เคล็ดลับ: ภาษาอื่น ๆ ได้รับการแปลโดย Google คุณสามารถเยี่ยมชม English รุ่นของลิงก์นี้
เข้าสู่ระบบ
x
or
x
x
สมัครสมาชิก
x

or

คู่มือฟังก์ชั่น Excel ExtendOffice


ฐานข้อมูล

ข้อโต้แย้ง

DAVERAGE ส่งคืนค่าเฉลี่ยที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะ ฐานข้อมูล สนาม เกณฑ์

วันที่และเวลา

วัน สร้างวันที่ด้วยปีเดือนและวัน ปี เดือน วัน
DATEDIF ส่งคืนปีเดือนหรือวันระหว่างสองวัน วันที่เริ่มต้น end_date หน่วย
DATEVALUE แปลงวันที่ที่จัดเก็บเป็นรูปแบบข้อความเป็นวันที่ที่ถูกต้อง DATE_TEXT
วัน รับวันเป็นตัวเลข (1 ถึง 31) จากวันที่ ข้อมูล
วัน รับจำนวนวันระหว่างสองวัน วันที่เริ่มต้น end_date
DAYS360 รับจำนวนวันระหว่างวันที่ 2 ในปี 360 วัน วันที่เริ่มต้น end_date วิธี
EDATE เพิ่ม n เดือนสำหรับวันที่ วันที่เริ่มต้น เดือน
EOMONTH รับวันสุดท้ายของเดือน n เดือนในอนาคตหรือในอดีต วันที่เริ่มต้น เดือน
ISOWEEKNUM รับหมายเลข ISO สัปดาห์จากวันที่กำหนด ข้อมูล
ชั่วโมง รับชั่วโมงเป็นตัวเลข (0 ถึง 23) จากเวลาวันที่ อนุกรม
นาที ส่งคืนนาทีเป็นตัวเลข (0 ถึง 59) จากเวลา อนุกรม
เดือน รับเดือนเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม (1 ถึง 12) จากวันที่ อนุกรม
NETWORKDAYS รับจำนวนวันทำงานระหว่างสองวัน วันที่เริ่มต้น end_date เที่ยว
NETWORKDAYS.INTL รับวันทำงานระหว่างสองวัน วันที่เริ่มต้น end_date สุดสัปดาห์ เที่ยว
NOW รับวันที่และเวลาปัจจุบัน
นาปรัง ส่งคืนวินาทีตามตัวเลข (0 ถึง 59) จากเวลา อนุกรม
เวลา สร้างเวลาด้วยชั่วโมงนาทีและวินาที ชั่วโมง นาที ที่สอง
TimeValue รับเวลาจากสตริงข้อความ TIME_TEXT
วันนี้ รับวันที่ปัจจุบัน
วันธรรมดา รับวันในสัปดาห์เป็นตัวเลข (1 ถึง 7) จากวันที่ อนุกรม Return_type

การค้นหาและการอ้างอิง

ที่อยู่ ส่งคืนการอ้างอิงที่อยู่เซลล์ตามหมายเลขคอลัมน์และหมายเลขแถว ROW_NUM คอลัมน์ Abs_num A1 Sheet_text
พื้นที่ ส่งคืนจำนวนพื้นที่ที่ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลอ้างอิง การอ้างอิง
เลือก ส่งคืนค่าจากรายการอาร์กิวเมนต์ค่าตามหมายเลขดัชนีที่กำหนด index_num Value1 [Value2]
คอลัมน์ ส่งคืนจำนวนคอลัมน์ที่สูตรปรากฏขึ้นหรือหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิงที่กำหนด การอ้างอิง
คอลัมน์ ส่งคืนจำนวนคอลัมน์ทั้งหมดในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงที่กำหนด แถว
FORMULATEXT ส่งคืนสูตรเป็นสตริงข้อความจากการอ้างอิงที่กำหนด การอ้างอิง
GETPIVOTDATA ส่งคืนข้อมูลตามโครงสร้างตารางเดือย data_field pivot_table [field1, item1]
HLOOKUP ค้นหาค่าในตารางโดยจับคู่แถวแรก ความคุ้มค่า ตาราง ROW_INDEX [range_lookup]
HYPERLINK สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่ระบุอ้างอิงเซลล์ Link_location [Friendly_name]
ดัชนี ส่งคืนค่าที่แสดงตามตำแหน่งที่ระบุจากช่วงหรืออาร์เรย์ แถว ROW_NUM [Col_num] [Area_num]
ทางอ้อม แปลงสตริงข้อความเป็นการอ้างอิงที่ถูกต้อง ref_text a1
การค้นหา ค้นหาค่าที่แน่นอนในช่วงหนึ่งคอลัมน์ lookup_value lookup_vector [result_vector]
MATCH รับตำแหน่งของรายการในอาร์เรย์ lookup_value lookup_array [match_type]
MMULT ส่งคืนผลิตภัณฑ์เมทริกซ์ของสองอาร์เรย์ Array1 Array2
OFFSET ส่งคืนออฟเซ็ตการอ้างอิงจากจุดเริ่มต้น การอ้างอิง แถว ปลอกคอ [สูง] [ความกว้าง]
แถว ส่งคืนหมายเลขแถวของการอ้างอิง [อ้างอิง]
แถว ส่งคืนจำนวนแถวในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์ แถว
ไขว้ หมุนการวางแนวของช่วงหรืออาร์เรย์ แถว
VLOOKUP ค้นหาค่าในตารางโดยจับคู่กับคอลัมน์แรกและส่งคืนค่าจากคอลัมน์ที่กำหนด lookup_value table_array Col_index [range_lookup]

