Tips: Andra språk är Google-översatta. Du kan besöka English version av den här länken.
Logga in
x
or
x
x
Registrera
x

or

Kutools - Mer än 100 Kraftfulla funktioner och verktyg för Microsoft Word

Kutools för Microsoft® Word är ett kraftfullt tillägg som effektivt frigör dig från tidskrävande operationer som majoriteten av Word-användare måste utföra dagligen. Den innehåller grupper av verktyg för att spara tid på din tid och öka din arbetseffektivitet. 18,000 + användarnas val, fullfjädrad kostnadsfri provperiod på 45-dagen. box-kutools-word-125x125
 • >> Infoga flera bilder över mappar i Word-dokument på en gång
 • >> Sammanfoga och kombinera flera Word-filer i mappar till en med önskad ordning
 • >> Dela det aktuella dokumentet i separata dokument enligt rubrik 1, avsnittavbrott eller andra kriterier
 • >> Konvertera filer mellan Doc och Docx, Docx och PDF
 • >> Konvertera bilder till ekvationer med ett klick, annan samling verktyg för vanliga omvandlingar och urval, etc.

Se hur Kutools for Word sparar din tid i Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 och Office 365

Programvaran beskrivs nedan, arrangerad av bandgruppen där de visas.

Kutools Tab

kutoolstab 01
kutoolstab 02
kutoolstab 03
kutoolstab 04
kutoolstab 05
kutoolstab 06
Fil Infoga ta bort Välja Konvertera

Kutools Plus-fliken

kutoolsplustab 01
kutoolsplustab 02
kutoolsplustab 03
kutoolsplustab 05
kutoolsplustab 06
kutoolsplustab 07
kutoolsplustab 08
Resurser och dokument Bildtexter Hyperlänk TABELL Layout utsikt

Kutools Tab

Filgrupp

Fil 2

(Document) snapshot: Tar en tillfällig ögonblicksbild av det aktuella Word-dokumentet utan att använda Spara vanligt, och som kan du enkelt återställa till en viss ögonblicksbild (backup) av dokumentet innan du stänger dokumentet. Notera, alla ögonblicksbilder av dokumentet raderas när den nuvarande Microsoft Office Word-processen är stängd.

favoriter: Kommer gruppkonceptet att hantera dokument i Word, som låter dig lägga till aktuellt Word-dokument till den existerande eller en ny grupp, då kan du öppna de tillagda dokumenten från gruppen direkt nästa gång i Word.

Ladda om: Uppdaterar aktuellt dokument till sista gången det sparades. Om det aktuella dokumentet har ändrats kommer du att bli ombedd om du vill spara dokumentet. Genom att klicka på "Ja" sparas dokumentet med ändringar och öppnas igen. Om du klickar på "Nej" öppnas dokumentet direkt utan att spara ändringarna.

Byt namn på (dokument): Byter namn på det aktuella dokumentet direkt utan att stänga det.

Mer:


Infoga grupp

Sätt in 2

Automatisk textrutan: Automatisk text är ett sätt att lagra delar av ett orddokument som du kan använda i något dokument. Med andra ord, med de Auto Text-poster som du har sparat behöver du inte skriva samma innehåll om och om igen.

Kryssrutan: Samlar in olika kryssrutor för gemensam användning.

 • Radio knapp: Infogar snabbt flera radioknappar i dokumentet utan att lägga in en efter en.
 • Gruppera radioknapparna: Enkelt gruppera flera radioknappar samtidigt i dokumentet utan att lägga in en efter en.

(Lägg in flera) bilder: Infogar snabbt flera bilder från mappar med önskad sorteringsordning, och kan även infoga bildvägen som en bildtext.

Mer:

Ram: En samling verktyg för att infoga en ram, ta bort en ram, formatera en ram och konvertera textrutan till ram.

Bokmärkefältet: listar alla bokmärken namn i bokmärkesfönstret, och det är bekvämt att navigera bland bokmärken med ett enkelt klick.

Infoga (bokmärke): Använd den här funktionen för att omedelbart infoga ett bokmärke vid aktuell markörposition.

Ta bort (bokmärken): Tar bort alla bokmärken från valet eller hela dokumentet med ett klick.

Visa / Dölj (Bokmärkesymboler): Växla mellan visa och dölja bokmärkesymbolerna i dokumentet med ett klick.

