เคล็ดลับ: ภาษาอื่น ๆ ได้รับการแปลโดย Google คุณสามารถเยี่ยมชม English รุ่นของลิงก์นี้
เข้าสู่ระบบ
x
or
x
x
สมัครสมาชิก
x

or

วิธีการนับและรวมเซลล์ตามสีพื้นหลังใน Excel?

สมมติว่าคุณมีช่วงของเซลล์ที่มีสีพื้นหลังแตกต่างกันเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินและอื่น ๆ แต่ตอนนี้คุณต้องนับจำนวนเซลล์ในช่วงนั้นที่มีสีพื้นหลังที่แน่นอนและรวมเซลล์สีที่มีสีเดียวกัน . ใน Excel ไม่มีสูตรโดยตรงในการคำนวณผลรวมและจำนวนเซลล์สีที่นี่ฉันจะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ

นับและผลรวมของเซลล์ตามสีเติมที่เฉพาะเจาะจงโดยตัวกรองและ SUBTOTAL

นับและผลรวมของเซลล์ตามสีเติมที่ระบุโดยฟังก์ชัน GET.CELL

นับและรวมเซลล์ตามสีเติมที่เฉพาะเจาะจงด้วย User Defined Function

นับและผลรวมเซลล์ตามสีเติมที่เฉพาะเจาะจงด้วยฟังก์ชั่น Kutools

นับและผลรวมของเซลล์ตามสีเติมเฉพาะ (หรือสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข) ด้วย Kutools สำหรับ Excel

คลิกเดียวเพื่อนับผลรวมและเซลล์สีเฉลี่ยใน Excel

ด้วยความยอดเยี่ยม นับตามสี คุณลักษณะของ Kutools สำหรับ Excelคุณสามารถนับรวมและเซลล์เฉลี่ยได้อย่างรวดเร็วด้วยสีเติมหรือสีแบบอักษรที่ระบุด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวใน Excel นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้จะค้นหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของเซลล์ด้วยสีเติมหรือสีแบบอักษร เต็มคุณสมบัติทดลองใช้ฟรี 60 วัน!
จำนวนโฆษณาตามสี 2


นับและผลรวมเซลล์สีด้วยตัวกรองและ SUBTOTAL

สมมติว่าเรามีตารางการขายผลไม้ดังภาพด้านล่างที่แสดงและเราจะนับหรือรวมจำนวนเซลล์สีในคอลัมน์จำนวนเงิน ในสถานการณ์นี้เราสามารถกรองคอลัมน์จำนวนเงินตามสีแล้วนับหรือรวมจำนวนเซลล์สีที่กรองแล้วด้วยฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Excel ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือกเซลล์ว่างเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่น SUBTOTAL

 1. หากต้องการนับเซลล์ทั้งหมดด้วยสีพื้นหลังเดียวกันโปรดป้อนสูตร = SUBTOTAL (102, E2: E20);
 2. หากต้องการรวมเซลล์ทั้งหมดด้วยสีพื้นหลังเดียวกันให้ป้อนสูตร = SUBTOTAL (109, E2: E20);


หมายเหตุ: ในทั้งสองสูตร E2: E20 คือคอลัมน์จำนวนที่มีเซลล์สีและคุณสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ

2. เลือกส่วนหัวของตารางและคลิก ข้อมูล > กรอง. ดูภาพหน้าจอ:

3. คลิกที่ไอคอนตัวกรอง ในเซลล์ส่วนหัวของคอลัมน์จำนวนเงินและคลิก กรองตามสี และสีที่ระบุคุณจะนับตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ดูภาพหน้าจอ:

หลังจากการกรองทั้งสูตร SUBTOTAL การนับและการรวมเซลล์สีที่กรองทั้งหมดในคอลัมน์จำนวนโดยอัตโนมัติ ดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ: วิธีนี้ต้องการเซลล์สีที่คุณจะนับหรือรวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน


นับหรือรวมเซลล์สีด้วยฟังก์ชัน GET.CELL

ในวิธีนี้เราจะสร้างช่วงที่มีชื่อด้วยฟังก์ชั่น GET.CELL รับรหัสสีของเซลล์จากนั้นนับหรือหาผลรวมด้วยรหัสสีได้อย่างง่ายดายใน Excel กรุณาทำดังนี้:

