Mẹo: Các ngôn ngữ khác được Dịch bởi Google. Bạn có thể ghé thăm English phiên bản của liên kết này.
Đăng nhập
x
or
x
x
Ghi danh
x

or

Tin tức và cập nhật của Kutools cho Excel

Từ đây, bạn có thể nhận được tất cả các tin tức và cập nhật thông tin về Kutools cho Excel.

cập nhật

Lưu ý: Làm thế nào để nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Kutools cho Excel?

Bước 1: Vui lòng gỡ cài đặt phiên bản phần mềm cũ của. Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt phần mềm?

Bước 2: Vui lòng đi để tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm từ đây..


Đăng ký nhận tin

Theo dõi bản tin để được cập nhật với chúng tôi xin vui lòng. Bản tin cung cấp thông tin về các bản cập nhật phần mềm mới nhất và mã phiếu giảm giá phần mềm từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không spam bạn với các email không mong muốn hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ công ty nào khác.


Kutools cho Excel v18.00 Ngày phát hành: August 15, 2018


Kutools cho Excel v17.00 Ngày phát hành: Tháng 3 27, 2018


Kutools cho Excel v16.50 Ngày phát hành: August 28, 2017


Kutools cho Excel v16.00 Ngày phát hành: Tháng 2 16, 2017


Kutools cho Excel v15.00 Ngày phát hành: Tháng 10 20, 2016


Kutools cho Excel v14.00 Ngày phát hành: August 25, 2016


Kutools cho Excel v13.00 Ngày phát hành: tháng 23, 2016


Kutools cho Excel v12.50 Ngày phát hành: Tháng 2 25, 2016


Kutools cho Excel v12.00 Ngày phát hành: Tháng 10 29, 2015


Kutools cho Excel v11.00 Ngày phát hành: July 28, 2015


Kutools cho Excel v10.00 Ngày phát hành: June 18, 2015


Kutools cho Excel v9.00 Ngày phát hành: tháng 06, 2015


Kutools cho Excel v8.10 Ngày phát hành: Tháng 02, 2015


Kutools cho Excel v8.00 Ngày phát hành: Tháng 15, 2015


Kutools cho Excel v7.80 Ngày phát hành: August 12, 2014


Kutools cho Excel v7.55 Ngày phát hành: tháng 08, 2014


Kutools cho Excel v7.50 Ngày phát hành: Tháng 18, 2014


Kutools cho Excel v7.00 Ngày phát hành: Tháng 2 17, 2014


Kutools cho Excel v6.50 Ngày phát hành: Tháng 10 23, 2013


Kutools cho Excel v6.00 Ngày phát hành: tháng 22, 2013


Kutools cho Excel v5.51 Ngày phát hành: Tháng 10, 2013


Kutools cho Excel v5.10 Ngày phát hành: September 28, 2012


Kutools cho Excel v5.00 Ngày phát hành: August 16, 2012


Kutools cho Excel v4.00 Ngày phát hành: Tháng 18, 2012


Kutools cho Excel v3.50 Ngày phát hành: Tháng Hai 07 2012


Kutools cho Excel v3.00 Ngày phát hành: 15 November 2011


Kutools for Excel v2.50 Ngày phát hành: 22 Tháng 5 2011

bổ sung mới

  • Sửa đổi các nhóm chức năng ô và dải, bao gồm: Công cụ văn bản, Định giá trị giá trị trong ô, Thay đổi Dấu hiệu của Giá trị, v.v.


Kutools for Excel v2.00 Ngày phát hành: 18 Tháng 5 2011

bổ sung mới

  • Thêm chức năng Excel Explorer; gói .msi.


Kutools for Excel v1.10 Ngày phát hành: 22 January 2011

Các vấn đề đã giải quyết

  • Sửa lỗi trong không gian làm việc tối đa.


Kutools for Excel v1.00 Ngày phát hành: 21 January 2011

  • Phiên bản đầu tiên