Infoga filinformation: Infogar filväg eller filnamn som ett fält i dokumentfoten eller rubriken.

Lägg till tusen separator: Ett klick för att lägga till tusen separatorer till nummer i valet eller hela dokumentet utan att lägga in en efter en.

Stava ut siffror: Spellar ut siffror i valutor ord.


Ta bort gruppen

Ta bort 2

Punktrymd: Tar bort mellanrum före / efter / mellan stycken från valet eller hela dokumentet.

ta bort

 • Ta bort tusen separator: Ett klick för att ta bort tusen separatorer från nummer i ett urval eller hel dokument.
 • Rensa rubriker: Ett klick för att ta bort den horisontella linjen och behåll innehållet i rubriken Om huvudet sätts in med en horisontell linje.
 • Ta bort fotnoter: Ett klick för att ta bort alla fotnoter i valet eller hela dokumentet, och fotnoter numreras automatiskt.
 • Ta bort slutnoter: Ett klick för att ta bort alla slutnoterna i valet eller hela dokumentet, och numreringen av slutnoterna justeras automatiskt.
 • Ta bort dold text: Ett klick för att ta bort all den dolda texten i urvalet eller hela dokumentet.
 • Ta bort bilder: Ett klick för att ta bort alla bilder i valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort kommentarer: Ett klick för att ta bort alla kommentarer i urvalet eller hela dokumentet.
 • Ta bort droppelocket: Ett klick för att ta bort alla droppkapslar i valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort hyperlänkar: Ett klick för att ta bort alla hyperlänkar från valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort ramar: Ett klick för att ta bort alla ramar i valet eller hela dokumentet, men behåll texten.
 • Ta bort HTML-kontroller: Ett klick för att ta bort alla HTML-kontroller som inmatningsfält, knappar och andra HTML-kontroller i valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort tabeller: Ett klick för att ta bort alla tabellerna från urvalet eller hela dokumentet och tabellinnehållet kommer också att tas bort.
 • Ta bort alla bokmärken: Ett klick för att snabbt ta bort alla bokmärken från hela dokumentet.
 • Ta bort alla textrutor: Tar bort alla textrutor från hela dokumentet, det kan antingen snabbt ta bort alla textrutor gränsen utan att radera texter eller ta bort både textrutor gränsen och texten i Word.
 • Ta bort alla makron: Ett klick för att ta bort alla makron i valet eller hela dokumentet efter att du har kontrollerat Trust-åtkomsten till alternativet VBA-projektobjektmodell i Word.

(Ta bort) Avbrott: En grupp verktyg för att ta bort sidbrytningar, kolumnavbrott, sektionsavbrott eller alla raster i urvalet eller hela dokumentet.

 • Ta bort sidbrytningar: Ett klick för att ta bort alla sidbrytningar från valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort kolumnbrott: Ett klick för att ta bort alla kolumnrabatter i valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort avsnittavbrott: Ett klick för att ta bort alla sektionsavbrott i valet eller hela dokumentet.
 • Ta bort alla raster: Ett klick för att ta bort alla raster inklusive avsnittavbrott, sidbrytningar och kolumnstopp i valet eller hela dokumentet.

(Ta bort) Innehåll: En grupp verktyg för att snabbt ta bort olika inslag.

 • Ta bort alla utrymmen / flikindelningar: Ett klick för att ta bort alla inslag i början av första raden som är indragna med hjälp av mellanslag eller Tab-tangent.
 • Ta bort alla första radindragen: Ett klick för att ta bort alla inslag i början av första raden som indragas av den första linjens indragmarkör på den horisontella linjalen.
 • Ta bort alla vänstra inslag: Ett klick för att ta bort alla de vänstra indragen som är indragna av vänster indentmarkör på horisontell linjal i det aktuella dokumentet.
 • Ta bort alla högra inslag: Ett klick för att ta bort alla de högra indragen som är indragna med höger indentmarkör på den horisontella linjalen i det aktuella dokumentet.
 • Ta bort alla inslag: Ett klick för att ta bort alla indrag (innehåller första / vänster / höger del) i det aktuella dokumentet, och sedan kommer hela dokumentet att ställa in texten till vänster.