1. คลิก สูตร > กำหนดชื่อ. ดูภาพหน้าจอ:

2. ในช่องโต้ตอบชื่อใหม่โปรดทำตามภาพด้านล่างที่แสดง:
(1) พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อ;
(2) ป้อนสูตร = GET.CELL (38, Sheet4! $ E2) ในกล่องอ้างอิงถึง (หมายเหตุ: ในสูตร, 38 หมายถึงคืนรหัสเซลล์และ Sheet4! $ E2 เป็นเซลล์แรกในคอลัมน์จำนวนยกเว้นส่วนหัวคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนตามข้อมูลตารางของคุณ)
(3) คลิกที่ OK ปุ่ม

3. ตอนนี้เพิ่มคอลัมน์สีใหม่ลงในตารางต้นฉบับ ถัดไปพิมพ์สูตร = NumColor และลากจุดจับการป้อนอัตโนมัติเพื่อใช้สูตรกับเซลล์อื่นในคอลัมน์สี ดูภาพหน้าจอ:
หมายเหตุ: ในสูตร, NumColor เป็นช่วงที่ตั้งชื่อที่เราระบุในขั้นตอน 2 แรก คุณต้องเปลี่ยนเป็นชื่อที่ระบุที่คุณตั้งไว้

ตอนนี้รหัสสีของแต่ละเซลล์ในคอลัมน์จำนวนจะส่งคืนในคอลัมน์สี ดูภาพหน้าจอ:

4. คัดลอกและรายการสีเติมในช่วงว่างในแผ่นงานที่ใช้งานอยู่และพิมพ์สูตรที่อยู่ถัดจากภาพหน้าจอด้านล่างที่แสดง:
A. หากต้องการนับเซลล์ด้วยสีโปรดป้อนสูตร = COUNTIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor);
B. หากต้องการหาผลรวมเซลล์ด้วยสีโปรดป้อนสูตร = SUMIF ($ F $ 2: $ F $ 20, NumColor, $ E $ 2: $ E $ 20).

หมายเหตุ: ในสูตรทั้งสอง $ F $ 2: $ F $ 20 คือคอลัมน์สี NumColor เป็นช่วงที่ระบุชื่อ $ E $ 2: $ E $ 20 คือคอลัมน์จำนวนเงินและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

ตอนนี้คุณจะเห็นเซลล์ในคอลัมน์จำนวนถูกนับและผลรวมตามสีเติมของพวกเขา


นับและรวมเซลล์ตามสีเติมที่เฉพาะเจาะจงด้วย User Defined Function


หากว่าเซลล์สีกระจายในช่วงดังภาพด้านล่างที่แสดงวิธีการทั้งสองข้างต้นไม่สามารถนับหรือหาผลรวมของเซลล์สี ที่นี่วิธีนี้จะแนะนำ VBA เพื่อแก้ปัญหา

1. กดค้างไว้ ALT + F11 คีย์และจะเปิดขึ้น Microsoft Visual Basic สำหรับแอ็พพลิเคชัน หน้าต่าง

2. คลิก สิ่งที่ใส่เข้าไป > โมดูลและวางรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างโมดูล

VBA: นับและผลรวมของเซลล์ตามสีพื้นหลัง:

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)
Dim rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim vResult
lCol = rColor.Interior.ColorIndex
If SUM = True Then
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)
End If
Next rCell
Else
For Each rCell In rRange
If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then
vResult = 1 + vResult
End If
Next rCell
End If
ColorFunction = vResult
End Function

3. จากนั้นบันทึกรหัสและใช้สูตรต่อไปนี้:
A. นับจำนวนเซลล์สี: = colorfunction (A, B: C, FALSE)
B. รวมเซลล์สี: = colorfunction (A, B: C, TRUE)

หมายเหตุ: ในสูตรด้านบน A คือเซลล์ที่มีสีพื้นหลังเฉพาะที่คุณต้องการคำนวณจำนวนและผลรวมและ B: C คือช่วงเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณจำนวนและผลรวม

