Mẹo: Các ngôn ngữ khác được Dịch bởi Google. Bạn có thể ghé thăm English phiên bản của liên kết này.
Đăng nhập
x
or
x
x
Ghi danh
x

or

Kutools for Word: Hộp công cụ Word Word mạnh mẽ

Kutools cho Word là một từ Word mạnh mẽ giúp bạn giải phóng khỏi các hoạt động tốn thời gian mà đa số người dùng Word phải thực hiện hàng ngày! Nó chứa các nhóm công cụ để tiết kiệm thời gian của bạn! Bạn có thể nhận được hướng dẫn tính năng chi tiết về Kutools cho Word từ đây. Đối với Word 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 và 2003 / Office 365.

Cập nhật mới nhất: Kutools cho Word 8.90
Ngày: tháng 11 20, 2018
Chúng tôi hoan nghênh tất cả các câu hỏi, phản hồi và báo cáo lỗi. Chúng tôi thường cần những thông tin sau: Liên hệ chúng tôi
 • Mô tả ngắn gọn về vấn đề và cách nó có thể được nhân rộng (nếu có).
 • Hệ điều hành của bạn (Windows 8, Windows 7, v.v.) và thông tin về phiên bản của Microsoft Office của bạn.
 • Ảnh chụp màn hình minh hoạ cho sự cố - Làm cách nào để chụp ảnh màn hình? http://www.take-a-screenshot.org

Đăng ký Bản tin cập nhật:


Bạn có thể nhanh chóng truy cập các hướng dẫn tính năng bằng cách nhập tên tính năng vào hộp tìm kiếm sau. Ví dụ: nếu bạn muốn biết cách sử dụng Ảnh chụp Tài liệu, bạn chỉ cần nhập vào Tài liệu từ khóa trong hộp tìm kiếm.

Lưu ý: Sau khi cài đặt, vui lòng mở ứng dụng Word của bạn và bạn sẽ thấy tất cả các tính năng và lệnh như thể hiện trong ảnh chụp màn hình ở trên.

File:

Ảnh chụp Tài liệu: Tạm thời sao lưu hoặc lưu tài liệu và khôi phục lại tài liệu
Thêm tài liệu vào nhóm: Quản lý nhanh và mở nhiều tài liệu với một nhóm
Tổ chức Nhóm tài liệu: Quản lý tài liệu bằng cách sử dụng các nhóm trong Word
Tải lại: Khôi phục hoặc tải lại tài liệu hiện tại tới lần cuối cùng bạn lưu
Đổi tên (Tài liệu): Đổi tên tài liệu hiện tại mà không đóng nó
Sao chép hiện tại File: Nhanh chóng sao chép các tập tin hoặc tài liệu đang mở hiện tại
Sao chép tất cả các tệp mở: Sao chép nhanh tất cả các tệp hoặc tài liệu đang mở hiện tại
Mở tài liệu hiện tại Đến từ: Mở nhanh tài liệu hiện tại của thư mục
Mở mặc định Lưu Địa điểm: Mở mặc định lưu thư mục trong Word
Mở Tự động phục hồi Địa điểm: Mở thư mục phục hồi tự động trong Word
Mở User Templates Đến từ: Mở thư mục mẫu của người dùng Word
Mở Word Startup Đến từ: Mở hoặc truy cập vị trí thư mục khởi động trong Word

Bookmark:

Dấu trang Pane: Nhanh chóng liệt kê tất cả các tên bookmark và điều hướng giữa các bookmark
Chèn Bookmark: Dễ dàng chèn dấu trang vào tài liệu
Xóa dấu trang: Xóa hoặc xóa tất cả dấu trang khỏi tài liệu
Hiện / Ẩn (Dấu Dấu): Ẩn hoặc hiển thị tất cả các ký hiệu dấu trang trong tài liệu

Chèn:

Ô Văn bản Tự động: Dễ dàng lưu, liệt kê và chèn các mục tự động trong từ
Hộp kiểm: Chèn hộp kiểm, danh sách hộp kiểm hoặc hộp kiểm hoạt động (activeX control) trong Word
Nút radio: Nhanh chèn nhiều nút radio cùng một lúc
Nhóm các nút radio: Dễ dàng nhóm các nút radio trong tài liệu
(Chèn nhiều hình) Hình ảnh: Chèn nhanh hoặc nhập nhiều hình ảnh hoặc hình ảnh cùng một lúc vào tài liệu
Mã vạch: Chèn hoặc tạo mã vạch vào tài liệu
Chèn từ máy quét hoặc máy ảnh:Nhập khẩu nhanh chóng hoặc chèn hình ảnh từ máy quét hoặc máy ảnh vào tài liệu Lưu ý: chỉ áp dụng trong Word 2007 và 2010.
Chèn thông tin tệp: Nhanh chóng chèn thông tin tệp (Tên tệp, đường dẫn tệp) vào Word Header hoặc Footer
Thêm dấu phân cách: Thêm nhanh chóng hàng ngàn dấu phân cách cho nhiều số trong tài liệu Word
Đánh vần số: Chuyển đổi nhanh chóng nhiều số sang tiếng Anh hoặc tiền Trung Quốc trong một tài liệu Word
Frame: Nhanh chèn khung trong Word
Định dạng Khung: Nhanh chóng định dạng khung trong Word
Xóa khung: Nhanh chóng loại bỏ tất cả các khung và giữ văn bản từ tài liệu
Chuyển đổi hộp văn bản thành khung hình: Nhanh chóng chuyển đổi hộp văn bản sang khung
(Xóa) Khoảng cách đoạn: Nhanh chóng xóa dấu cách trước / sau hoặc giữa các đoạn trong tài liệu Word
Xóa dấu phân cách hàng nghìn: Dễ dàng loại bỏ hàng ngàn dấu tách khỏi số
Xóa dòng tiêu đề: Nhanh chóng xóa các đường ngang trong tiêu đề của tài liệu Word
Loại bỏ Ngắt trang: Loại bỏ tất cả các ngắt trang khỏi tài liệu
Loại bỏ Cột Breaks: Loại bỏ tất cả các ngắt khỏi tài liệu
Hủy bỏ các phân đoạn: Loại bỏ tất cả các phần ngắt khỏi tài liệu
Xóa tất cả các sự gián đoạn: Loại bỏ tất cả các sự gián đoạn trong Word với một cú nhấp chuột
Xóa tất cả các Dấu Nháy / Thẻ: Xóa nhanh tất cả các chèn trái / tab trống
Xóa Tất cả Dòng Nháp Đầu tiên: Xóa tất cả các dòng đầu tiên
Xóa tất cả các lề trái: Xóa tất cả các phần còn lại
Xóa tất cả các chú thích phải: Xóa tất cả các phần lề phải
Hủy bỏ tất cả các thụt lề: Xóa tất cả các khoản thụt lề khỏi tài liệu hiện tại
Hủy bỏ ngắt dòng lệnh rỗng: Loại bỏ tất cả các dòng trống hoặc rỗng
Hủy bỏ các ký hiệu đánh dấu rỗng: Loại bỏ tất cả các đoạn văn rỗng
(Xóa) Không gian bổ sung: Xóa hoặc xóa khoảng trắng giữa các từ
(Hủy bỏ) Đường ngang: Loại bỏ tất cả các đường ngang từ tài liệu Word
Xóa Ghi chú cuối trang: Loại bỏ tất cả các chú thích cuối từ tài liệu
Xóa Ghi chú: Xóa hoặc xóa tất cả ghi chú khỏi tài liệu
Xóa văn bản ẩn: Xóa tất cả dữ liệu hoặc văn bản ẩn khỏi tài liệu
Xóa ảnh: Xóa tất cả hình ảnh khỏi tài liệu
Xóa nhận xét: Xóa tất cả nhận xét khỏi một phần của tài liệu
Hủy bỏ Thả thả: Loại bỏ tất cả các nắp thả từ một tài liệu
Xóa khung: Loại bỏ tất cả các khung và giữ văn bản từ tài liệu
Xóa kiểm soát HTML: Loại bỏ kiểm soát HTML từ tài liệu
Xoá bảng: Hủy bỏ hoặc xóa tất cả các bảng với một cú nhấp chuột
Xóa tất cả các Dấu trang: Xóa hoặc xóa tất cả dấu trang khỏi tài liệu
Xóa tất cả các hộp văn bản: Loại bỏ tất cả các hộp văn bản và giữ các văn bản
Xóa tất cả Macro: Loại bỏ tất cả các macro khỏi một tài liệu

Chọn:

Chọn trang hiện tại: Nhanh chóng chọn trang hiện tại
Chọn Các trang lẻ: Chọn tất cả các trang số lẻ của một tài liệu
Chọn Even Pages: Chọn tất cả các trang số của một tài liệu
Chọn Trang: Nhanh chóng chọn bất kỳ trang nào bạn muốn
Chọn bảng: Chọn tất cả các bảng trong một tài liệu Word
Chọn các bảng đơn hàng: Chọn tất cả các bảng đơn hàng
Chọn bảng cột đơn: Chọn tất cả các bảng cột đơn
Chọn các Bảng Độc thân: Chọn tất cả các bảng ô đơn
Chọn Hàng Đầu tiên: Chọn tất cả các hàng đầu của các bảng trong Word
Chọn hàng cuối cùng: Chọn tất cả các hàng cuối bảng trong Word
Chọn cột đầu tiên: Chọn tất cả các cột đầu tiên của bảng trong Word
Chọn Cột cuối cùng: Chọn tất cả các cột cuối cùng của bảng trong Word
Bảng tiếp theo qua trang: Chọn bảng trải rộng nhiều trang
(Chọn) Hình dạng: Chọn tất cả các hình dạng đã hoàn thành trong toàn bộ tài liệu
Chọn Đoạn: Dễ dàng lựa chọn tất cả các loại đoạn văn
Chọn Đoạn trống: Chọn tất cả các khoảng trống / trống
Chọn Đoạn ngắn hơn: Chọn tất cả các đoạn văn ngắn
Chọn đoạn đầu trang: Chọn tất cả các tiêu đề đoạn văn
Chọn Đoạn không thuộc nhóm: Chọn đoạn văn không thuộc tiêu đề
Chọn phương trình: Chọn tất cả các phương trình của tài liệu
Chọn Nhúng Đối tượng Đoạn: Chọn nhúng đoạn đối tượng từ
Chọn Nhúng đối tượng Visio Đoạn: Chọn tất cả các đoạn văn có nhúng dự án Visio
Chọn Nhúng Đối tượng Đoạn: Chọn tất cả các đoạn văn có đối tượng nhúng
Chọn Đoạn đối tượng đơn: Chọn đoạn đối tượng nhúng duy nhất từ ​​tài liệu
Chọn đoạn cuối Dòng: Chọn tất cả các dòng cuối cùng hoặc đoạn văn từ tài liệu

Đổi:

Chuyển đổi danh sách thành Văn bản: Chuyển đổi số, đạn hoặc danh sách nhiều cấp thành văn bản bình thường
Chuyển đổi tab sang không gian: Chuyển đổi tất cả các ký tự tab sang dấu cách không gian
(Chuyển đổi) sang Văn bản: Chuyển đổi nhiều bảng trong tài liệu sang văn bản thuần túy
(Chuyển đổi mã trường thành Văn bản: In mã trường bằng cách chuyển đổi mã trường thành văn bản thuần
Chuyển đổi Endnote thành Text: Chuyển đổi tất cả các chú thích sang văn bản thuần túy
Chuyển đổi Dòng Thủ công thành Đoạn: Thay thế hoặc chuyển đổi các kết quả mềm sang trả về cứng
Dấu câu tiếng Trung: Asily Kiểm tra dấu câu và chuyển đổi tất cả dấu chấm câu tiếng Anh sang tiếng Trung
Dấu câu tiếng Anh: Dễ dàng kiểm tra dấu câu và chuyển đổi tất cả dấu chấm câu sang tiếng Anh
Chuyển đổi Đoạn Đánh dấu để Ngắt dòng thủ công: Thay thế hoặc chuyển đổi trở lại cứng để trở về mềm
Chuyển đổi phương trình thành ảnh: Chuyển đổi tất cả các phương trình sang hình ảnh hoặc hình ảnh
Chuyển đổi hình ảnh thành phương trình: Chuyển đổi hình ảnh sang phương trình

Lưu ý: Các tính năng và lệnh được hiển thị trên tab Doanh nghiệp như thể hiện trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Tài nguyên & Tài liệu:

Nhận xét Xuất: In nhận xét bằng cách xuất tất cả nhận xét vào tài liệu
(Nhập / Xuất) Từ điển Tuỳ chỉnh: Nhanh chóng nhập hoặc xuất và đặt từ điển tùy chỉnh mặc định
(Nhập / Xuất) Tự động Đúng: Nhập hoặc xuất khẩu nhanh chóng và tùy chỉnh các mục Autocorrect
Xuất hình ảnh: Xuất hoặc trích xuất tất cả các hình ảnh từ một tài liệu từ
Xuất tài liệu làm hình ảnh: Nhanh chóng chuyển đổi hoặc lưu tài liệu dưới dạng jpeg ảnh
Xuất Bảng thành Hình ảnh: Nhanh chóng xuất và lưu tất cả các bảng từ tài liệu dưới dạng hình ảnh
Xuất phạm vi sang tệp: Dễ dàng xuất các phạm vi / trang được chọn sang một tệp mới
Tài liệu Chia nhỏ: Chia tài liệu thành nhiều tài liệu theo tiêu đề hoặc phần phá vỡ
Hợp nhất Tài liệu: Hợp nhất hoặc kết hợp nhiều tài liệu vào một tài liệu
Doc / Docx Converter: Chuyển đổi tất cả docx (.docx) từ một thư mục sang doc (.doc) hoặc các tệp PDF

Chú thích:

Chú thích Pane: Nhanh chóng liệt kê, điều hướng và tham chiếu chéo tất cả các chú thích
Chèn nhiều phụ đề: Chèn chú thích cho tất cả các bảng biểu, số liệu và phương trình cùng một lúc
Bảng chú thích: Chèn hoặc thêm chú thích vào bảng và thay đổi định dạng phụ đề bảng
Hình Chú thích: Chèn hoặc thêm hình chú thích hình ảnh (con số) và thay đổi kiểu phụ đề con số
Chú giải Phương trình: Chèn hoặc thêm phụ đề thẳng vào phương trình
Chọn Các Khoản Chú thích Bảng: Chọn tất cả chú thích bảng
Chọn Đoạn chú thích Hình: Chọn tất cả các chú thích con số
Chọn Equation Caption Paragraphs: Chọn tất cả các chú thích phương trình
Xây dựng lại bảng chú thích: Dễ dàng chuyển đổi văn bản thành chú thích cho tất cả các bảng
Xây dựng lại chú thích hình: Dễ dàng chuyển đổi văn bản thành chú thích cho tất cả các con số
Rebuild Equation Caption: Chuyển đổi văn bản sang chú thích phương trình một cách nhanh chóng
Tham khảo (Chú thích): Dễ dàng chèn hoặc tạo chú thích tham khảo chéo
Làm mới lại chú thích: Chỉnh sửa nhanh hoặc cập nhật số phụ đề bằng một cú nhấp chuột
Pick Up Caption: Dễ dàng chéo bảng tham chiếu, số liệu và phụ đề phương trình
Đặt Tham khảo: Dễ dàng chéo bảng tham chiếu, số liệu và phụ đề phương trình
Tham chiếu Lỗi: Xóa tất cả các tham chiếu lỗi bằng một cú nhấp chuột

siêu liên kết:

Quản lý liên kết: Liệt kê tất cả các siêu liên kết, loại bỏ tất cả các siêu liên kết và quản lý tất cả các siêu liên kết
Xóa (Siêu liên kết): Nhanh chóng xóa hoặc xóa tất cả các siêu liên kết khỏi văn bản
Tạo (Nhiều siêu liên kết): Tạo nhiều siêu liên kết bằng cách chèn cùng một địa chỉ vào tất cả các văn bản tương tự
Sao chép siêu liên kết: Sao chép và dán tất cả các siêu liên kết hoặc địa chỉ

Bàn:

(Chuyển đổi) sang Văn bản: Nhanh chóng chuyển đổi nhiều bảng trong tài liệu sang văn bản thuần túy
Tiêu đề chéo: Định dạng tiêu đề chéo và viết đường chéo văn bản trong các bảng
Xóa Hàng Rỗng Trống: Loại bỏ hoặc xóa tất cả các hàng và cột trống khỏi tất cả các bảng
Bảng chuyển đổi: Chuyển đổi dữ liệu theo hàng và cột của bảng trong Word

Bố trí:

Dòng cuối cùng ngắn: Nhanh chóng tiết kiệm giấy tờ bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa các từ
Thay đổi kích thước ảnh: Nhanh chóng thay đổi kích thước / nén tất cả các hình ảnh hoặc nhiều hình ảnh cùng một lúc

Lượt xem:

Cài đặt hiển thị: Hiển thị / ẩn hoặc chuyển đổi các dấu hiệu định dạng (đánh dấu đoạn văn và văn bản ẩn)
Kết hợp Windows: Kết hợp hoặc hợp nhất nhiều tài liệu vào một cửa sổ
Chuyển sang Windows: Chuyển đổi giữa nhiều tài liệu sau khi kết hợp chúng vào một cửa sổ
Đóng tất cả: Nhanh chóng đóng tất cả các cửa sổ tài liệu mở cùng một lúc
Đóng Windows khác: Nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ tài liệu ngoại trừ tài liệu hiện tại
Làm lại lệnh cuối cùng: Nhanh chóng lập lại hành động hoặc lệnh cuối cùng
Say something here...
symbols left.
You are guest ( Sign Up? )
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Krishna Kondi · 5 months ago
  how to delete all first rows of tables
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Harold · 11 months ago
  kutools not showing up in word 2016
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tad Amore · 1 years ago
  Hello, I am testing your software, and if we can make this work, we would end up buying a lot of seats. We need to merge Word documents together retaining the formatting. This is not working? When I merge two documents together the headers are removed pages are skipped?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kris · 1 years ago
  Utilizing Office 365 on Windows 10 Home 64-Bit
  I had purchased Kutools last year for Office 2010, but recently upgraded to 365.
  When I try and use Kutool, it's asking for my Login and Key, which I enter. When I try and use a function, it asks for my Login and Key again, but doesn't do the function.
  Please advise.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dean Breiner · 1 years ago
  How do I activate the free download version for trial?