Tomma paras:


Välj grupp

Välj 2

(Välj) Sidor: En grupp verktyg för att välja aktuell sida / udda sidor / jämn sidor / specifika sidor

 • Välj aktuell sida: Ett klick för att välja den aktuella sidan i det aktuella Word-dokumentet.
 • Välj udda sidor: Ett klick för att välja alla udda sidor i det aktuella Word-dokumentet.
 • Välj sidor: Väljer specifika kontinuerliga eller diskontinuerliga sidor i Word-dokument som du behöver. Till exempel, välj bara sidor från sida 10 till sida 20 eller välj separat sida 1, sida 5, sida 9 och sida 11.
 • Välj jämna sidor: Ett klick för att välja alla jämna sidor i Word-dokumentet.

(Välj) Tabeller:

 • Välj tabeller: Väljer alla tabeller i valet eller hela dokumentet. Om du vill välja en angiven hel tabell, placera bara markören i den och använd den här funktionen.
 • Välj Single Row Tables: Väljer alla tabeller som bara innehåller en enda rad i urvalet eller hela dokumentet.
 • Välj enstaka kolumntabeller: Väljer alla tabeller som endast innehåller en kolumn i urvalet eller hela dokumentet.
 • Välj enstaka celltabeller: Väljer alla tabeller som bara innehåller en cell i urvalet eller hela dokumentet.
 • Välj första raderna: Väljer alla första raderna från varje tabell i valda tabeller eller hela Word-dokumentet. Om du bara vill välja den första raden från ett bord, placera markören vid bordet du behöver och använd sedan den här funktionen.
 • Välj Senaste rader: Väljer alla de sista raderna från varje tabell i valda tabeller eller hela Word-dokumentet. Om du bara vill välja den sista raden från ett bord, placera markören vid bordet du behöver och använd sedan denna operation.
 • Välj första kolumnerna: Väljer alla de första kolumnerna från varje tabell i valda tabeller eller hela Word-dokumentet. Om du bara vill välja den första kolumnen från ett bord placerar du markören vid bordet du behöver och tillämpar sedan den här operationen.
 • Välj Senaste kolumner: Väljer alla de sista raderna från varje tabell i valda tabeller eller hela Word-dokumentet. Om du bara vill välja den sista raden från ett bord, placera markören vid bordet du behöver och använd sedan denna operation.
 • Nästa över sidobordet: Väljer tabellen som sprider sig över mer än en sida.

(Välj) Former: Ett-klick för att välja alla former från det aktuella dokumentet.

Välj stycken: En samling verktyg för att göra valet av olika stycken mycket enklare.

 • Välj tomma stycken: Ett klick för att välja alla tomma stycken i valet eller hela Word-dokumentet.
 • Välj Kortare stycken: Ett klick för att välja alla stycken som innehåller mindre än 30-tecken i valet eller hela dokumentet.
 • Välj Rubrikrubriker: Ett klick för att markera alla rubrikerna i valet eller hela dokumenten. Observera: endast stycket med inbyggd rubrik stil kan väljas.
 • Välj avsnitt som inte är rubrik: Ett klick för att välja alla stycken utom de stycken som använder de inbyggda rubrikformat i valet eller hela Word-dokumenten.
 • Välj ekvationer: Ett klick för att välja alla stycken som innehåller ekvationer i valet eller hela Word-dokumentet.
 • Välj Bädda in Word Object Paragraphs: Ett klick för att välja alla stycken som innehåller inbäddade Word-objekt i valet eller hela Word-dokumentet.
 • Välj Bädda in Visio Object Paragraphs: Ett klick för att välja alla stycken som innehåller inbäddade Visio-objekt i valet eller hela Word-dokumentet.
 • Välj Bädda in objektparagraf: Ett klick för att välja alla stycken med inbäddade objekt, inklusive Word-objekt, Visio-objekt, Word-ekvationer, bilder och andra typer av objekt i urval eller hela Word-dokument.
 • Välj enstaka punktparametrar: Ett klick för att välja alla stycken som bara bäddar in ett objekt i valet eller hela dokumentet.
 • Välj Stycke Senaste rad: Markera alla de sista raderna från tabeller eller stycken enligt en typ av inbyggd sista radstil i Word-dokument, fungerar i valet eller hela dokumentet.

