เคล็ดลับ: ภาษาอื่น ๆ ได้รับการแปลโดย Google คุณสามารถเยี่ยมชม English รุ่นของลิงก์นี้
เข้าสู่ระบบ
x
or
x
x
สมัครสมาชิก
x

or

เพิ่มข้อความหรืออักขระในช่วงของเซลล์ใน Excel อย่างรวดเร็ว

สมมติว่าคุณมีช่วงของเซลล์และตอนนี้คุณต้องเพิ่มหรือแทรกข้อความที่อยู่ด้านหน้าของข้อความที่มีอยู่ในเซลล์ คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือตัวอักษรลงในช่วงเริ่มต้นของหลายเซลล์เพิ่มข้อความหรืออักขระลงในตอนท้ายของเซลล์หรือแทรกข้อความหรือตัวอักษรระหว่างข้อความที่มีอยู่ได้อย่างไร? กับ เพิ่มข้อความ ยูทิลิตี้ของ Kutools สำหรับ Excel คุณสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว:

เพิ่มข้อความหรืออักขระตัวเดียวกันที่จุดเริ่มต้นของเซลล์ (ก่อนอักขระตัวแรกของสตริงข้อความที่มีอยู่)

เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันที่ท้ายเซลล์ (หลังอักขระตัวสุดท้ายของสตริงข้อความที่มีอยู่)

เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันระหว่างสตริงข้อความที่มีอยู่ (เริ่มแทรกที่ตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งที่ระบุ)

เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันก่อนตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวอักษรหรือตัวเลข

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำสำหรับ Excel / Office

แท็บ Office: นำการแก้ไขแท็บไปใช้ Excel และซอฟต์แวร์ Office อื่น ๆ เช่นเดียวกับ Chrome, Firefox และ Safariการทดลองใช้ฟรีไม่ จำกัด 30 วัน

Kutools สำหรับ Excel: คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของ 300 ช่วยให้ Excel ใช้งานได้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันทีการทดลองใช้ฟรีไม่ จำกัด 60 วัน


คลิก Kutools > ข้อความ > เพิ่มข้อความ. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 1


เพิ่มข้อความหรืออักขระตัวเดียวกันที่จุดเริ่มต้นของเซลล์ (ก่อนอักขระตัวแรกของสตริงข้อความที่มีอยู่)

ตัวอย่างเช่นคุณมีช่วงของค่าเซลล์ต้องเพิ่มข้อความเดียวกันกับจุดเริ่มต้นของเซลล์คุณสามารถทำได้ดังนี้:

1 เลือกช่วงที่คุณต้องการแทรกข้อความเดียวกัน

2 ใช้ยูทิลิตีนี้โดยคลิกที่ Kutools > ข้อความ > เพิ่มข้อความ.

3 ใน เพิ่มข้อความ โปรดป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลงใน ข้อความ กล่อง. และตรวจสอบ ก่อนตัวอักษรตัวแรก ภายใต้ ตำแหน่ง. และคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์จาก บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 2

4 จากนั้นคลิก OK or ใช้. มีการเพิ่มข้อความก่อนเซลล์ค่า หมายเหตุ: คลิก OK จะปิดกล่องโต้ตอบและใช้การดำเนินการ แต่คลิก ใช้ จะใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 3


เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันที่ท้ายเซลล์ (หลังอักขระตัวสุดท้ายของสตริงข้อความที่มีอยู่)

ถ้าคุณต้องการแทรกข้อความเดียวกันที่ท้ายเซลล์ (หลังจากอักขระล่าสุดของสตริงข้อความที่มีอยู่) อรรถประโยชน์นี้ยังสามารถช่วยคุณได้

1 เลือกช่วงที่คุณต้องการแทรกข้อความเดียวกันหลังจากอักขระตัวสุดท้ายของสตริงข้อความที่มีอยู่

2 ไปที่ เพิ่มข้อความ และปอนขอความที่คุณตองการเพิ่มลงในไฟล ข้อความ กล่อง. และตรวจสอบ หลังจากอักขระล่าสุด ภายใต้ ตำแหน่ง. และคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์จาก บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 4

3 จากนั้นคลิก OK or ใช้. และมีการเพิ่มข้อความหลังจากค่าเซลล์แล้ว ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 5


เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันระหว่างสตริงข้อความที่มีอยู่ (เริ่มใส่ที่ตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่ง)

