Mẹo: Các ngôn ngữ khác được Dịch bởi Google. Bạn có thể ghé thăm English phiên bản của liên kết này.
Đăng nhập
x
or
x
x
Ghi danh
x

or

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

cập nhật: 10 / 26 / 2016

Bạn cần phải đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép này trước khi bạn được phép tiếp tục cài đặt phần mềm. Bằng cách nhấp vào biểu tượng [nhập] hoặc [chấp nhận] bên dưới, hoặc bằng cách cài đặt, sao chép hoặc bằng cách khác sử dụng phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép này bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và chấm dứt.

RẤT QUAN TRỌNG - ĐỌC THÊM: Thoả thuận Cấp phép Phần mềm này (sau đây gọi là "LICENSE") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một cá thể) và ExtendOffice (sau đây gọi là AUTHOR), tác giả của sản phẩm phần mềm (sau đây gọi là PHẦN MỀM). PHẦN MÊM là sản phẩm phần mềm và mọi thứ có trong gói phân phối chính thức, chẳng hạn như tài liệu, thư viện và tất cả các tệp khác.

VIỆC S US DỤNG PHẦN MÊM, BẠN TH ACA NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG NHẬN CHÚNG, KHÔNG S US DỤNG PHẦN MỀM TRONG BẤT K AN CÁCH NÀO. Thay thế, Gửi lại cho Bên bán lẻ để hoàn lại tiền HO ORC XÉT BẤT K COP BẢN PHẨM CỦA PHẦN MÊM TRONG QUÝ VỊ CỦA BẠN.

Cấp giấy phép

PHẦN MÊM được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế về quyền tác giả cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác. PHẦN MÊM được cấp phép, không được bán.

Giấy phép này cấp cho bạn các quyền sau:

* Đối với giấy phép đăng ký: Giấy phép này cấp cho bạn các quyền sau trong thời gian đăng ký của PHẦN MÊM. Đăng ký của phần mềm được cấp phép cho người dùng đơn lẻ; nghĩa là mọi người sử dụng PHẦN MÊM trong một thuê bao phải có giấy phép thuê bao. (Nói cách khác, phải mua một giấy phép thuê bao cho mỗi người dùng.). Khi thời hạn đăng ký hết hạn, đăng ký của bạn KHÔNG được tự động gia hạn. Sau khi thời hạn đăng ký hết hạn, bạn không có quyền nào khác để nhận các quyền sau đây mà không phải mua một đăng ký mới.

A. Các điều khoản giấy phép này cho phép cài đặt và sử dụng một bản sao của PHẦN MÊM trên một thiết bị, cùng với các quyền khác, tất cả được mô tả dưới đây.

B. L INSTP Đ INSTT VÀ QUYỀN S US DỤNG. Trước khi bạn sử dụng phần mềm theo giấy phép, bạn phải chỉ định giấy phép đó cho một thiết bị. Thiết bị đó là "thiết bị được cấp phép". Một phân vùng phần cứng hoặc lưỡi dao được coi là một thiết bị riêng biệt.

C. Thiết bị được cấp phép. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm trên thiết bị được cấp phép. Nếu bạn cài đặt một bản sao của Phần mềm trên Máy chủ Đầu cuối hoặc Máy chủ Citrix, cần có giấy phép riêng cho mọi máy tính để bàn có thể truy cập.

D. Thiết bị cầm tay. Bạn có thể cài đặt một bản sao khác trên thiết bị cầm tay để sử dụng bởi người dùng chính duy nhất của thiết bị được cấp phép.

E. Khối lượng Giấy phép. AUTHOR cung cấp giảm giá lớn cho Giấy phép Khối lượng. Nếu bạn đã mua Giấy phép Khối lượng (bạn chỉ định một vài bản sao của phần mềm khi bạn mua nó), Phần Mềm này chỉ có thể được cài đặt và sử dụng cho mục đích nội bộ. Số lượng thiết bị được cấp phép của bạn mà phần mềm được cài đặt không nhiều hơn một lần giấy phép. Bạn có thể cài đặt một bản sao khác trên một thiết bị cầm tay để sử dụng bởi người sử dụng chính duy nhất của mỗi giấy phép.

F. Tách các thành phần. Các thành phần của phần mềm được cấp phép như là một đơn vị duy nhất. Bạn không thể tách các thành phần và cài đặt chúng trên các thiết bị khác nhau.

G. Truy cập từ xa. Người dùng chính duy nhất của thiết bị được cấp phép có thể truy cập và sử dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị được cấp phép từ xa từ bất kỳ thiết bị khác. Bạn có thể cho phép người dùng khác truy cập vào phần mềm để cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ. Bạn không cần giấy phép bổ sung cho quyền truy cập này. Không ai khác có thể sử dụng phần mềm theo giấy phép cùng một lúc cho bất kỳ mục đích nào khác.

H. Thử nghiệm và Chuyển đổi. Một số hoặc tất cả phần mềm có thể được cấp phép trên cơ sở dùng thử. Quyền sử dụng phần mềm dùng thử của bạn được giới hạn trong thời gian dùng thử. Phần mềm dùng thử và khoảng thời gian thử nghiệm được xác định trong quá trình kích hoạt. Bạn có thể tùy chọn chuyển đổi các quyền dùng thử của mình để đăng ký hoặc quyền vĩnh viễn. Các tuỳ chọn chuyển đổi sẽ được trình bày cho bạn khi hết thời gian dùng thử. Sau khi hết thời gian thử nghiệm bất kỳ mà không chuyển đổi, hầu hết các tính năng của phần mềm dùng thử sẽ ngừng chạy.