Konvertera grupp

Konvertera 1

Konvertera: En samling verktyg för gemensam konvertering i Word dagligt arbete

Konvertera lista till text: Konverterar kolumnen eller numreringslistan till vanlig text i valet eller hela dokumentet så att du bara kan ta bort kulor eller nummereringar men behåll innehållet.

(Konvertera) Tabell till Text: Konverterar alla tabeller i urvalet eller hela dokumentet till text med en specifik avgränsare.

Konvertera fliken till rymden: Konverterar alla Tab-tecken (angivna av Tab-tangenten) i valet eller hela dokumentet till mellanslag.


Kutools Plus-fliken

Resources & Documents Group

DR 3

Export Import: En samling av operationer för export eller import av data i Word

 • Exportera Kommentarer: Exporterar alla kommentarer från det aktuella dokumentet till ett nytt dokument, inklusive kommentarinsatt tid, kommentera användar- och kommentarinnehåll.
 • (Import / Export) Anpassade ordböcker: Exporterar de anpassade ordböckerna från datorn som du brukar använda, och importerar sedan de anpassade ordböckerna till den nya datorn via det här verktyget.
 • (Import / Export) Automatisk Korrigering: Importera eller exportera autokorrigeringsposter för att överföra Autocorrect-poster från en dator till en annan dator.
 • Exportera bilder: Exporterar alla bilder från det aktuella dokumentet till en mapp som ett specifikt bildformat (Jpeg, Gif, Png eller andra bildtyper).
 • Exportera Doc som bilder: Exporterar eller sparar dokumentet till jpeg, png eller andra bildformat, och det kan också skapa HTML-sida för hantering av alla sparade bilder.
 • Exportera tabell till bilder: Exporterar alla tabeller från det aktuella dokumentet till en mapp som ett specifikt bildformat (Jpeg, Gif, Png eller andra bildtyper).
 • Exportera rad till fil: Exportera och spara det valda området som en oberoende singe Word / Text / PDF och andra formatfiler till en mapp.

Delat dokument: Splits det aktuella dokumentet i flera separata dokument enligt rubrik 1, sidbrytningar eller sektionsavbrott.

Sammanfoga dokument: Ordnar och sammanfogar flera dokument från mappar till ett dokument i ord.

Doc / Docx Converter: Batch konverterar flera dokument från mappar mellan Doc och Docx, Docx och Doc, Docx och PDF.


Bildtextgrupp

Skrifter 3

Skärpanel: Visar alla typer av textning av det aktuella dokumentet i en ruta. Du kan snabbt navigera mellan rubrikerna och korsreferera den markerade bildtexten i markörpositionen.

(Infoga) Flera bildtexter: Ett klick för att infoga bildtexter till alla tabeller, ekvationer och figurer i dokumentet, och det kan också infoga bildtexter för SmartArt och Chart i dokumentet.

Infoga (Bildtext): En samling verktyg för att infoga en bildtext till det valda tabellen, figuren och ekvationen.

 • Tabelltext: Infogar en tabelltext till den valda tabellen.
 • Figurtext: Infogar en figurtext till den valda siffran.
 • Ekvationskodning: Infogar en ekvationstext till den valda ekvationen.

Välj bildtext: En samling verktyg för att välja tabelltexter, bildtexter och ekvationstexter i valet eller hela dokumentet.

Bygg upp omskriften: En samling verktyg för att bygga upp bildtexten av en tabell, figur eller ekvation med hjälp av texten nedanför eller ovanför tabellen (figur och ekvation). Observera: texten måste innehålla ett nummer (t.ex. text 1). Till exempel, när du klistrar in flera siffror och deras textning som kommer från Internet i Word måste du manuellt infoga bildtexten för figurerna en efter en om du vill korsreferera bildtexten. Men med den här samlingen kan du enkelt konvertera originaltexten till bildtexten.

 • Ombyggnad av tabelltexten: Ombygger tabelltexten med hjälp av texten nedan eller ovanför tabellen. Texten måste innehålla ett nummer (t.ex. text 1, tabellnamn 22 eller xxxx 3).
 • Upprepa bildtexten: Ombygger bildtexten med hjälp av texten nedan eller ovanför bilden. Texten måste innehålla ett nummer (till exempel text 1, figur 22 eller xxxx 3).
 • Upprepa ekvationskription: Ombygger bildtexten i ekvationen med hjälp av texten nedan eller ovanför ekvationen. Texten måste innehålla ett tal (t.ex. text 1, ekvation 22 eller xxxx 3).