การเงิน

FV กำหนดมูลค่าในอนาคตของการลงทุน อัตรา nper PMT pv ชนิด
FVSCHEDULE หามูลค่าในอนาคตของการลงทุนด้วยเงินก้อนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ปรับได้ หลัก ตารางเวลา
INTRATE คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเต็มที่ การตั้งถิ่นฐาน วุฒิภาวะ การลงทุน ไถ่ถอน ฐาน
IRR คิดออกอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ คุ้มที่สุด เดา
ISPMT คำนวณการจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดของการลงทุนหรือเงินกู้ อัตรา สำหรับ nper pv
MDURATION หาระยะเวลา Macauley ที่แก้ไขเพื่อความปลอดภัย การตั้งถิ่นฐาน วุฒิภาวะ คูปอง yLD เวลา ฐาน
MIRR กำหนดอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับเปลี่ยนสำหรับชุดกระแสเงินสด คุ้มที่สุด Finance_rate ลงทุนใหม่
IPMT คิดออกการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการลงทุนหรือโหลด อัตรา ต่อ nper fv ชนิด

คณิตศาสตร์

เอบีเอส ส่งคืนค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข จำนวน
AGGREGATE ส่งคืนตามฟังก์ชันที่ใช้เฉพาะ Function_num ออปชั่น Ref1 [Ref2]
อาหรับ ส่งคืนหมายเลขอารบิกตามจำนวนตัวอักษรโรมัน ข้อความ
มิดชิด คืนค่ามุมของสามเหลี่ยมเป็นเรเดียน จำนวน
เพดาน ปัดเศษขึ้นเป็นทวีคูณใกล้เคียงที่สุด จำนวน หลายอย่าง
CEILING.MATH ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเต็ม จำนวน [สำคัญ] [โหมด]
CEILING.PRECISE ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด จำนวน [สำคัญ]
COS คืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน จำนวน
ทศนิยม ส่งคืนเลขทศนิยม ข้อความ Radix
DEGREES คืนค่ามุมเป็นองศา มุม

ตรรกะ

AND ทดสอบหลายเงื่อนไขเพื่อส่งคืนจริงหรือเท็จ Logical1 Logical2 ...
FALSE สร้างค่าตรรกะ FALSE
IF ทดสอบเงื่อนไขเฉพาะ logical_test value_if_true value_if_false
IFERROR ดักจับและจัดการกับข้อผิดพลาด ความคุ้มค่า value_if_error
IFNA ดักจับและจัดการกับข้อผิดพลาด # N / A ความคุ้มค่า value_if_na
ไอเอฟเอ ทดสอบหลายเงื่อนไขเพื่อส่งคืนการแข่งขันครั้งแรก test1 value1 test2, value2 ...
ไม่ ย้อนกลับอาร์กิวเมนต์หรือผลลัพธ์ ตรรกะ
OR ทดสอบหลายเงื่อนไขด้วย OR logical1 logical2 ...
สวิตช์ จับคู่หลายค่า แต่ส่งคืนการจับคู่ครั้งแรก การแสดงออก value1, result1 value2, result2 ... ผิดนัด
TRUE สร้างค่าตรรกะจริง
แฮคเกอร์ ดำเนินการฟังก์ชันพิเศษหรือ OR logical1 logical2 ...