เคล็ดลับ: ภาษาอื่น ๆ ได้รับการแปลโดย Google คุณสามารถเยี่ยมชม English รุ่นของลิงก์นี้
เข้าสู่ระบบ
x
or
x
x
สมัครสมาชิก
x

or

รวมค่าเดียวกัน / ข้อมูลเดียวกันหรือแถวที่ซ้ำกันใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว

สมมติว่าคุณกำลังทำงานกับแผ่นงานซึ่งประกอบด้วยระเบียนที่ซ้ำกันหลายรายการและตอนนี้คุณต้องรวม / รวมแถวตามค่าเดิมและคำนวณเช่นจำนวนรวมค่าเฉลี่ยจำนวนแถวที่ซ้ำกัน ด้วยสิ่งนี้ แถวรวมขั้นสูง of Kutools สำหรับ Excelคุณสามารถรวมค่าเดียวกัน / ข้อมูลเดียวกันหรือซ้ำแถวลงในเซลล์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

รวมแถวที่มีค่าเดียวกัน / ข้อมูลเดียวกัน

รวมแถวที่ซ้ำกันและรวม / ค่าเฉลี่ย

รวมแถวที่ซ้ำกันและเก็บข้อมูลแรกหรือรายการสุดท้ายของคอลัมน์

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำสำหรับ Excel / Office

แท็บ Office: นำการแก้ไขแท็บไปใช้ Excel และซอฟต์แวร์ Office อื่น ๆ เช่นเดียวกับ Chrome, Firefox และ Safariการทดลองใช้ฟรีไม่ จำกัด 30 วัน

Kutools สำหรับ Excel: คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของ 300 ช่วยให้ Excel ใช้งานได้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันทีการทดลองใช้ฟรีไม่ จำกัด 60 วัน


คลิก Kutools >> เนื้อหา >> แถวรวมขั้นสูง. ดูภาพหน้าจอ:

-2

รวมแถวที่มีค่าเดียวกัน / ข้อมูลเดียวกัน

สมมติว่าคุณมีช่วงตามที่ปรากฏในภาพหน้าจอต่อไปนี้และคุณต้องการรวมคอลัมน์ จำนวน ข้อมูลตามค่าที่ซ้ำกันในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ และคอลัมน์ ชื่อ.

เป็นต้นฉบับ สุดท้าย
-2 ยิงขั้นสูงรวม-7


1 เลือกข้อมูลช่วงที่คุณต้องการรวมข้อมูลที่ซ้ำแล้วนำไปใช้ แถวรวมขั้นสูง ยูทิลิตี้โดยคลิกที่ Kutools > เนื้อหา > แถวรวมขั้นสูง.

2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบรายการที่ซ้ำกัน. โปรดระบุคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ และคอลัมน์ ชื่อ เป็นคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน โปรดเลือกคอลัมน์ที่ต้องการระบุเป็นคอลัมน์หลักแล้วคลิก ประถม คีย์ เพื่อตั้งค่าเป็นคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-4 4-

3. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูล โปรดเลือกคอลัมน์ จำนวน และคลิกที่ รวมกัน เพื่อระบุ opertaion ที่คุณต้องการรวมข้อมูลในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่นเราต้องการรวมข้อมูลในคอลัมน์ จำนวน กับเครื่องแยก จุลภาค. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-5 -2 ยิงขั้นสูงรวม-6

4 คลิก OK เพื่อใช้งาน ดูภาพหน้าจอ:

เป็นต้นฉบับ สุดท้าย
-2 ยิงขั้นสูงรวม-7

รวมแถวที่ซ้ำกันและรวม / ค่าเฉลี่ย

สมมติว่าคุณมีช่วงตามที่ปรากฏในภาพหน้าจอต่อไปนี้และคุณต้องการรวมคอลัมน์ จำนวน ข้อมูลตามค่าที่ซ้ำกันในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์.

เป็นต้นฉบับ สุดท้าย
-2 ยิงขั้นสูงรวม-12

1 เลือกช่วงข้อมูลและใช้สิ่งนี้ แถวรวมขั้นสูง ยูทิลิตี้โดยคลิกที่ Kutools > เนื้อหา > แถวรวมขั้นสูง

2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบรายการที่ซ้ำกัน โปรดระบุคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ เป็นคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน โปรดเลือกคอลัมน์ที่ต้องการระบุเป็นคอลัมน์หลักแล้วคลิก คีย์หลัก เพื่อตั้งค่าเป็นคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-9

3. จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่จะคำนวณ: โปรดเลือกคอลัมน์ Quntityและคลิก คำนวณแล้วเลือกหนึ่งฟังก์ชันจากรายการแบบเลื่อนลงตามที่คุณต้องการที่นี่ฉันเลือก รวม. ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-10 -2 ยิงขั้นสูงรวม-11

4 ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการดำเนินงานสำหรับคอลัมน์ที่เหลือเพียงแค่เก็บสถานะเริ่มต้นจากนั้นคลิก Okและจะมีการรวมค่าที่ซ้ำกันและจะเพิ่มค่าของค่าเหล่านี้ ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-3 -2 ยิงขั้นสูงรวม-12

หมายเหตุ: ใน รวมกัน, คุณสามารถรวมค่าเฉลี่ยนับและผลิตภัณฑ์ค่ายังสามารถเลือกสูงสุดและต่ำสุดจากเซลล์ที่ซ้ำกัน


รวมแถวที่ซ้ำกันและเก็บข้อมูลแรกหรือรายการสุดท้ายของคอลัมน์

สมมติว่าคุณมีช่วงตามที่ปรากฏในภาพหน้าจอต่อไปนี้และคุณต้องการรับข้อมูลล่าสุดของคอลัมน์ จำนวน ข้อมูลตามค่าที่ซ้ำกันในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์.

เป็นต้นฉบับ สุดท้าย
-2 ยิงขั้นสูงรวม-14

1 เลือกข้อมูลและคลิก Kutools > เนื้อหา > Advance Combine Row.

2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบรายการที่ซ้ำกัน: โปรดระบุคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ เป็นคอลัมน์หลักที่สำคัญ โปรดเลือกคอลัมน์ที่ต้องการระบุเป็นคอลัมน์หลักแล้วคลิก คีย์หลัก เพื่อตั้งค่าเป็นคอลัมน์หลักเพื่อตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน

3. ในการเลือกข้อมูลแรกหรือข้อมูลสุดท้าย: เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ Quntityจากนั้นคลิก เก็บ 1st or เก็บล่าสุด เพื่อเก็บข้อมูลแรกหรือข้อมูลสุดท้ายหลังรวมค่าที่ซ้ำกัน ดูภาพหน้าจอ:

ยิงขั้นสูงรวม-13

4 จากนั้นคลิก Okรายการที่ซ้ำกันจะรวมกันและจะเก็บค่าแรกหรือรายการสุดท้ายไว้ด้วย

เป็นต้นฉบับ สุดท้าย
-2 ยิงขั้นสูงรวม-14

หมายเหตุ:

1 ถ้าคุณตรวจสอบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว , ส่วนหัวของคุณ (แถวแรก) ของช่วงจะถูกละเว้นเมื่อคุณใช้ยูทิลิตีนี้

2. ใช้ค่าที่จัดรูปแบบ: มันจะทำให้การจัดรูปแบบของค่าหลังจากการรวมเซลล์ที่ซ้ำกัน

3 ยูทิลิตีนี้ไม่มีให้ใช้สำหรับการกรองข้อมูล

4 ยูทิลิตี้นี้สนับสนุน แก้.


การสาธิต: รวมหลายแถวขึ้นอยู่กับค่าเดิมและคำนวณบางส่วน

Kutools สำหรับ Excel: มี Excel Add-ins ที่มีประโยชน์มากกว่า 200 และสามารถทดลองใช้ฟรีโดยไม่มีข้อ จำกัด ใน 60 วัน ดาวน์โหลดและทดลองใช้ฟรี Now!


แนะนำเครื่องมือเพิ่มผลผลิต
เครื่องมือต่อไปนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณได้มากแค่ไหนสิ่งใดที่เหมาะกับคุณ?
แท็บ Office: ใช้แท็บที่มีประโยชน์ใน Office ของคุณเป็นวิธีของ Chrome, Firefox และ New Internet Explorer
Kutools สำหรับ Excel: มากกว่า 300 ฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับ Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 และ Office 365
เมนูคลาสสิกสำหรับ Office: นำเมนูที่คุ้นเคยกลับมาใช้ Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 และ 365 ราวกับว่าเป็น Office 2000 และ 2003

Kutools สำหรับ Excel

ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นเพียงหนึ่งในฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพของ Kutools for Excel ของ 300

ออกแบบมาสำหรับ Excel (Office) 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 และ Office 365 ดาวน์โหลดและใช้ฟรีเป็นเวลา 60 วัน

ภาพหน้าจอของ Kutools for Excel

btn อ่านเพิ่มเติม btn ดาวน์โหลด ซื้อ btn

Say something here...
symbols left.
You are guest ( Sign Up? )
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.