I. BACKUP COPY. Bạn có thể tạo một bản sao lưu của phương tiện truyền thông. Bạn chỉ có thể sử dụng nó để cài đặt lại phần mềm.

J. CHUYỂN NHƯỢNG ĐẾN BÊN THỨ BA. Người sử dụng đầu tiên của phần mềm có thể thực hiện việc chuyển giao một lần phần mềm và thỏa thuận này trực tiếp cho bên thứ ba. Người dùng đầu tiên phải gỡ cài đặt phần mềm trước khi chuyển từ thiết bị riêng biệt. Người sử dụng đầu tiên không được giữ lại bất kỳ bản sao nào. Trước khi chuyển nhượng được cho phép, bên kia phải đồng ý rằng thỏa thuận này áp dụng cho việc chuyển giao và sử dụng phần mềm. Việc chuyển nhượng phải bao gồm giấy chứng nhận giấy phép. Nếu phần mềm là nâng cấp, bất kỳ chuyển nhượng nào cũng phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của phần mềm.

Sao chép, phân phối, tải lên và tải xuống

Bạn có thể tự do sao chép, phân phối, tải lên và tải phiên bản dùng thử của PHẦN MÊM này.

Sử dụng bị cấm

Bạn không được, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của AUTHOR:

A. Tháo rời, dịch ngược hoặc "mở khóa", giải mã hoặc ngược lại dịch hoặc kỹ sư, hoặc cố gắng dưới bất kỳ hình thức nào để tái tạo lại hoặc phát hiện bất kỳ mã nguồn hoặc các thuật toán cơ bản của PHẦN MÊM được cung cấp trong mẫu mã đối tượng.

B. Sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc hợp nhất các bản sao của PHẦN MÊM và bất kỳ tài liệu đi kèm nào trừ khi được cho phép trong LỢI ÍCH này.

C. Chuyển nhượng, thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại PHẦN MÊM.

D. Riêng các chương trình phần mềm bao gồm PHẦN MÊM cho nhiều người sử dụng cùng một lúc.

Bản quyền

Tất cả các quyền sở hữu và bản quyền trong và đối với PHẦN MÊM (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, hình ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản và "applet" nào được kết hợp với PHẦN MÊM) và tài liệu in đi kèm thuộc sở hữu của AUTHOR hoặc nhà cung cấp . PHẦN MÊM được bảo vệ bởi luật bản quyền và điều ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo vệ trên toàn thế giới. Bạn phải xử lý PHẦN MÊM như bất kỳ tài liệu có bản quyền nào khác, ngoại trừ bạn có thể, ngoài các bản sao được phép trong LICENSE này, tạo một bản sao của PHẦN MÊM chỉ để phục hồi hoặc lưu trữ. Không được sao chép, truyền, chuyển mã hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của các tài liệu in kèm theo bất kỳ phương tiện nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của AUTHOR.

Chấm dứt

Giấy phép này và quyền sử dụng PHẦN MÊM sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo từ AUTHOR nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của LICENSE này. Khi chấm dứt, bạn đồng ý huỷ bỏ PHẦN MÊM, bao gồm tất cả các tài liệu đi kèm và bản sao. Đây là phần bổ sung và không thay thế cho các biện pháp khắc phục hình sự, dân sự hoặc các biện pháp khác có sẵn cho AUTHOR. Chính sách tín dụng của AUTHOR sẽ áp dụng. Chính sách tín dụng của AUTHOR được cung cấp theo yêu cầu.

Disclaimer

Tác giả nhanh chóng từ chối tất cả các bảo đảm, dù là Express, Ngụ ý hoặc Theo luật định, Bao gồm, Không giới hạn, Các Bảo hành Ngụ ý của Thương Gia, Of Fitness Đối với Một mục đích cụ thể, và bất kỳ bảo hành nào có thể phát sinh theo Lý Do Sử dụng Thương mại, Tuỳ chỉnh, Hoặc Course Of Dealing . Không có Hạn chế Forefront, Bạn Xác nhận rằng Phần mềm được Cung cấp "Như Là" Và Đó Tác giả Không bảo đảm rằng Phần mềm sẽ Chạy Không gián đoạn Hoặc Lỗi Miễn phí Và Phần mềm Không sẽ Hoạt động Với Phần cứng Và / Hoặc Phần mềm Không Cung cấp Bởi Tác giả. Sự khước từ bảo đảm này là một phần thiết yếu của Thỏa ước. Một số quốc gia không cho phép loại trừ các bảo đảm Implied, Vì vậy, các trường hợp ngoại lệ ở trên có thể không áp dụng cho bạn, và bạn có thể có các quyền khác, thay đổi khác nhau từ tiểu bang đến tiểu bang.

Quyền của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng. Bạn có thể có quyền lợi người tiêu dùng bổ sung theo các luật địa phương của bạn, mà Thỏa thuận này không thể thay đổi.