Tips: Andra språk är Google-översatta. Du kan besöka English version av den här länken.
Logga in
x
or
x
x
Registrera
x

or

Licensavtal för slutanvändare

uppdatering: 10 / 26 / 2016

Det är nödvändigt att du accepterar att vara bunden av villkoren i denna licens innan du får fortsätta installera programvaran. Genom att klicka på ikonen [enter] eller [accepted] nedan, eller genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda programvaran, godkänner du att vara bunden av villkoren i denna licens inklusive garantibevis, begränsningar av ansvar och uppsägningsbestämmelser.

VIKTIGT VIKTIGT - LÄS OBS! Denna programvarulicensavtal (nedan kallad "LICENSE") är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en enskild eller en enhet) och ExtendOffice (nedan kallad AUTHOR), författaren till programvaruprodukten (nedan kallad PROGRAMVARA). SOFTWARE betyder programvaruprodukten och allt som ingår i dess officiella distributionspaket, till exempel dokumentationen, biblioteken och alla andra filer.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dem, använd inte programvaran på något sätt. INTEAD, SÄLJ DET TILL RETAILEREN FÖR EN RÄDDNING ELLER DELETA NÅGRA KOPIER AV PROGRAMVARAN I DIN MÖJLIGHET.

Licensbidrag

PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, liksom andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld.

Denna LICENS ger dig följande rättigheter:

* För prenumerationslicens: Denna LICENS ger dig följande rättigheter under prenumerationsperioden för PROGRAMVARAN. Prenumeration av programvaran är licensierad för enanvändare; det vill säga alla som använder programvaran inom en prenumeration måste ha en prenumerationslicens. (Med andra ord måste en prenumerationslicens köpas för varje användare.). När prenumerationsperioden löpt ut, kommer din prenumeration inte att förnyas automatiskt. När prenumerationsperioden har löpt ut har du inte längre rätt att få följande rättigheter utan köp av en ny prenumeration.

A. Dessa licensvillkor tillåter installation och användning av en kopia av PROGRAMVARAN på en enhet, tillsammans med andra rättigheter, allt som beskrivs nedan.

B. INSTALLATION OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Innan du använder programvaran under en licens måste du tilldela licensen till en enhet. Den enheten är "licensierad enhet". En hårdvara partition eller blad anses vara en separat enhet.

C. Licensierad enhet. Du får installera och använda en kopia av programvaran på den licensierade enheten. Om du installerar en kopia av Programvaran på en Terminal Server eller Citrix Server krävs en separat licens för varje fysiskt skrivbord från vilket programmet är tillgängligt.

D. Bärbar enhet. Du får installera en annan kopia på en bärbar enhet för användning av den enda primära användaren av den licensierade enheten.

E. volymlicenser. AUTHOR levererar stor rabatt för volymlicenser. Om du har köpt volymlicenser (du angav flera kopior av programvaran när du köpte den) kan programvaran installeras och användas endast för internt bruk. Mängden av din licensierade enhet som programvaran är installerad är högst en gånger med licenser. Du får installera en annan kopia på en bärbar enhet för användning av den enskilda primäranvändaren av varje licens.

F. Separation av komponenter. Programvarans komponenter är licensierade som en enda enhet. Du får inte skilja komponenterna och installera dem på olika enheter.

G. fjärråtkomst Den enda primära användaren av den licensierade enheten får åtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten på distans från någon annan enhet. Du får tillåta andra användare att komma åt programvaran för att ge dig supporttjänster. Du behöver inte ytterligare licenser för denna åtkomst. Ingen annan person får använda programvaran under samma licens samtidigt för något annat ändamål.