ด้วยเครื่องมือนี้คุณยังสามารถแทรกข้อความระหว่างสตริงข้อความที่มีอยู่ (เริ่มแทรกที่ตำแหน่งที่ระบุหรือหลายตำแหน่ง)

1 เน้นช่วงที่คุณต้องการแทรกข้อความเดียวกันระหว่างสตริงข้อความที่มีอยู่

2 ไปที่ เพิ่มข้อความ และปอนขอความหรือตัวอักษรที่คุณตองการเพิ่มลงใน ข้อความ กล่อง. และตรวจสอบ ระบุ ภายใต้ ตำแหน่ง และเลือกตำแหน่ง (เช่นเพื่อแทรกข้อความหลังจากอักขระ 8th ของสตริงข้อความที่มีอยู่) ซึ่งคุณต้องการเพิ่มข้อความ และคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์จาก บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 6

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือตัวอักษรในตำแหน่งที่ระบุได้หลายตำแหน่งพร้อม ๆ กันด้วยการป้อนตำแหน่งข้อความและแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 7

3 จากนั้นคลิก OK or ใช้. และมีการเพิ่มข้อความลงในตำแหน่งตัวอักษรที่ระบุ ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 8

หรือเพิ่มข้อความหรือตัวอักษรในตำแหน่งที่ระบุได้หลายตำแหน่ง ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 9


เพิ่มข้อความหรือตัวอักษรเดียวกันก่อนตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวอักษรหรือตัวเลข

ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความหรือตัวอักษรก่อนทุกตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวอักษรหรือตัวเลขยูทิลิตีนี้ยังสามารถช่วยคุณในการเพิ่มช่องว่างก่อนที่จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดได้โปรดทำดังนี้

1 เลือกช่วงที่คุณต้องการเพิ่มข้อความหรือ charaters ก่อนทุกตัวพิมพ์ใหญ่จากนั้นเปิด เพิ่มข้อความ กล่องโต้ตอบ

2 ใน เพิ่มข้อความ ใหพิมพขอความหรือตัวอักษรที่คุณตองการเพิ่มกอนพิมพทุกครั้ง (ในกรณีนี้ใหกดปุ the ม ช่องว่าง หนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มช่องว่างลงใน ข้อความ ) เลือก ก่อนตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลือกใน เพิ่มเฉพาะ รายการแบบหล่นลง จากนั้นคลิกปุ่ม OK or ใช้ ปุ่ม. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 10

ช่องว่างจะถูกเพิ่มก่อนจดหมายตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวในช่วงที่เลือก ดูภาพหน้าจอ:

ยิงเพิ่มข้อความเฉพาะ 11


หมายเหตุ:

1 ยูทิลิตี้นี้สนับสนุน แก้ (Ctrl + Z) และการเลิกทำมีเพียงระดับเดียวเท่านั้น

2 ถ้าคุณตรวจสอบ ข้ามเซลล์ที่ไม่ใช่ข้อความเซลล์ที่ไม่ใช่ข้อความจะถูกหลีกเลี่ยง


การสาธิต: เพิ่มข้อความหรืออักขระในช่วงของเซลล์ใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว

Kutools สำหรับ Excel: มี Excel Add-ins ที่มีประโยชน์มากกว่า 200 และสามารถทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ใน 60 วัน ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี Now!


แนะนำเครื่องมือเพิ่มผลผลิต
เครื่องมือต่อไปนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณได้มากแค่ไหนสิ่งใดที่เหมาะกับคุณ?
แท็บ Office: ใช้แท็บที่มีประโยชน์ใน Office ของคุณเป็นวิธีของ Chrome, Firefox และ New Internet Explorer
Kutools สำหรับ Excel: มากกว่า 300 ฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับ Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 และ Office 365
เมนูคลาสสิกสำหรับ Office: นำเมนูที่คุ้นเคยกลับมาใช้ Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 และ 365 ราวกับว่าเป็น Office 2000 และ 2003

Kutools สำหรับ Excel

ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นเพียงหนึ่งในฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพของ Kutools for Excel ของ 300

ออกแบบมาสำหรับ Excel (Office) 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 และ Office 365 ดาวน์โหลดและใช้ฟรีเป็นเวลา 60 วัน

ภาพหน้าจอของ Kutools for Excel

btn อ่านเพิ่มเติม btn ดาวน์โหลด ซื้อ btn

Say something here...
symbols left.
You are guest ( Sign Up? )
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.