Referens (Bildtext): Listar alla bildtexten i det aktuella dokumentet, du kan snabbt klicka på bildtexten som korsreferens vid markörpositionen för det aktuella dokumentet.

Uppdatera omskrifter: Uppdatera bildtexten medan vissa textning har tagits bort. Till exempel, när det finns 5-tabelltexter som Tabell 1, 2 ... 5, kan bildtexten bli Tabell 1, 2, 3, 5 medan du tog bort Tabell 4, i denna tid har ordningen för varje bildtext avbrutits. Genom att använda Refresh Captions kan hela bildtexten återgå till normal numerisk ordning.

Mer: En samling verktyg för att hämta textning, lägga ner referens och ta bort felreferenser.

 • Plocka upp bildtexten: Pickupar en bildtext som du vill referera till och då kan du använda "Sätta ned referens" -funktionen för att referera till hämtningstexten i det aktuella dokumentet.
 • Nedläggningsreferens: Att hänvisa hämtningsreferensen i det aktuella dokumentet. Innan du tillämpar den här operationen måste du hämta en bildtext som referens genom att först tillämpa "Plocka upp bildtext".
 • Felreferens: Sök i alla de brutna korsreferenser (Fel! Referenskälla ej hittad) i det aktuella dokumentet och stöder dig med ett klick för att bara ta bort de brutna korsreferenserna eller ta bort de brutna korsreferenserna och texten.

Hyperlänk grupp

Hyperlänk 3

Hyperlinks Manager: Lists alla hyperlänkar i det aktuella dokumentet i en lista för att snabbt hantera hyperlänkar, till exempel att ändra hyperlänksadressen, redigera hyperlänktexten, radera länkarna och navigera mellan hyperlänkar snabbt och bekvämt.

Skapa (flera hyperlänkar): Snabbt sats lägger in samma hyperlänkadress (webbsida / mapp // fil / e-post / dokumentposition) och skärmtips till texten du angav i dokumentet. Om du till exempel anger "Kutools" som displaytext, kommer alla "Kutools" -ord att införas i samma hyperlänkadress.

(Infoga) Hyperlänk: Skapa och sätt in en hyperlänk till valet.

Ta bort (hyperlänkar): Tar bort endast hyperlänksadressen från alla hyperlänkar i urvalet eller hela dokumentet med ett klick.

Kopiera hyperlänk: Listar alla hyperlänkar i en poppdialog och kopierar alla hyperlänkar i Urklipp, så kan du klistra in dem som hyperlänkar eller adresser.


Tabellgrupp

Tabell 3

Radera rader / kolumner: Tar bort alla tomma eller dubbla tabellrader och tabellkolumner från tabellerna i urvalet eller hela dokumentet.

(Konvertera) Tabell till Text: Omvandlar snabbt alla tabeller i urvalet eller hela dokumentet till text med en specifik avgränsare.

Diagonal Header: Skapar diagonalt tabellhuvud i det valda tabellen med de inbyggda 5-typerna av diagonala tabellhuvuden.

Transponera tabell: Överför tabellrader, tabellrader till tabellkolumner i det valda tabellen.


Layoutgrupp

3 layout

Kort sista raden: Justerar och komprimerar alla stycken som slutar med kort sista raden (som innehåller mindre än 15-tecken) för att spara utskriftspapper när du behöver skriva ut ett dokument.

Ändra storlek (bilder): Ett klick för att ändra storlek på alla bildstorlekar baserat på en procentandel av den aktuella storleken på bilderna.

 • Ändra storlek på bilder med urval:Ändrar alla bilder av det aktuella dokumentet baserat på storleken på den valda bilden.

Visa grupp

Visa 3

Bildskärmsinställningar: Ett verktyg för dig att snabbt ändra vanligtvis vanliga inställningar som växla visar punktmärken, växla med dold text, växla visar fliktecken och så vidare.

Byt Windows: Växlar snabbt mellan alla öppnade dokumentfönster som finns listade i rullgardinsmenyn Switch Windows, och det finns ett kryssrutan före de aktuella dokumentnamnen.

Mer: En samling verktyg för att kombinera och stänga öppna dokumentfönster.