery
Odstrániť všetky odsadenia prvej línie: Odstráňte všetky zarážky v prvom riadku
Odstrániť všetky ľavé odsadenia: Odstráňte všetky ľavé odrážky
Odstrániť všetky pravé odsadenia: Odstráňte všetky správne odsadenia
Odstrániť všetky odsadenia: Odstráňte všetky odsadenia z aktuálneho dokumentu
Odstrániť prázdne manuálne prerušenia riadkov: Odstráňte všetky prázdne alebo prázdne čiary
Odstrániť značky prázdnych oddielov: Odstráňte všetky prázdne odstavce
(Odstrániť) Extra medzery: Odstráňte alebo odstráňte ďalšie medzery medzi slovami
(Odstrániť) Horizontálna línia: Odstráňte všetky vodorovné čiary z dokumentu programu Word
Odstrániť poznámky pod čiarou: Odstráňte všetky poznámky pod čiarou z dokumentu
Odstrániť poznámky: Odstráňte alebo odstráňte všetky poznámky z dokumentu
Odstrániť skrytý text: Odstráňte všetky skryté údaje alebo text z dokumentu
Odstrániť obrázky: Odstráňte všetky obrázky z dokumentu
Odstrániť komentáre: Odstráňte všetky pripomienky z časti dokumentu
Odstrániť uzávierku: Odstráňte všetky kvapky z dokumentu
Odstrániť rámčeky: Odstráňte všetky rámce a uložte text z dokumentu
Odstrániť ovládacie prvky HTML: Odstráňte ovládacie prvky HTML z dokumentu
Odstrániť tabuľky: Odstráňte alebo odstráňte všetky tabuľky jedným kliknutím
Odstrániť všetky záložky: Odstráňte alebo odstráňte všetky záložky z dokumentu
Odstrániť všetky textové polia: Odstráňte všetky textové polia a uložte texty
Odstrániť všetky makrá: Odstráňte všetky makrá z dokumentu

vybrať:

Vyberte aktuálnu stránku: Rýchlo vybrať aktuálnu stránku
Vyberte nepárne stránky: Výber všetkých nepárnych čísel strán dokumentu
Vybrať rovnomerné stránky: Vyberie všetky párne čísla strán dokumentu
Vyberte strany: Rýchlo vyberte ľubovoľné stránky, ktoré chcete
Vyberte tabuľky: Vyberte všetky tabuľky v dokumente programu Word
Vyberte jednotlivé tabuľky riadkov: Vyberte všetky tabuľky s jedným riadkom
Vyberte jednotlivé tabuľky stĺpcov: Vyberte všetky tabuľky s jedným stĺpcom
Vyberte jednotlivé tabuľky buniek: Vyberte všetky tabuľky jednotlivých buniek
Vyberte prvé riadky: Vyberte všetky prvé riadky tabuliek v programe Word
Vyberte možnosť Posledné riadky: Vyberte všetky posledné riadky tabuliek v programe Word
Vyberte prvé stĺpce: Vyberte všetky prvé stĺpce tabuliek v programe Word
Vyberte položku Posledné stĺpce: Vyberte všetky posledné stĺpce tabuliek v programe Word
Ďalšie tabuľky medzi tabuľkami: Vyberte tabuľku, ktorá sa šíri viac ako jednou stranou
(Vybrať) Tvary: Vyberte všetky hotové tvary v celom dokumente
Vybrať odseky: Ľahko vyberte všetky druhy odsekov
Vybrať prázdne body: Vyberte všetky prázdne / prázdne odstavce
Zvoľte kratšie body: Vyberte všetky krátke odstavce
Vybrať nadpisové body: Vyberte všetky odseky nadpisu
Vyberte body bez nadpisu: Vyberte odseky bez nadpisu
Vyberte rovnice: Vyberte všetky rovnice dokumentu
Vyberte možnosť Vložiť články o objekte slova: Vyberte odsek vložiť objektové slovo
Vyberte položku Embed Visio Object Paragraphs: Vyberte všetky odseky, ktoré majú zabudované projekty programu Visio
Vyberte položku Vložiť body objektu: Vyberte všetky odseky, ktoré majú vložené objekty
Vyberte jednotlivé body objektu: Vyberte odseky objektov s jediným vložením z dokumentu
Vyberte položku Posledný riadok: Vyberte všetky posledné riadky alebo odseky z dokumentu

previesť:

Premeniť zoznam na text: Premenujte číslovanie, odrážky alebo viacúrovňový zoznam na normálny text
Konvertovať kartu na miesto: Previesť všetky znaky kariet na medzery
(Konvertovať) Tabuľka na text: Prevod viacerých tabuliek v dokumente na obyčajný text
(Previesť kód poľa na text: Vytlačte kódy polí konverziou kódov polí do obyčajného textu
Previesť koniec poznámky do textu: Previesť všetky poznámky do bežného textu
Prevod ručného prerušenia riadku na značku odseku: Nahradiť alebo previesť mäkké výnosy na tvrdé výnosy
Čínske interpunkčné znamienka: ihneď skontrolujte interpunkcie a konvertujte všetky anglické interpunkcie na čínštinu
Anglické interpunkčné znamienko: Ľahko skontrolujte pre interpunkcie a konvertujte všetky čínske interpunkcie do angličtiny
Premeniť značku odsekov na ručné prerušenie riadkov: Nahraďte alebo konvertujte tvrdé výnosy na jemné výnosy
Prevod rovníc na obrázky: Preveďte všetky rovnice na obrázky alebo obrázky
Prevod obrázkov na rovnice: Prevod obrázkov na rovnice

Poznámka: Funkcie a príkazy sa zobrazujú na karte Enterprise, ako je znázornené na hore uvedenom obrázku.

