Cookie giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng cookie.
Mẹo: Các ngôn ngữ khác được Dịch bởi Google. Bạn có thể ghé thăm English phiên bản của liên kết này.
Đăng nhập
x
or
x
x
Ghi danh
x

or

Làm thế nào tôi có thể nhận được một hóa đơn?

Nếu bạn đã mua phần mềm của chúng tôi qua RegNow, bạn có thể nhận hóa đơn từ liên kết này: https://admin.regnow.com/app/cs/lookup.

Sau khi gõ vào Địa chỉ email của bạnOrder ID, Xin vui lòng bấm vào TÌM KIẾM TÔI ĐƠN HÀNG nút.

Vui lòng nhấp vào biên lai để nhận hóa đơn của bạn.

Nếu bạn đã mua phần mềm của chúng tôi qua PayPal và bạn muốn có một hoá đơn, vui lòng gửi E-mail bằng địa chỉ E-mail bạn sử dụng để đặt hàng cùng với thông tin chi tiết cho hóa đơn của bạn cho doanh số # extendoffice.com (Thay thế # bằng @).