4. ถ่ายภาพหน้าจอต่อไปนี้เช่นใส่สูตร= colorfunction (A1, A1: D11, FALSE) เพื่อนับเซลล์สีเหลือง และใช้สูตร = colorfunction (A1, A1: D11, TRUE) เพื่อรวมเซลล์สีเหลือง ดูภาพหน้าจอ:

5. หากคุณต้องการนับและรวมเซลล์สีอื่น ๆ โปรดทำซ้ำขั้นตอน 4 จากนั้นคุณจะได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้:


นับและผลรวมเซลล์ตามสีเติมที่เฉพาะเจาะจงด้วยฟังก์ชั่น Kutools

Kutools สำหรับ Excel ยังรองรับฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์บางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Excel ทำการคำนวณพิเศษบอกด้วยสีพื้นหลังของเซลล์ผลรวมตามสีตัวอักษร ฯลฯ

Kutools สำหรับ Excel - รวมเครื่องมือ Excel ที่มีประโยชน์มากกว่า 300 ฟีเจอร์ทดลองใช้ฟรี 60 เต็มวันไม่ต้องใช้บัตรเครดิต! รับทันที!

1. เลือกเซลล์ว่างที่คุณวางผลการนับและคลิก Kutools > ฟังก์ชัน Kutools > สถิติและคณิตศาสตร์ > COUNTBYCELLCOLOR. ดูภาพหน้าจอ:

2. ในกล่องโต้ตอบอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชั่นโปรดระบุช่วงที่คุณจะนับเซลล์สีภายใน การอ้างอิง ในกล่องเลือกเซลล์ที่เติมด้วยสีพื้นหลังที่ระบุใน Color_index_nr แลวคลิกปุ the ม OK ปุ่ม. ดูภาพหน้าจอ:

หมายเหตุ:
(1) คุณยังสามารถพิมพ์ฟังก์ชัน Kutools ที่ระบุได้ = COUNTBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2) ในเซลล์ว่างหรือแถบสูตรโดยตรงเพื่อรับผลการนับ
(2) คลิก Kutools > ฟังก์ชัน Kutools > สถิติและคณิตศาสตร์ > SUMBYCELLCOLOR หรือพิมพ์ = SUMBYCELLCOLOR ($ A $ 1: $ E $ 20, G2) ในเซลล์ว่างโดยตรงไปยังเซลล์ผลรวมตามสีพื้นหลังที่ระบุ
สมัคร COUNTBYCELLCOLOR และ SUMBYCELLCOLOR ฟังก์ชั่นสำหรับแต่ละสีพื้นหลังแยกกันและคุณจะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่างที่แสดง:

ฟังก์ชัน Kutools มีฟังก์ชันในตัวจำนวนมากที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Excel คำนวณได้ง่ายรวมถึง จำนวน / ผลรวม / เซลล์ที่มองเห็นได้โดยเฉลี่ย, นับ / ผลรวมตามสีของเซลล์, นับ / ผลรวมตามสีตัวอักษร, นับจำนวนตัวอักษร, นับด้วยตัวอักษรหนาฯลฯ ทดลองใช้ฟรี!


นับและบวกเซลล์ตามสีเติมเฉพาะด้วย Kutools for Excel

ด้วยฟังก์ชันผู้ใช้ที่กำหนดไว้ข้างต้นคุณต้องป้อนสูตรหนึ่งทีละหนึ่งหากมีสีที่ต่างกันจำนวนมากวิธีนี้จะยุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ถ้าคุณมี Kutools สำหรับ Excel's นับตามสี คุณสามารถสร้างรายงานของเซลล์ที่มีสีได้อย่างรวดเร็ว คุณไม่เพียง แต่สามารถนับและรวมเซลล์สีได้เท่านั้น แต่ยังสามารถรับค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดและต่ำสุดของช่วงสี

Kutools สำหรับ Excel - รวมเครื่องมือ Excel ที่มีประโยชน์มากกว่า 300 ฟีเจอร์ทดลองใช้ฟรี 60 เต็มวันไม่ต้องใช้บัตรเครดิต! รับทันที!

1. เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก Kutools More > นับตามสี, ดูภาพหน้าจอ:

2. และใน นับตามสี ในกล่องโต้ตอบโปรดทำตามภาพด้านล่างที่แสดง:
(1) เลือก การจัดรูปแบบมาตรฐาน จาก วิธีการสี รายการแบบหล่นลง
(2) เลือก พื้นหลัง จาก ประเภทนับ รายการแบบหล่นลง
(3) คลิกปุ่มสร้างรายงาน

หมายเหตุ: หากต้องการนับและหาผลรวมเซลล์สีด้วยสีที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขโปรดเลือก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จาก วิธีการสี รายการแบบหล่นลงในกล่องโต้ตอบด้านบนหรือเลือก การจัดรูปแบบมาตรฐานและแบบมีเงื่อนไข จากรายการดรอปดาวน์เพื่อนับเซลล์ทั้งหมดที่เติมด้วยสีที่ระบุ

ตอนนี้คุณจะได้รับสมุดงานใหม่พร้อมสถิติ ดูภาพหน้าจอ:

แพลตฟอร์ม นับตามสี คุณสมบัติการคำนวณ (นับ, ผลรวม, เฉลี่ย, สูงสุด, ฯลฯ ) เซลล์ตามสีพื้นหลังหรือสีตัวอักษร ทดลองใช้ฟรี!


บทความที่เกี่ยวข้อง:

วิธีการนับ / รวมเซลล์ตามสีแบบอักษรใน Excel?


การสาธิต: นับและรวมเซลล์ตามพื้นหลังสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข:

ในวิดีโอนี้ Kutools แท็บและ Kutools More มีการเพิ่มโดย Kutools สำหรับ Excel. หากต้องการโปรดคลิก ได้ที่นี่ ทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 60 วันโดยไม่มีข้อ จำกัด !เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำ

แท็บ Office

gold star1 นำแท็บที่มีประโยชน์ไปยัง Excel และซอฟต์แวร์ Office อื่น ๆ เช่นเดียวกับ Chrome, Firefox และ Internet Explorer ใหม่

Kutools สำหรับ Excel

gold star1 น่าทึ่ง! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในอีก 5 นาที ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษประหยัดสองชั่วโมงทุกวัน!

gold star1 300 คุณสมบัติใหม่สำหรับ Excel, Make Excel ง่ายมากและมีประสิทธิภาพ:

 • ผสานเซลล์ / แถว / คอลัมน์โดยไม่สูญเสียข้อมูล
 • รวมและรวมแผ่นงานหลายแผ่นและสมุดงาน
 • เปรียบเทียบช่วง, คัดลอกหลายช่วง, แปลงข้อความเป็นวันที่, หน่วยและการแปลงสกุลเงิน
 • นับตามสี, เพจย่อยย่อย, การเรียงลำดับขั้นสูงและตัวกรอง Super,
 • เพิ่มเติมเลือก / แทรก / ลบ / ข้อความ / รูปแบบ / ลิงก์ / ความคิดเห็น / เวิร์คบุ๊ค / แผ่นงานเครื่องมือ ...

ภาพหน้าจอของ Kutools for Excel

Say something here...
symbols left.
You are guest ( Sign Up? )
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Teoh · 3 years ago
  Thanks for the tip. Very useful. Keep up . Good stuff. Well done : )
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Iton · 3 years ago
  Hi, I tried copying the VBA-formula as indicated above but when trying to apply the formula [i]ColorFunction[/i] I simply get "#NAME?". I am using Excel 360. Can it be that the VBA-formula does not work on this Excel-version? Could someone else please have a try?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  S.mantha · 3 years ago
  Well, added this in as a macro. Some problem with the "v=result" line, excel will not let me enter it. Copied exactly as instructed. Didn't save it, ran it anyway in Excel just to test it. Of course it didn't work. Should I delete the spacing in the formula above? Are the steps supposed to be numbered? (they are not currently).
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nopchanok · 3 years ago
  It's really work for me, i use 2007. Thanks a lot.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Appie · 3 years ago
  Hi, Tried to apply this on one of my sheets with an SQL connection that is stored in excel as table query with name range Table_query. I can see the CF's applied in my table but the count always results in 0.

  =colorfunction(A37;Table_Query;FALSE)

  A37 contains the color

  any ideas?
  Cheers,
  Appie