Zdroje a dokumenty:

Exportovať komentáre: Vytlačte poznámky vyexportovaním všetkých komentárov do dokumentu
(Import / export) Vlastné slovníky: Rýchlo importujte alebo exportujte a nastavte predvolený vlastný slovník
(Import / export) Automatická korekcia: Rýchle importovanie alebo exportovanie a prispôsobenie položiek Autocorrect
Exportovať obrázky: Exportujte alebo extrahujte všetky obrázky zo slovného dokumentu
Exportovať dokumenty ako súbory: Rýchlo previesť alebo uložiť dokument ako obrázky jpeg
Export tabuľky do obrázkov: Rýchle exportovanie a ukladanie všetkých tabuliek z dokumentu ako obrázkov
Rozsah exportu do súboru: Ľahko exportovať vybrané rozsahy / stránky do nového súboru
Split Document: Rozdeľte dokument do viacerých dokumentov podľa nadpisov alebo zlomov sekcií
Zlúčiť dokumenty: Zlúčiť alebo kombinovať viacero dokumentov do jedného dokumentu
Doc / Docx Converter: Preveďte všetky dokumenty docx (.docx) zo zložky na doc (.doc) alebo PDF

titulky:

Pole podpisu: Rýchly zoznam, navigácia a krížový odkaz na všetky titulky
Vložiť viac titulkov: Vložte titulky do všetkých tabuliek, obrázkov a rovníc naraz
Titulok tabuľky: Vložte alebo pridajte titulok na tabuľku a zmenu formátu popisu tabuľky
Obrázok nadpis: Vložte alebo pridajte obrázok (obrázok) a zmenu štýlu titulkov
Téma rovnice: Vložte alebo pridajte nadpis vpravo zarovnaný na rovnicu
Vyberte body tabuľky: Vyberte všetky tabuľky
Vyberte body obrázka nadpisu: Vyberte všetky titulky
Vyberte body rovnice titulkov: Vyberte všetky titulky rovníc
Znovu vytvoriť nadpis tabuľky: Ľahko previesť text na titulok pre všetky tabuľky
Opätovné vytvorenie popisu obrázku: Ľahko previesť text na titulok pre všetky čísla
Opätovné vytvorenie nadpisu rovníc: Rýchlo konvertovať text na titulky rovníc
Odkaz (titulok): Ľahko vkladajte alebo vytvárajte krížové referencie
Obnoviť titulky: Rýchlo opravte alebo aktualizujte nesprávne číslovanie titulkov jediným kliknutím
Zobrať titulok: Ľahko prekrížte referenčné tabuľky, čísla a popisy rovníc
Zložiť odkaz: Ľahko prekrížte referenčné tabuľky, čísla a popisy rovníc
Odkaz na chyby: Odstráňte všetky odkazy na chyby jedným kliknutím

odkazy:

Správca hypertextových odkazov: Vymenujte všetky hypertextové odkazy, odstráňte všetky hypertextové odkazy a spravujte všetky hypertextové odkazy
Odstrániť (hypertextové odkazy): Rýchle odstránenie alebo odstránenie všetkých hypertextových odkazov z textu
Vytvoriť (viac hypertextových odkazov): Vytvorte viac hypertextových odkazov vložením rovnakej adresy do rovnakých textov
Kopírovať hypertextový odkaz: Kopírovať a prilepiť všetky hypertextové odkazy alebo adresy

Tabuľka:

(Konvertovať) Tabuľka na text: Rýchle prevod viacerých tabuliek v dokumente na obyčajný text
Uhlopriečka: Formátovať uhlopriečky a písať diagonálny text v tabuľkách
Odstrániť prázdne riadky Cols: Odstráňte alebo odstráňte všetky prázdne riadky a stĺpce zo všetkých tabuliek
Tabuľka transpozície: Transponovať údaje v riadkoch a stĺpcoch tabuľky v programe Word

layout:

Krátka posledná línia: Rýchlo ukladajte papiere úpravou medzery medzi slovami
Zmena veľkosti obrázkov: Rýchlo zmeniť veľkosť / kompresiu všetkých obrázkov alebo viacerých obrázkov naraz

pohľad:

Nastavenia zobrazenia: Zobraziť / skryť alebo prepnúť značky formátovania (značky odsekov a skrytý text)
Kombinácia Windows: Kombinujte alebo zlúčte viacero dokumentov do jedného okna
Prepnúť Windows: Prepínanie medzi viacerými dokumentmi po ich kombinácii do jedného okna
Zatvoriť všetko: Rýchlo zatvorte všetky otvorené okná dokumentov naraz
Zatvoriť iný systém Windows: Rýchlo zatvorte všetky okná dokumentov okrem aktuálneho dokumentu
Obnoviť posledný príkaz: Rýchlo zopakujte poslednú akciu alebo príkaz
Say something here...
symbols left.
You are guest ( Sign Up? )
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Krishna Kondi · 5 months ago
  how to delete all first rows of tables
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Harold · 11 months ago
  kutools not showing up in word 2016
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tad Amore · 1 years ago
  Hello, I am testing your software, and if we can make this work, we would end up buying a lot of seats. We need to merge Word documents together retaining the formatting. This is not working? When I merge two documents together the headers are removed pages are skipped?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kris · 1 years ago
  Utilizing Office 365 on Windows 10 Home 64-Bit
  I had purchased Kutools last year for Office 2010, but recently upgraded to 365.
  When I try and use Kutool, it's asking for my Login and Key, which I enter. When I try and use a function, it asks for my Login and Key again, but doesn't do the function.
  Please advise.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dean Breiner · 1 years ago
  How do I activate the free download version for trial?