Cookie giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie.
Mẹo: Các ngôn ngữ khác được Dịch bởi Google. Bạn có thể ghé thăm English phiên bản của liên kết này.
Đăng nhập
x
or
x
x
Ghi danh
x

or

Tải về gói cài đặt 32 bit hoặc 64 bit?

Chúng tôi luôn khuyên bạn tải xuống gói cài đặt EXE bằng cách nhấp vào Tải về miễn phí tại đây từ trang tải phần mềm.

Lưu ý: 64-bit hoặc 32-bit chỉ đề cập đến Microsoft Office 2010 và 2013 chứ không phải phiên bản Windows của bạn.

Nếu bạn đang triển khai phần mềm của chúng tôi bằng cách sử dụng gói MSI, bạn nên biết rằng có gói cài đặt MSI 32 bit và gói cài đặt MSI 64 bit. Đối với Microsoft Office 2003, 2007 hoặc 32 bit Microsoft Office 2010 / 2013, hãy tải xuống MSI 32. Sử dụng 64 bit Microsoft Office 2010 / 2013, hãy tải xuống gói MSI 64 bit.

  • Làm thế nào để kiểm tra thông tin phiên bản bit của Office 2010 hoặc Office 2013?

Đối với Office 2010, Xin vui lòng bấm vào Tập tin > Cứu giúp để kiểm tra thông tin phiên bản bit từ bất kỳ ứng dụng Office 2010 nào.

Đối với Office 2013 hoặc Office 365, Xin vui lòng bấm vào Tập tin > Tài khoản để kiểm tra thông tin phiên bản bit từ bất kỳ ứng dụng Office 2013 nào.