H. Försök och omvandling. Några eller hela programvaran kan licensieras på rättegångsbasis. Dina rättigheter att använda testprogramvara är begränsade till försöksperioden. Försöksprogrammet och testperiodens längd anges under aktiveringsprocessen. Du kan ha möjlighet att konvertera rättegångsrättigheter till abonnemang eller evigrättsliga rättigheter. Omvandlingsalternativ kommer att presenteras för dig vid utgången av din försöksperiod. Efter utgången av varje försöksperiod utan omvandling kommer de flesta funktionerna i testprogrammet att sluta köra.

I. BACKUP COPY. Du får göra en säkerhetskopia av media. Du får bara använda den för att installera om programmet.

J. Överföras till en tredje part. Den första användaren av programvaran kan göra en engångsöverföring av programvaran, och detta avtal, direkt till en tredje part. Den första användaren måste avinstallera programvaran innan den överförs separat från enheten. Den första användaren får inte behålla några kopior. Innan någon tillåten överföring måste den andra parten vara överens om att detta avtal gäller överföring och användning av programvaran. Överföringen måste innehålla bevis på licens. Om mjukvaran är en uppgradering måste överföring också innehålla alla tidigare versioner av programvaran.

Kopiera, distribuera, ladda upp och ladda ner

Du kan gratis kopiera, distribuera, ladda upp och ladda ner testversionen av den här PROGRAMVARAN.

Förbjudna användningar

Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från AUTHOR:

A. Demontera, dekompilera eller "låsa upp", avkoda eller på annat sätt omvända translate eller engineer, eller försök på något sätt att rekonstruera eller upptäcka någon källkod eller underliggande algoritmer för SOFTWARE som tillhandahålls endast i objektkodform.

B. Använd, kopiera, modifiera eller slå samman kopior av PROGRAMVARAN och eventuella bifogade dokument, med undantag för vad som är tillåtet i denna LICENS.

C. Överför, hyra, hyra eller sublicense programvaran.

D. Separera programmen som omfattar SOFTWAREN för användning av mer än en användare i taget.

Copyright

All titel och upphovsrätt i och till PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till några bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och "applets" som ingår i PROGRAMVARAN) och medföljande tryckta material ägs av AUTHOR eller dess leverantörer . PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Alla rättigheter är reserverade över hela världen. Du måste behandla PROGRAMVARAN som något annat upphovsrättsligt skyddat material, förutom att du, förutom de kopior som tillåts i denna LICENS, får göra en kopia av PROGRAMVARAN enbart för säkerhetskopiering eller arkivering. Ingen del av det medföljande tryckta materialet får reproduceras, överföras, transkriberas eller lagras i något hämtningssystem på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från AUTHOR.

Uppsägning

Denna LICENS och din rätt att använda PROGRAMVARAN upphör omedelbart utan föregående meddelande från AUTHOR om du inte följer villkoren för denna LICENS. Vid uppsägning godkänner du att förstöra programvaran, inklusive alla bifogade dokument och kopior. Detta är i tillägg till och inte i stället för några straffrättsliga, civila eller andra rättsmedel som är tillgängliga för AUTHOR. AUTHORs kreditpolicy gäller. AUTHORs kreditpolicy är tillgänglig på begäran.

Disclaimer

Författaren frånskriver sig uttryckligen alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, implicerade eller lagliga, inklusive, utan begränsning, de implicita garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och eventuell garanti som kan uppstå på grund av handelsanvändning, kundanpassad eller handlingsplan . Utan att begränsa det föregående, erkänner du att programvaran tillhandahålls "som det är" och att författaren inte garanterar att programvaran kommer att fortsätta oavbruten eller ett fel utan att programvaran kommer att fungera med maskinvara och / eller programvara som inte tillhandahålls av författaren. Denna ansvarsfriskrivning utgör en viktig del av avtalet. Vissa stater tillåter inte uteslutande av implicita garantier, så ovanstående uteslutning kan inte tillämpas på dig, och du kan ha andra rättigheter, som varierar från stat till stat.

Konsumenträttigheter påverkas inte. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt dina lokala lagar, vilket denna överenskommelse inte kan ändra.